Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/02/3295
Mukim, Daerah TEBRAU, JOHOR BAHRU
Harga RM670,480.00 - RM937,584.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 2 TINGKAT (135 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 135 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 210908 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
2 PTD 210909 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 1
3 PTD 210910 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
4 PTD 210916 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
5 PTD 210917 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
6 PTD 210918 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
7 PTD 210926 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
8 PTD 210929 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
9 PTD 210934 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
10 PTD 210935 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
11 PTD 210936 TENGAH MODEN 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
12 PTD 210944 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
13 PTD 210945 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
14 PTD 210946 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
15 PTD 210949 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
16 PTD 210950 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
17 PTD 210961 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
18 PTD 210962 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
19 PTD 210963 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
20 PTD 210969 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
21 PTD 210970 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
22 PTD 210973 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
23 PTD 210974 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
24 PTD 210975 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
25 PTD 210986 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
26 PTD 210987 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
27 PTD 210988 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
28 PTD 210994 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
29 PTD 210995 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
30 PTD 210998 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
31 PTD 210999 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
32 PTD 211000 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
33 PTD 211009 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
34 PTD 211010 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
35 PTD 211016 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
36 PTD 211017 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
37 PTD 211018 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
38 PTD 211024 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
39 PTD 211025 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
40 PTD 211031 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
41 PTD 211032 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
42 PTD 211033 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
43 PTD 211041 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
44 PTD 211042 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
45 PTD 211043 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
46 PTD 211048 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
47 PTD 211049 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
48 PTD 211059 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
49 PTD 211060 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
50 PTD 211061 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
51 PTD 211067 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
52 PTD 211068 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
53 PTD 211079 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
54 PTD 211080 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
55 PTD 211081 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
56 PTD 211086 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
57 PTD 211087 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
58 PTD 211088 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
59 PTD 211089 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
60 PTD 211098 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
61 PTD 211099 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
62 PTD 211100 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
63 PTD 211105 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
64 PTD 211106 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
65 PTD 211107 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
66 PTD 211108 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
67 PTD 211115 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
68 PTD 211116 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
69 PTD 211117 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
70 PTD 211126 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
71 PTD 211127 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
72 PTD 211128 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
73 PTD 211132 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
74 PTD 211133 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
75 PTD 211136 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
76 PTD 211137 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
77 PTD 211146 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
78 PTD 211147 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
79 PTD 211148 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
80 PTD 211152 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
81 PTD 211153 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
82 PTD 211160 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
83 PTD 211161 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
84 PTD 211166 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
85 PTD 211167 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
86 PTD 211168 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
87 PTD 211169 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
88 PTD 211179 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
89 PTD 211180 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
90 PTD 211185 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
91 PTD 211186 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
92 PTD 211187 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
93 PTD 211188 TENGAH - 1974.00 1400.00 RM 670,480.00 0
94 PTD 211192 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
95 PTD 211193 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
96 PTD 211204 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
97 PTD 211205 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
98 PTD 211206 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
99 PTD 211209 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
100 PTD 211210 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
101 PTD 211221 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
102 PTD 211222 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
103 PTD 211223 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
104 PTD 211227 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
105 PTD 211228 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
106 PTD 211234 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
107 PTD 211235 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
108 PTD 211236 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
109 PTD 211237 TENGAH - 1981.00 1400.00 RM 687,480.00 0
110 PTD 210928 TEPI 2059.00 2100.00 RM 758,880.00 0
111 PTD 210947 TEPI 1981.00 1400.00 RM 704,480.00 0
112 PTD 210948 TEPI 2059.00 2100.00 RM 758,880.00 0
113 PTD 210971 TEPI 1981.00 1400.00 RM 704,480.00 0
114 PTD 210996 TEPI 1981.00 1400.00 RM 704,480.00 0
115 PTD 211050 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
116 PTD 211066 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
117 PTD 211082 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
118 PTD 211101 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
119 PTD 211134 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
120 PTD 211154 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
121 PTD 211162 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
122 PTD 211181 TEPI - 1974.00 1400.00 RM 687,480.00 0
123 PTD 211207 TEPI - 1981.00 1400.00 RM 704,480.00 0
124 PTD 211224 TEPI - 1981.00 1400.00 RM 704,480.00 0
125 PTD 210915 PENJURU - 2059.00 2917.00 RM 842,214.00 0
126 PTD 210927 PENJURU - 2059.00 2917.00 RM 842,214.00 0
127 PTD 210933 PENJURU - 2059.00 2917.00 RM 842,214.00 0
128 PTD 210997 PENJURU - 2057.00 2917.00 RM 825,214.00 1
129 PTD 211008 PENJURU - 2057.00 2917.00 RM 825,214.00 1
130 PTD 211023 PENJURU - 2057.00 2917.00 RM 825,214.00 0
131 PTD 210972 PENJURU - 2059.00 3852.00 RM 937,584.00 0
132 PTD 211114 PENJURU - 2057.00 3263.00 RM 860,506.00 0
133 PTD 211135 PENJURU - 2057.00 3825.00 RM 917,830.00 0
134 PTD 211191 PENJURU - 2059.00 3370.00 RM 888,420.00 0
135 PTD 211208 PENJURU - 2059.00 2868.00 RM 837,216.00 0
Nama Pemaju FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD.
Alamat Pemaju NO.97 JALAN CHENGAL TAMAN MAKMUR
83000 BATU PAHAT
No Pendaftaran Syarikat 1367196-P
No Telefon 074347588
No Faks 074332388
Emel fairedev.sb@gmail.com