MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA G-12 KEDAI LOT BUMIPUTERA 994.00 994.00 TENGAH RM 512,550.00
2 STRATA G-16 KEDAI LOT BUMIPUTERA 943.00 943.00 TENGAH RM 515,950.00
3 STRATA G-17 KEDAI LOT BUMIPUTERA 823.00 823.00 TENGAH RM 456,450.00
4 STRATA G-19 KEDAI LOT BUMIPUTERA 1,173.00 1,173.00 TEPI RM 551,650.00
5 STRATA A-03-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 408,850.00
6 STRATA A-03A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 554,200.00
7 STRATA A-03A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 422,450.00
8 STRATA A-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 332,350.00
9 STRATA A-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 557,600.00
10 STRATA A-06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 413,100.00
11 STRATA A-07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 335,750.00
12 STRATA A-07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
13 STRATA A-08-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 560,150.00
14 STRATA A-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 838.00 TENGAH RM 410,550.00
15 STRATA A-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 430,100.00
16 STRATA A-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 413,100.00
17 STRATA A-09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 418,200.00
18 STRATA A-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 563,550.00
19 STRATA A-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
20 STRATA A-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 324,700.00
21 STRATA A-10-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 340,850.00
22 STRATA A-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 565,250.00
23 STRATA A-12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 328,100.00
24 STRATA A-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 567,800.00
25 STRATA A-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 436,050.00
26 STRATA A-13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 419,050.00
27 STRATA A-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 329,800.00
28 STRATA A-13A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,086.00 TEPI RM 569,500.00
29 STRATA A-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 331,500.00
30 STRATA A-13A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 346,800.00
31 STRATA A-15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 422,450.00
32 STRATA A-15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 333,200.00
33 STRATA A-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 334,900.00
34 STRATA A-17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 335,750.00
35 STRATA A-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
36 STRATA A-18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 337,450.00
37 STRATA A-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 353,600.00
38 PLOT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,486.00 TEPI RM 773,500.00
39 STRATA A-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 344,250.00
40 STRATA A-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
41 STRATA A-23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 347,650.00
42 STRATA A-23A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TEPI RM 362,950.00
43 STRATA A-25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 348,500.00
44 STRATA B-03-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 414,800.00
45 STRATA B-03A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 416,500.00
46 STRATA B-05-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 550,800.00
47 STRATA B-06-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,087.00 TEPI RM 552,500.00
48 STRATA B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 419,900.00
49 STRATA B-06-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 419,900.00
50 STRATA B-07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 421,600.00
51 STRATA B-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 426,700.00
52 STRATA B-13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 430,950.00
53 STRATA B-13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 331,500.00
54 STRATA B-15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 333,200.00
55 STRATA B-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 334,900.00
56 STRATA B-16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 441,150.00
57 STRATA B-17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 335,750.00
58 STRATA B-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 430,950.00
59 STRATA B-18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 439,450.00
60 STRATA B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 294,950.00
61 STRATA B-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 440,300.00
62 STRATA B-19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 339,150.00
63 STRATA B-20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 340,850.00
64 STRATA B-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 443,700.00
65 STRATA B-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 342,550.00
66 STRATA B-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 445,400.00
67 STRATA B-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 344,250.00
68 STRATA B-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 438,600.00
69 STRATA B-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
70 STRATA B-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 345,950.00
71 STRATA B-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 313,565.00
72 STRATA B-23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 448,800.00
73 STRATA B-23A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 347,650.00
74 STRATA B-23A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 TENGAH RM 442,000.00
75 STRATA B-25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 865.00 TENGAH RM 450,500.00
76 STRATA B-25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 653.00 TENGAH RM 348,500.00