Maklumat Lengkap Projek

No Fail Projek PKPJ.606/05/119
Mukim, Daerah MERSING, MERSING
Harga RM188,400.00 - RM357,000.00
Jenis Bangunan • RUMAH TERES 1 TINGKAT (241 Unit)
Status Projek Telah Dibuka
Jumlah Keseluruhan Unit 241 Unit
Bil No Lot Kedudukan Lot Rekabentuk Keluasan Lantai (ft2) Keluasan Tanah (ft2) Harga Jumlah Permohonan Semasa
1 PTD 22701 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
2 PTD 22700 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
3 PTD 22699 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 5 PERMOHONAN PENUH
4 PTD 22696 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
5 PTD 22695 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
6 PTD 22692 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
7 PTD 22691 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 242.00 2608.00 RM 317,000.00 0
8 PTD 22676 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
9 PTD 22677 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
10 PTD 22680 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
11 PTD 22681 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 196.00 2115.00 RM 258,400.00 1
12 PTD 22685 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
13 PTD 22686 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
14 PTD 22687 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
15 PTD 22670 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
16 PTD 22669 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
17 PTD 22668 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
18 PTD 22664 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
19 PTD 22663 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
20 PTD 22659 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
21 PTD 22658 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
22 PTD 22638 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 248.00 2667.00 RM 320,400.00 0
23 PTD 22639 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
24 PTD 22643 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
25 PTD 22644 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
26 PTD 22647 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 204.00 2196.00 RM 261,800.00 0
27 PTD 22648 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
28 PTD 22649 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
29 PTD 22633 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
30 PTD 22632 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
31 PTD 22631 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 223.00 2403.00 RM 268,600.00 0
32 PTD 22628 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
33 PTD 22627 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
34 PTD 22623 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
35 PTD 22622 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 269.00 2894.00 RM 332,300.00 1
36 PTD 22609 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
37 PTD 22610 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
38 PTD 22611 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
39 PTD 22619 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
40 PTD 22620 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
41 PTD 22621 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 237.00 2556.00 RM 313,600.00 0
42 PTD 22574 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
43 PTD 22573 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
44 PTD 22568 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
45 PTD 22567 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 244.00 2621.00 RM 278,800.00 1
46 PTD 22562 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
47 PTD 22561 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
48 PTD 22554 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
49 PTD 22553 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
50 PTD 22552 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
51 PTD 22551 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 232.00 2502.00 RM 311,100.00 1
52 PTD 22525 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
53 PTD 22526 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
54 PTD 22529 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
55 PTD 22530 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
56 PTD 22534 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
57 PTD 22535 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
58 PTD 22536 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 0
59 PTD 22539 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 210.00 2259.00 RM 263,500.00 0
60 PTD 22540 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
61 PTD 22544 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 1
62 PTD 22545 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 188,400.00 2
63 PTD 22546 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
64 PTD 22518 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
65 PTD 22517 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
66 PTD 22516 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
67 PTD 22512 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
68 PTD 22511 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 248.00 2670.00 RM 291,500.00 1
69 PTD 22507 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
70 PTD 22506 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
71 PTD 22505 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
72 PTD 22501 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
73 PTD 22500 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
74 PTD 22497 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
75 PTD 22463 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
76 PTD 22464 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
77 PTD 22465 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
78 PTD 22470 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
79 PTD 22471 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
80 PTD 22476 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
81 PTD 22477 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
82 PTD 22483 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
83 PTD 22484 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
84 PTD 22485 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
85 PTD 22490 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
86 PTD 22491 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 231.00 2488.00 RM 320,400.00 0
87 PTD 22458 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 231.00 2488.00 RM 320,400.00 0
88 PTD 22457 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
89 PTD 22452 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
90 PTD 22451 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
91 PTD 22450 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
92 PTD 22443 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
93 PTD 22442 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
94 PTD 22438 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
95 PTD 22437 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 189.00 2037.00 RM 263,500.00 1
96 PTD 22433 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
97 PTD 22432 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
98 PTD 22431 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
99 PTD 22426 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
100 PTD 22425 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 257.00 2763.00 RM 342,500.00 0
101 PTD 22392 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
102 PTD 22393 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
103 PTD 22394 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
104 PTD 22399 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
105 PTD 22400 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 190.00 2047.00 RM 264,300.00 1
106 PTD 22405 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
107 PTD 22406 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
108 PTD 22407 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
109 PTD 22411 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 188.00 2024.00 RM 263,500.00 0
110 PTD 22412 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
111 PTD 22417 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
112 PTD 22418 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
113 PTD 22419 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
114 PTD 22382 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
115 PTD 22381 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
116 PTD 22380 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
117 PTD 22375 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
118 PTD 22374 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 257.00 2769.00 RM 295,800.00 0
119 PTD 22369 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
120 PTD 22368 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
121 PTD 22367 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
122 PTD 22362 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
123 PTD 22361 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
124 PTD 22360 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
125 PTD 22355 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
126 PTD 22354 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
127 PTD 22353 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
128 PTD 22312 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
129 PTD 22313 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
130 PTD 22314 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
131 PTD 22315 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
132 PTD 22320 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
133 PTD 22321 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
134 PTD 22322 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
135 PTD 22326 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
136 PTD 22327 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
137 PTD 22328 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
138 PTD 22334 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 199.00 2146.00 RM 268,600.00 1
139 PTD 22335 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
140 PTD 22340 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
141 PTD 22341 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
142 PTD 22342 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
143 PTD 22346 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
144 PTD 22347 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
145 PTD 22348 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 231.00 2488.00 RM 320,400.00 0
146 PTD 22308 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
147 PTD 22307 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
148 PTD 22306 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
149 PTD 22301 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
150 PTD 22300 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
151 PTD 22299 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
152 PTD 22295 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
153 PTD 22294 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
154 PTD 22293 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
155 PTD 22292 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
156 PTD 22269 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 266.00 2865.00 RM 340,800.00 0
157 PTD 22270 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
158 PTD 22274 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
159 PTD 22275 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
160 PTD 22282 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
161 PTD 22283 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
162 PTD 22287 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
163 PTD 22288 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
164 PTD 22082 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 241.00 2589.00 RM 330,600.00 0
165 PTD 22081 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
166 PTD 22077 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
167 PTD 22076 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
168 PTD 22075 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
169 PTD 22074 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
170 PTD 22073 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
171 PTD 22072 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
172 PTD 22067 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
173 PTD 22066 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
174 PTD 22083 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 249.00 2678.00 RM 330,600.00 1
175 PTD 22084 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
176 PTD 22088 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
177 PTD 22089 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
178 PTD 22090 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
179 PTD 22091 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
180 PTD 22199 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
181 PTD 22200 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 376.00 4045.00 RM 352,700.00 0
182 PTD 22205 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
183 PTD 22206 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
184 PTD 22207 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
185 PTD 22212 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
186 PTD 22213 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 186.00 2000.00 RM 261,800.00 0
187 PTD 22218 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
188 PTD 22219 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
189 PTD 22220 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
190 PTD 22225 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
191 PTD 22226 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 231.00 2487.00 RM 320,400.00 0
192 PTD 22196 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 231.00 2487.00 RM 320,400.00 1
193 PTD 22195 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
194 PTD 22190 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
195 PTD 22189 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
196 PTD 22188 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
197 PTD 22183 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 219.00 2352.00 RM 277,900.00 0
198 PTD 22182 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
199 PTD 22177 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
200 PTD 22176 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
201 PTD 22175 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
202 PTD 22152 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
203 PTD 22153 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
204 PTD 22154 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
205 PTD 22155 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
206 PTD 22160 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
207 PTD 22161 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
208 PTD 22166 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
209 PTD 22167 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
210 PTD 22168 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
211 PTD 22143 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
212 PTD 22142 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
213 PTD 22141 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
214 PTD 22136 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
215 PTD 22135 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
216 PTD 22130 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
217 PTD 22129 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
218 PTD 22128 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
219 PTD 22127 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
220 PTD 22095 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 294.00 3168.00 RM 357,000.00 0
221 PTD 22096 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
222 PTD 22097 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
223 PTD 22102 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
224 PTD 22103 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
225 PTD 22104 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
226 PTD 22114 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
227 PTD 22115 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
228 PTD 22116 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
229 PTD 22117 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
230 PTD 21810 PENJURU RUMAH TERES SETINGKAT 251.00 2704.00 RM 332,300.00 1
231 PTD 21809 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
232 PTD 21805 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
233 PTD 21804 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
234 PTD 21800 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
235 PTD 21799 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
236 PTD 21794 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
237 PTD 21793 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
238 PTD 21788 TEPI RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 1
239 PTD 21787 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
240 PTD 21782 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
241 PTD 21781 TENGAH RUMAH TERES SETINGKAT 121.00 1300.00 RM 198,600.00 0
Nama Pemaju LAGENDA MERSING SDN BHD
Alamat Pemaju LEVEL 4, NO. 131 PERSIARAN PM 2/1, PUSAT BANDAR SERI MANJUNG SEKSYEN 2
32040 SERI MANJUNG
No Pendaftaran Syarikat 1422208-V
No Telefon 056882512
No Faks
Emel LAND@LAGENDAPROPS.COM