Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek SUKJ.P.606/03/477
Mukim, Daerah KLUANG, KLUANG
Harga RM212,000.00 - RM382,245.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 1 TINGKAT (129 Unit)
• RUMAH SESEBUAH 1 TINGKAT (1 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 130 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga
1 PTD 106102 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
2 PTD 106101 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
3 PTD 106090 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
4 PTD 106075 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
5 PTD 106076 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
6 PTD 106079 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
7 PTD 106082 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
8 PTD 106083 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
9 PTD 106084 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
10 PTD 106089 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
11 PTD 106067 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
12 PTD 106066 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
13 PTD 106063 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
14 PTD 106060 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
15 PTD 106059 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
16 PTD 106058 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
17 PTD 106053 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
18 PTD 106035 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
19 PTD 106036 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
20 PTD 106037 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
21 PTD 106038 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
22 PTD 106039 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
23 PTD 106043 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
24 PTD 106044 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
25 PTD 106030 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
26 PTD 106029 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
27 PTD 106025 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
28 PTD 106024 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
29 PTD 106023 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
30 PTD 106022 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
31 PTD 106012 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
32 PTD 106007 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
33 PTD 106006 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
34 PTD 106005 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
35 PTD 105975 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
36 PTD 105976 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
37 PTD 105985 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
38 PTD 105986 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
39 PTD 105987 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
40 PTD 105990 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
41 PTD 105991 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
42 PTD 105992 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
43 PTD 106002 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
44 PTD 105970 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
45 PTD 105969 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
46 PTD 105960 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
47 PTD 105959 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
48 PTD 105958 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
49 PTD 105955 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
50 PTD 105954 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
51 PTD 105953 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
52 PTD 105944 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
53 PTD 105943 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
54 PTD 105915 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
55 PTD 105916 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
56 PTD 105917 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
57 PTD 105920 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
58 PTD 105921 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
59 PTD 105922 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
60 PTD 105925 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
61 PTD 105926 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
62 PTD 105927 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
63 PTD 105928 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
64 PTD 105933 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
65 PTD 105934 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
66 PTD 105935 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
67 PTD 105910 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
68 PTD 105909 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
69 PTD 105908 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
70 PTD 105903 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
71 PTD 105893 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
72 PTD 105892 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
73 PTD 105891 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
74 PTD 105890 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
75 PTD 105889 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
76 PTD 105883 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
77 PTD 105853 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
78 PTD 105854 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
79 PTD 105855 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
80 PTD 105856 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
81 PTD 105859 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
82 PTD 105860 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
83 PTD 105865 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
84 PTD 105866 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
85 PTD 105867 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
86 PTD 105868 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
87 PTD 105869 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
88 PTD 105875 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
89 PTD 105876 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
90 PTD 105877 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
91 PTD 105882 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
92 PTD 105852 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
93 PTD 105851 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
94 PTD 105850 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
95 PTD 105849 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
96 PTD 105839 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
97 PTD 105838 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
98 PTD 105837 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
99 PTD 105836 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
100 PTD 105823 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
101 PTD 105822 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
102 PTD 105810 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
103 PTD 105809 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
104 PTD 105803 PENJURU - 2972.00 RM 232,500.00
105 PTD 105756 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
106 PTD 105757 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
107 PTD 105761 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
108 PTD 105762 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
109 PTD 105773 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
110 PTD 105774 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
111 PTD 105775 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
112 PTD 105776 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
113 PTD 105792 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
114 PTD 105793 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
115 PTD 105739 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
116 PTD 105738 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
117 PTD 105737 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
118 PTD 105734 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
119 PTD 105733 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
120 PTD 105732 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
121 PTD 105727 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
122 PTD 105726 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
123 PTD 105725 PENJURU - 2877.00 RM 232,500.00
124 PTD 105716 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
125 PTD 105715 TEPI - 2210.00 RM 222,500.00
126 PTD 105712 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
127 PTD 105711 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
128 PTD 105708 TENGAH - 1430.00 RM 212,000.00
129 PTD 105705 PENJURU - 2955.00 RM 232,500.00
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga
1 PTD 106108 TENGAH - 9318.00 RM 382,245.00
Nama Pemaju GENE & QUIN REALTY SDN. BHD.
Alamat Pemaju 75-L, JALAN ONG KIM WEE,
75300 MELAKA
No Pendaftaran Syarikat 1079071-X
No Telefon 062828425
No Faks
Emel gqrealtysb@gmail.com