MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 BERTANAH / STRATA L4 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 476,800.00
2 BERTANAH / STRATA L6 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 524,800.00
3 BERTANAH / STRATA L14 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
4 BERTANAH / STRATA L24 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
5 BERTANAH / STRATA L25 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
6 BERTANAH / STRATA L30 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 522,800.00
7 BERTANAH / STRATA L48 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
8 BERTANAH / STRATA L50 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 522,800.00
9 BERTANAH / STRATA L69 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 467,800.00
10 BERTANAH / STRATA L71 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 467,800.00
11 BERTANAH / STRATA L76 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 467,800.00
12 BERTANAH / STRATA L78 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 467,800.00
13 BERTANAH / STRATA L80 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 467,800.00
14 BERTANAH / STRATA L90 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 515,800.00
15 BERTANAH / STRATA L91 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
16 BERTANAH / STRATA L92 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
17 BERTANAH / STRATA L101 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
18 BERTANAH / STRATA L107 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
19 BERTANAH / STRATA L108 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
20 BERTANAH / STRATA L116 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
21 BERTANAH / STRATA L121 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,488.00 1,769.00 TEPI RM 560,800.00
22 BERTANAH / STRATA L124 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
23 BERTANAH / STRATA L130 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
24 BERTANAH / STRATA L131 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
25 BERTANAH / STRATA L135 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 TEPI RM 534,800.00
26 BERTANAH / STRATA L136 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
27 BERTANAH / STRATA L142 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
28 BERTANAH / STRATA L144 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 PENJURU RM 483,800.00
29 BERTANAH / STRATA L149 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 476,800.00
30 BERTANAH / STRATA L150 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 524,800.00
31 BERTANAH / STRATA L156 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
32 BERTANAH / STRATA L169 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
33 BERTANAH / STRATA L177 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
34 BERTANAH / STRATA L178 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
35 BERTANAH / STRATA L179 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 522,800.00
36 BERTANAH / STRATA L193 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 TEPI RM 532,800.00
37 BERTANAH / STRATA L194 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
38 BERTANAH / STRATA L210 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 TENGAH RM 524,800.00
39 BERTANAH / STRATA L257 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
40 BERTANAH / STRATA L267 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,488.00 1,769.00 TEPI RM 556,800.00
41 BERTANAH / STRATA L311 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 520,800.00
42 BERTANAH / STRATA L313 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
43 BERTANAH / STRATA L314 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
44 BERTANAH / STRATA L330 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
45 BERTANAH / STRATA L348 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 470,800.00
46 BERTANAH / STRATA L369 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,600.00 1,693.00 TEPI RM 564,800.00
47 BERTANAH / STRATA L370 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
48 BERTANAH / STRATA L371 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
49 BERTANAH / STRATA L377 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
50 BERTANAH / STRATA L379 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
51 BERTANAH / STRATA L385 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
52 BERTANAH / STRATA L391 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,623.00 TENGAH RM 468,800.00
53 BERTANAH / STRATA L399 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
54 BERTANAH / STRATA L405 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
55 BERTANAH / STRATA L406 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
56 BERTANAH / STRATA L418 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
57 BERTANAH / STRATA L419 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
58 BERTANAH / STRATA L437 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
59 BERTANAH / STRATA L438 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 522,800.00
60 BERTANAH / STRATA L442 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
61 BERTANAH / STRATA L444 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
62 BERTANAH / STRATA L450 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
63 BERTANAH / STRATA L451 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 474,800.00
64 BERTANAH / STRATA L452 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 TEPI RM 535,800.00
65 BERTANAH / STRATA L456 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
66 BERTANAH / STRATA L464 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
67 BERTANAH / STRATA L465 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
68 BERTANAH / STRATA L470 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
69 BERTANAH / STRATA L472 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
70 BERTANAH / STRATA L478 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
71 BERTANAH / STRATA L479 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
72 BERTANAH / STRATA L480 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,950.00 1,769.00 PENJURU RM 517,800.00
73 BERTANAH / STRATA L509 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
74 BERTANAH / STRATA L510 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
75 BERTANAH / STRATA L511 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
76 BERTANAH / STRATA L512 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
77 BERTANAH / STRATA L513 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
78 BERTANAH / STRATA L524 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
79 BERTANAH / STRATA L525 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
80 BERTANAH / STRATA L526 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
81 BERTANAH / STRATA L530 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
82 BERTANAH / STRATA L531 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
83 BERTANAH / STRATA L532 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
84 BERTANAH / STRATA L539 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
85 BERTANAH / STRATA L540 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,488.00 1,769.00 TEPI RM 560,800.00
86 BERTANAH / STRATA L545 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
87 BERTANAH / STRATA L547 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
88 BERTANAH / STRATA L548 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 471,800.00
89 BERTANAH / STRATA L560 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
90 BERTANAH / STRATA L566 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
91 BERTANAH / STRATA L567 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 473,800.00
92 BERTANAH / STRATA L575 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 PENJURU RM 483,800.00
93 BERTANAH / STRATA L585 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,300.00 1,726.00 TENGAH RM 467,800.00