Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek SUKJ.P.606/02/2719
Mukim, Daerah JOHOR BAHRU, JOHOR BAHRU
Harga RM283,824.35 - RM792,673.45
Jenis Bangunan • SERVICE SUITE (252 Unit)
Status Projek Akan Datang
Jumlah Keseluruhan Unit 252 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga
1 STRATA B-12-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
2 STRATA B-12-03 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
3 STRATA B-12-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 283,824.35
4 STRATA B-12-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
5 STRATA B-12-11 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
6 STRATA B-12-13 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
7 STRATA B-12-14 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
8 STRATA B-12-16 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
9 STRATA B-12-17 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
10 STRATA B-12-20 TENGAH BUMI 0.00 519.00 RM 375,779.05
11 STRATA B-12-22 PENJURU BUMI 0.00 1179.00 RM 792,673.45
12 STRATA B-12-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
13 STRATA B-12-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
14 STRATA B-12-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
15 STRATA B-12-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
16 STRATA B-12-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 396,050.70
17 STRATA B-12-31 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
18 STRATA B-12-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
19 STRATA B-12-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
20 STRATA B-13-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
21 STRATA B-13-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 283,824.35
22 STRATA B-13-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
23 STRATA B-13-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
24 STRATA B-13-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
25 STRATA B-13-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
26 STRATA B-13-18 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
27 STRATA B-13-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
28 STRATA B-13-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
29 STRATA B-13-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
30 STRATA B-13-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 396,050.70
31 STRATA B-13-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
32 STRATA B-14-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
33 STRATA B-14-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
34 STRATA B-14-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 283,824.35
35 STRATA B-14-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
36 STRATA B-14-09 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
37 STRATA B-14-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
38 STRATA B-14-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
39 STRATA B-14-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
40 STRATA B-14-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
41 STRATA B-14-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
42 STRATA B-14-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
43 STRATA B-14-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
44 STRATA B-14-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
45 STRATA B-14-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
46 STRATA B-14-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
47 STRATA B-14-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
48 STRATA B-14-33 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
49 STRATA B-14-35 TEPI BUMI 0.00 419.00 RM 303,375.20
50 STRATA B-15-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
51 STRATA B-15-02 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
52 STRATA B-15-05 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
53 STRATA B-15-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
54 STRATA B-15-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
55 STRATA B-15-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
56 STRATA B-15-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
57 STRATA B-15-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
58 STRATA B-15-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
59 STRATA B-15-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
60 STRATA B-15-28 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
61 STRATA B-15-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 396,050.70
62 STRATA B-15-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 396,050.70
63 STRATA B-16-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
64 STRATA B-16-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 304,098.55
65 STRATA B-16-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
66 STRATA B-16-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
67 STRATA B-16-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
68 STRATA B-16-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
69 STRATA B-16-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
70 STRATA B-16-18 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
71 STRATA B-16-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
72 STRATA B-16-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
73 STRATA B-16-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
74 STRATA B-16-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
75 STRATA B-16-28 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
76 STRATA B-16-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
77 STRATA B-16-33 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
78 STRATA B-17-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
79 STRATA B-17-05 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
80 STRATA B-17-09 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
81 STRATA B-17-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
82 STRATA B-17-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
83 STRATA B-17-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
84 STRATA B-17-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
85 STRATA B-17-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
86 STRATA B-17-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
87 STRATA B-17-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
88 STRATA B-17-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 322,922.65
89 STRATA B-17-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 396,050.70
90 STRATA B-17-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
91 STRATA B-17-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
92 STRATA B-18-02 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
93 STRATA B-18-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 304,098.55
94 STRATA B-18-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
95 STRATA B-18-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
96 STRATA B-18-15 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
97 STRATA B-18-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
98 STRATA B-18-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
99 STRATA B-18-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
100 STRATA B-18-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
101 STRATA B-18-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
102 STRATA B-18-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
103 STRATA B-18-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
104 STRATA B-18-35 TEPI BUMI 0.00 419.00 RM 325,044.25
105 STRATA B-19-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
106 STRATA B-19-05 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
107 STRATA B-19-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
108 STRATA B-19-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
109 STRATA B-19-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
110 STRATA B-19-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
111 STRATA B-19-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
112 STRATA B-19-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
113 STRATA B-19-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
114 STRATA B-19-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 411,258.05
115 STRATA B-20-03 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
116 STRATA B-20-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 304,098.55
117 STRATA B-20-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
118 STRATA B-20-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
119 STRATA B-20-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
120 STRATA B-20-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
121 STRATA B-20-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
122 STRATA B-20-18 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
123 STRATA B-20-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
124 STRATA B-20-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
125 STRATA B-20-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
126 STRATA B-20-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
127 STRATA B-20-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
128 STRATA B-20-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
129 STRATA B-20-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
130 STRATA B-21-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
131 STRATA B-21-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
132 STRATA B-21-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
133 STRATA B-21-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
134 STRATA B-21-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
135 STRATA B-21-15 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
136 STRATA B-21-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
137 STRATA B-21-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
138 STRATA B-21-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
139 STRATA B-21-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
140 STRATA B-21-31 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
141 STRATA B-21-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 440,632.35
142 STRATA B-22-03 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
143 STRATA B-22-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 304,098.55
144 STRATA B-22-09 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
145 STRATA B-22-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
146 STRATA B-22-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
147 STRATA B-22-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
148 STRATA B-22-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
149 STRATA B-22-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
150 STRATA B-22-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
151 STRATA B-22-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
152 STRATA B-22-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
153 STRATA B-22-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 440,632.35
154 STRATA B-22-35 TEPI BUMI 0.00 419.00 RM 346,713.30
155 STRATA B-23-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 514,070.65
156 STRATA B-23-05 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
157 STRATA B-23-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
158 STRATA B-23-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
159 STRATA B-23-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
160 STRATA B-23-15 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
161 STRATA B-23-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
162 STRATA B-23-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
163 STRATA B-23-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
164 STRATA B-23-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
165 STRATA B-23-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
166 STRATA B-23-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
167 STRATA B-23-31 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
168 STRATA B-23-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
169 STRATA B-24-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 324,372.75
170 STRATA B-24-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
171 STRATA B-24-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
172 STRATA B-24-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
173 STRATA B-24-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
174 STRATA B-24-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
175 STRATA B-24-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
176 STRATA B-24-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
177 STRATA B-24-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
178 STRATA B-24-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
179 STRATA B-24-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
180 STRATA B-24-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 440,632.35
181 STRATA B-25-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 550,790.65
182 STRATA B-25-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
183 STRATA B-25-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
184 STRATA B-25-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
185 STRATA B-25-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
186 STRATA B-25-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
187 STRATA B-25-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
188 STRATA B-25-19 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
189 STRATA B-25-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
190 STRATA B-25-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 603,852.75
191 STRATA B-25-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
192 STRATA B-25-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
193 STRATA B-25-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
194 STRATA B-25-33 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
195 STRATA B-25-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
196 STRATA B-26-03 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
197 STRATA B-26-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 324,372.75
198 STRATA B-26-09 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
199 STRATA B-26-12 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
200 STRATA B-26-15 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
201 STRATA B-26-18 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
202 STRATA B-26-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
203 STRATA B-26-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
204 STRATA B-26-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
205 STRATA B-26-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 345,989.10
206 STRATA B-26-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 424,341.25
207 STRATA B-26-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 440,632.35
208 STRATA B-27-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
209 STRATA B-27-08 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
210 STRATA B-27-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
211 STRATA B-27-11 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
212 STRATA B-27-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
213 STRATA B-27-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
214 STRATA B-27-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
215 STRATA B-27-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
216 STRATA B-27-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
217 STRATA B-27-25 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
218 STRATA B-27-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 452,631.80
219 STRATA B-27-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
220 STRATA B-28-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 550,790.65
221 STRATA B-28-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
222 STRATA B-28-06 TENGAH BUMI 0.00 392.00 RM 324,372.75
223 STRATA B-28-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
224 STRATA B-28-09 PENJURU BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
225 STRATA B-28-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
226 STRATA B-28-13 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
227 STRATA B-28-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
228 STRATA B-28-16 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
229 STRATA B-28-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
230 STRATA B-28-22 PENJURU BUMI 0.00 834.00 RM 646,984.30
231 STRATA B-28-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
232 STRATA B-28-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
233 STRATA B-28-30 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 452,631.80
234 STRATA B-28-34 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
235 STRATA B-28-35 TEPI BUMI 0.00 419.00 RM 346,713.30
236 STRATA B-29-01 TENGAH BUMI 0.00 710.00 RM 550,790.65
237 STRATA B-29-04 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
238 STRATA B-29-07 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
239 STRATA B-29-10 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
240 STRATA B-29-12 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
241 STRATA B-29-14 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
242 STRATA B-29-15 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
243 STRATA B-29-17 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
244 STRATA B-29-20 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
245 STRATA B-29-21 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
246 STRATA B-29-23 TEPI BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
247 STRATA B-29-24 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
248 STRATA B-29-26 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
249 STRATA B-29-27 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
250 STRATA B-29-29 PENJURU BUMI 0.00 547.00 RM 452,631.80
251 STRATA B-29-31 TENGAH BUMI 0.00 446.00 RM 369,055.55
252 STRATA B-29-32 TENGAH BUMI 0.00 568.00 RM 440,632.35
Nama Pemaju CAPITAL CITY PROPERTY SDN BHD
Alamat Pemaju LG-06 PANGSAPURI JENTAYU, JALAN TAMPOI KAWASAN PERINDUSTRIAN TAMPOI
81200 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 1049977-V
No Telefon 072386622
No Faks
Emel SALESADMIN@CAPITALCITY.COM