MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA G-07 KEDAI LOT BUMIPUTERA 2,015.00 2,015.00 TENGAH RM 1,162,800.00
2 STRATA G-09 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,568.00 1,568.00 TENGAH RM 840,650.00
3 STRATA G-11 KEDAI LOT BUMIPUTERA 2,098.00 2,098.00 TEPI RM 1,028,500.00
4 STRATA G-12 KEDAI LOT BUMIPUTERA 994.00 994.00 TENGAH RM 512,550.00
5 STRATA G-13 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,598.00 1,598.00 TENGAH RM 794,750.00
6 STRATA G-14 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,799.00 1,799.00 TENGAH RM 889,100.00
7 STRATA G-16 KEDAI LOT BUMIPUTERA 943.00 943.00 TENGAH RM 515,950.00
8 STRATA G-17 KEDAI LOT BUMIPUTERA 823.00 823.00 TENGAH RM 456,450.00
9 STRATA G-19 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,173.00 1,173.00 TEPI RM 551,650.00
10 STRATA G-20 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,564.00 1,564.00 TENGAH RM 764,150.00
11 STRATA A-03-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 408,850.00
12 STRATA A-03A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 554,200.00
13 STRATA A-03A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 422,450.00
14 STRATA A-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 332,350.00
15 STRATA A-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 557,600.00
16 STRATA A-06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 413,100.00
17 STRATA A-07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 335,750.00
18 STRATA A-07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
19 STRATA A-08-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 560,150.00
20 STRATA A-08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 428,400.00
21 STRATA A-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 TENGAH RM 410,550.00
22 STRATA A-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 430,100.00
23 STRATA A-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 413,100.00
24 STRATA A-09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 418,200.00
25 STRATA A-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 563,550.00
26 STRATA A-10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 431,800.00
27 STRATA A-10-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 797,300.00
28 STRATA A-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
29 STRATA A-10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 340,850.00
30 STRATA A-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 565,250.00
31 STRATA A-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 434,350.00
32 STRATA A-11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 415,650.00
33 STRATA A-11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 760,750.00
34 STRATA A-11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 433,500.00
35 STRATA A-12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 435,200.00
36 STRATA A-12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 429,250.00
37 STRATA A-12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 328,100.00
38 STRATA A-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 567,800.00
39 STRATA A-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 436,050.00
40 STRATA A-13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 419,050.00
41 STRATA A-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 763,300.00
42 STRATA A-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 329,800.00
43 STRATA A-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 424,150.00
44 STRATA A-13A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 569,500.00
45 STRATA A-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 437,750.00
46 STRATA A-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 803,250.00
47 STRATA A-13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 432,650.00
48 STRATA A-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 331,500.00
49 STRATA A-13A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 346,800.00
50 STRATA A-13A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 437,750.00
51 STRATA A-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
52 STRATA A-15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 422,450.00
53 STRATA A-15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 766,700.00
54 STRATA A-15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 333,200.00
55 STRATA A-16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 441,150.00
56 STRATA A-16-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 806,650.00
57 STRATA A-16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 436,050.00
58 STRATA A-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 334,900.00
59 STRATA A-16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 429,250.00
60 STRATA A-16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 441,150.00
61 STRATA A-17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 574,600.00
62 STRATA A-17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 442,850.00
63 STRATA A-17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 425,850.00
64 STRATA A-17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 335,750.00
65 STRATA A-18-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 810,050.00
66 STRATA A-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
67 STRATA A-18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 337,450.00
68 STRATA A-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 353,600.00
69 STRATA A-18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 444,550.00
70 STRATA A-19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 446,250.00
71 STRATA A-19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 446,250.00
72 STRATA A-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 428,400.00
73 PLOT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 773,500.00
74 STRATA A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 434,350.00
75 STRATA A-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 578,850.00
76 STRATA A-20-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 813,450.00
77 STRATA A-20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 340,850.00
78 STRATA A-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 356,150.00
79 STRATA A-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 447,950.00
80 STRATA A-21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 448,800.00
81 STRATA A-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 431,800.00
82 STRATA A-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 776,050.00
83 STRATA A-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 342,550.00
84 STRATA A-21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 436,900.00
85 STRATA A-22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 450,500.00
86 STRATA A-22-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 816,000.00
87 STRATA A-22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 445,400.00
88 STRATA A-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 344,250.00
89 STRATA A-23-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 583,950.00
90 STRATA A-23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 452,200.00
91 STRATA A-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 435,200.00
92 STRATA A-23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 779,450.00
93 STRATA A-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
94 STRATA A-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 440,300.00
95 STRATA A-23A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 453,900.00
96 STRATA A-23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,552.00 TEPI RM 819,400.00
97 STRATA A-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 448,800.00
98 STRATA A-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 347,650.00
99 STRATA A-23A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 362,950.00
100 STRATA A-23A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 453,900.00
101 STRATA A-25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 348,500.00
102 STRATA A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 443,700.00
103 STRATA B-03-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 547,400.00
104 STRATA B-03-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 414,800.00
105 STRATA B-03A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 549,100.00
106 STRATA B-03A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 416,500.00
107 STRATA B-03A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 434,350.00
108 STRATA B-05-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 550,800.00
109 STRATA B-06-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 552,500.00
110 STRATA B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 419,900.00
111 STRATA B-06-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 419,900.00
112 STRATA B-07-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 553,350.00
113 STRATA B-07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 421,600.00
114 STRATA B-07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 438,600.00
115 STRATA B-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 423,300.00
116 STRATA B-09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 749,700.00
117 STRATA B-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 425,000.00
118 STRATA B-10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 431,800.00
119 STRATA B-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
120 STRATA B-10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 443,700.00
121 STRATA B-10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 431,800.00
122 STRATA B-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 433,500.00
123 STRATA B-11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 559,300.00
124 STRATA B-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 760,750.00
125 STRATA B-12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 435,200.00
126 STRATA B-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 755,650.00
127 STRATA B-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 436,050.00
128 STRATA B-13-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 562,700.00
129 STRATA B-13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 430,950.00
130 STRATA B-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 763,300.00
131 STRATA B-13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 437,750.00
132 STRATA B-13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 437,750.00
133 STRATA B-13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 432,650.00
134 STRATA B-13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 449,650.00
135 STRATA B-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 331,500.00
136 STRATA B-13A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 724,200.00
137 STRATA B-15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 759,050.00
138 STRATA B-15-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 566,100.00
139 STRATA B-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 434,350.00
140 STRATA B-15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 333,200.00
141 STRATA B-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
142 STRATA B-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 436,050.00
143 STRATA B-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 334,900.00
144 STRATA B-16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 441,150.00
145 STRATA B-17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 762,450.00
146 STRATA B-17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 442,850.00
147 STRATA B-17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 442,850.00
148 STRATA B-17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 335,750.00
149 STRATA B-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 733,550.00
150 STRATA B-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 430,950.00
151 STRATA B-18-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 570,350.00
152 STRATA B-18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
153 STRATA B-18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 456,450.00
154 STRATA B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 294,950.00
155 STRATA B-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 771,800.00
156 STRATA B-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 765,000.00
157 STRATA B-19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 446,250.00
158 STRATA B-19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 446,250.00
159 STRATA B-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 440,300.00
160 STRATA B-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 458,150.00
161 STRATA B-19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 339,150.00
162 STRATA B-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 442,000.00
163 STRATA B-20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 340,850.00
164 STRATA B-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 447,950.00
165 STRATA B-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 436,050.00
166 STRATA B-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 443,700.00
167 STRATA B-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 460,700.00
168 STRATA B-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 342,550.00
169 STRATA B-21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 448,800.00
170 STRATA B-22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 770,100.00
171 STRATA B-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 445,400.00
172 STRATA B-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 344,250.00
173 STRATA B-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 748,850.00
174 STRATA B-22-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 450,500.00
175 STRATA B-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 438,600.00
176 STRATA B-23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 464,100.00
177 STRATA B-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
178 STRATA B-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
179 STRATA B-23A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,460.00 TEPI RM 773,500.00
180 STRATA B-23A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 453,900.00
181 STRATA B-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 453,900.00
182 STRATA B-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 313,565.00
183 STRATA B-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 448,800.00
184 STRATA B-23A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 858.00 TEPI RM 465,800.00
185 STRATA B-23A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 347,650.00
186 STRATA B-23A-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 453,900.00
187 STRATA B-23A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 442,000.00
188 STRATA B-25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 450,500.00
189 STRATA B-25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 348,500.00
190 STRATA B-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 747,150.00