Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek SUKJ.P.606/02/2949
Mukim, Daerah PULAI, JOHOR BAHRU
Harga RM317,050.00 - RM836,400.00
Jenis Bangunan • SERVICE APARTMENT (194 Unit)
• LOT KEDAI PEJABAT (BERSTRATA) (10 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 204 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga
1 STRATA A04-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 320,450.00
2 STRATA A04-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 340,000.00
3 STRATA A04-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 317,050.00
4 STRATA A04-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 337,450.00
5 STRATA A05-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 368,900.00
6 STRATA A05-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 342,550.00
7 STRATA A05-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 319,600.00
8 STRATA A05-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 391,850.00
9 STRATA A05-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 454,750.00
10 STRATA A05-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 340,000.00
11 STRATA A06-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 322,150.00
12 STRATA A06-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 322,150.00
13 STRATA A06-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 457,300.00
14 STRATA A06-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 342,550.00
15 STRATA A07-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 328,100.00
16 STRATA A07-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 374,000.00
17 STRATA A07-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 347,650.00
18 STRATA A07-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 324,700.00
19 STRATA A07-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 396,950.00
20 STRATA A07-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 345,100.00
21 STRATA A08-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 350,200.00
22 STRATA A08-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 327,250.00
23 STRATA A08-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 347,650.00
24 STRATA A09-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 333,200.00
25 STRATA A09-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 352,750.00
26 STRATA A09-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 329,800.00
27 STRATA A09-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 464,950.00
28 STRATA A09-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 350,200.00
29 STRATA A10-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 381,650.00
30 STRATA A10-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 332,350.00
31 STRATA A10-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 404,600.00
32 STRATA A10-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 352,750.00
33 STRATA A10-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 352,750.00
34 STRATA A11-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 357,850.00
35 STRATA A11-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 334,900.00
36 STRATA A11-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 470,050.00
37 STRATA A11-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 355,300.00
38 STRATA A12-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 340,850.00
39 STRATA A12-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 360,400.00
40 STRATA A12-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 337,450.00
41 STRATA A12-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 357,850.00
42 STRATA A13-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 389,300.00
43 STRATA A13-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 340,000.00
44 STRATA A13-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 360,400.00
45 STRATA A14-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 345,950.00
46 STRATA A14-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 365,500.00
47 STRATA A14-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 342,550.00
48 STRATA A14-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 414,800.00
49 STRATA A14-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 477,700.00
50 STRATA A14-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 362,950.00
51 STRATA A15-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 394,400.00
52 STRATA A15-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 368,050.00
53 STRATA A15-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 345,100.00
54 STRATA A15-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 365,500.00
55 STRATA A16-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 349,350.00
56 STRATA A16-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 372,300.00
57 STRATA A16-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 421,600.00
58 STRATA A16-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 484,500.00
59 STRATA A16-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 369,750.00
60 STRATA A16-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 369,750.00
61 STRATA A17-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 357,000.00
62 STRATA A17-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 353,600.00
63 STRATA A17-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 353,600.00
64 STRATA A18-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 407,150.00
65 STRATA A18-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 380,800.00
66 STRATA A18-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 357,850.00
67 STRATA A18-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 430,100.00
68 STRATA A18-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 378,250.00
69 STRATA A18-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 378,250.00
70 STRATA A19-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 365,500.00
71 STRATA A19-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 362,100.00
72 STRATA A19-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 385,050.00
73 STRATA A19-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 362,100.00
74 STRATA A19-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 497,250.00
75 STRATA A19-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 382,500.00
76 STRATA A20-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 389,300.00
77 STRATA A20-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 366,350.00
78 STRATA A20-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 386,750.00
79 STRATA A20-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 386,750.00
80 STRATA A21-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 419,900.00
81 STRATA A21-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 393,550.00
82 STRATA A21-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 370,600.00
83 STRATA A21-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 442,850.00
84 STRATA A21-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 505,750.00
85 STRATA A21-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 391,000.00
86 STRATA A22-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 378,250.00
87 STRATA A22-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 374,850.00
88 STRATA A22-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 397,800.00
89 STRATA A22-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 510,000.00
90 STRATA A22-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 395,250.00
91 STRATA A22-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 395,250.00
92 STRATA A23-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 428,400.00
93 STRATA A23-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 402,050.00
94 STRATA A23-06 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 379,100.00
95 STRATA A23-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 379,100.00
96 STRATA A23-08 TEPI TYPE C1 721.00 721.00 RM 451,350.00
97 STRATA A23-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 399,500.00
98 STRATA B04-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 456,450.00
99 STRATA B04-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 341,700.00
100 STRATA B05-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 327,250.00
101 STRATA B05-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 366,350.00
102 STRATA B05-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 340,000.00
103 STRATA B05-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 340,000.00
104 STRATA B05-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 317,050.00
105 STRATA B05-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 344,250.00
106 STRATA B06-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 342,550.00
107 STRATA B06-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 368,900.00
108 STRATA B06-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 346,800.00
109 STRATA B07-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 332,350.00
110 STRATA B07-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 322,150.00
111 STRATA B07-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 345,100.00
112 STRATA B07-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 349,350.00
113 STRATA B08-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 374,000.00
114 STRATA B08-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 347,650.00
115 STRATA B08-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 324,700.00
116 STRATA B08-09 TEPI TYPE C 850.00 850.00 RM 466,650.00
117 STRATA B09-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 350,200.00
118 STRATA B09-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 327,250.00
119 STRATA B09-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 376,550.00
120 STRATA B09-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 354,450.00
121 STRATA B09-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 354,450.00
122 STRATA B10-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 340,000.00
123 STRATA B10-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 352,750.00
124 STRATA B10-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 329,800.00
125 STRATA B10-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 471,750.00
126 STRATA B10-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 357,000.00
127 STRATA B11-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 381,650.00
128 STRATA B11-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 332,350.00
129 STRATA B11-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 355,300.00
130 STRATA B11-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 359,550.00
131 STRATA B12-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 357,850.00
132 STRATA B12-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 357,850.00
133 STRATA B12-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 384,200.00
134 STRATA B12-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 476,850.00
135 STRATA B12-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 362,100.00
136 STRATA B12-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 362,100.00
137 STRATA B13-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 347,650.00
138 STRATA B13-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 337,450.00
139 STRATA B13-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 364,650.00
140 STRATA B14-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 389,300.00
141 STRATA B14-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 340,000.00
142 STRATA B14-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 362,950.00
143 STRATA B14-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 389,300.00
144 STRATA B14-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 367,200.00
145 STRATA B14-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 367,200.00
146 STRATA B15-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 352,750.00
147 STRATA B15-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 365,500.00
148 STRATA B15-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 365,500.00
149 STRATA B15-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 342,550.00
150 STRATA B15-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 484,500.00
151 STRATA B15-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 369,750.00
152 STRATA B16-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 396,100.00
153 STRATA B16-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 346,800.00
154 STRATA B16-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 374,000.00
155 STRATA B17-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 374,000.00
156 STRATA B17-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 374,000.00
157 STRATA B17-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 351,050.00
158 STRATA B17-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 400,350.00
159 STRATA B17-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 378,250.00
160 STRATA B18-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 365,500.00
161 STRATA B18-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 355,300.00
162 STRATA B18-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 378,250.00
163 STRATA B18-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 497,250.00
164 STRATA B18-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 382,500.00
165 STRATA B19-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 408,850.00
166 STRATA B19-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 382,500.00
167 STRATA B19-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 382,500.00
168 STRATA B19-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 359,550.00
169 STRATA B19-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 408,850.00
170 STRATA B19-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 386,750.00
171 STRATA B20-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 413,100.00
172 STRATA B20-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 505,750.00
173 STRATA B20-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 391,000.00
174 STRATA B21-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 378,250.00
175 STRATA B21-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 368,050.00
176 STRATA B21-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 391,000.00
177 STRATA B21-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 417,350.00
178 STRATA B21-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 395,250.00
179 STRATA B22-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 395,250.00
180 STRATA B22-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 395,250.00
181 STRATA B22-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 514,250.00
182 STRATA B22-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 399,500.00
183 STRATA B23-02 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 425,850.00
184 STRATA B23-05 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 399,500.00
185 STRATA B23-07 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 376,550.00
186 STRATA B23-10 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 403,750.00
187 STRATA B23-12 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 403,750.00
188 STRATA B24-01 TEPI TYPE A2 592.00 592.00 RM 391,000.00
189 STRATA B24-03 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 403,750.00
190 STRATA B24-04 TENGAH TYPE A1 581.00 581.00 RM 380,800.00
191 STRATA B24-06 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 403,750.00
192 STRATA B24-08 TEPI TYPE C 678.00 678.00 RM 430,100.00
193 STRATA B24-09 TEPI TYPE D 850.00 850.00 RM 522,750.00
194 STRATA B24-11 TENGAH TYPE B 624.00 624.00 RM 408,000.00
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga
1 STRATA C01-07 TENGAH TYPE R2 1098.00 1098.00 RM 836,400.00
2 STRATA C01-08 TENGAH TYPE R2 1098.00 1098.00 RM 836,400.00
3 STRATA C01-09 PENJURU TYPE R1 1012.00 1012.00 RM 776,900.00
4 STRATA C01-12 TENGAH TYPE R10 894.00 894.00 RM 625,600.00
5 STRATA C01-13 TEPI TYPE R10 894.00 894.00 RM 625,600.00
6 STRATA C02-06 TEPI TYPE R1A 1001.00 1001.00 RM 697,000.00
7 STRATA C02-07 TENGAH TYPE R2A 1087.00 1087.00 RM 753,100.00
8 STRATA C02-08 TENGAH TYPE R2A 1087.00 1087.00 RM 753,100.00
9 STRATA C02-10 PENJURU TYPE R8A 840.00 840.00 RM 549,100.00
10 STRATA C02-11 TENGAH TYPE R9A 894.00 894.00 RM 583,950.00
Nama Pemaju BUKIT INDAH (JOHOR) SDN BHD
Alamat Pemaju WISMA SP SETIA S3-0111, LAMAN INDAH 3 JALAN INDAH 15, TAMAN BUKIT INDAH
81200 JOHOR BAHRU
No Pendaftaran Syarikat 307260-V
No Telefon 072412255
No Faks
Emel shakila@spsetia.com