MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 BERTANAH / STRATA 2009 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 889,720.50
2 BERTANAH / STRATA 2025 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 889,720.50
3 BERTANAH / STRATA 2072 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 168.62 TENGAH RM 553,265.00
4 BERTANAH / STRATA 2077 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 889,720.50
5 BERTANAH / STRATA 2089 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,240.00 212.19 TEPI RM 773,304.50
6 BERTANAH / STRATA 2095 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 168.62 TENGAH RM 553,265.00
7 BERTANAH / STRATA 2096 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 879,945.50
8 BERTANAH / STRATA 2104 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,240.00 212.19 TEPI RM 773,304.50
9 BERTANAH / STRATA 2116 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 889,720.50
10 BERTANAH / STRATA 2136 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 229.47 PENJURU RM 879,945.50
11 BERTANAH / STRATA 2181 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 184.51 PENJURU RM 720,026.50
12 BERTANAH / STRATA 2208 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 184.51 PENJURU RM 720,026.50
13 BERTANAH / STRATA 2229 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 164.81 TENGAH RM 521,007.50
14 BERTANAH / STRATA 2230 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 184.51 PENJURU RM 710,251.50
15 BERTANAH / STRATA 2235 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 164.81 TENGAH RM 521,007.50
16 BERTANAH / STRATA 2246 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 164.81 TENGAH RM 521,007.50
17 BERTANAH / STRATA 2249 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 184.51 PENJURU RM 710,251.50
18 BERTANAH / STRATA 2280 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 164.81 TENGAH RM 521,007.50
19 BERTANAH / STRATA 2299 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 905,360.50
20 BERTANAH / STRATA 2320 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
21 BERTANAH / STRATA 2334 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
22 BERTANAH / STRATA 2338 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
23 BERTANAH / STRATA 2340 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 895,585.50
24 BERTANAH / STRATA 2344 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
25 BERTANAH / STRATA 2345 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
26 BERTANAH / STRATA 2352 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
27 BERTANAH / STRATA 2353 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
28 BERTANAH / STRATA 2354 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 895,585.50
29 BERTANAH / STRATA 2355 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 895,585.50
30 BERTANAH / STRATA 2356 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
31 BERTANAH / STRATA 2360 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
32 BERTANAH / STRATA 2361 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
33 BERTANAH / STRATA 2366 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
34 BERTANAH / STRATA 2367 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
35 BERTANAH / STRATA 2368 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 895,585.50
36 BERTANAH / STRATA 2372 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
37 BERTANAH / STRATA 2373 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
38 BERTANAH / STRATA 2378 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
39 BERTANAH / STRATA 2379 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
40 BERTANAH / STRATA 2383 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 895,585.50
41 BERTANAH / STRATA 2389 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
42 BERTANAH / STRATA 2390 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
43 BERTANAH / STRATA 2393 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
44 BERTANAH / STRATA 2394 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
45 BERTANAH / STRATA 2397 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 228.45 PENJURU RM 905,360.50
46 BERTANAH / STRATA 2401 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
47 BERTANAH / STRATA 2402 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
48 BERTANAH / STRATA 2405 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
49 BERTANAH / STRATA 2406 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
50 BERTANAH / STRATA 2407 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
51 BERTANAH / STRATA 2413 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 574,770.00
52 BERTANAH / STRATA 2427 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,400.00 170.85 TENGAH RM 584,545.00
53 BERTANAH / STRATA 2444 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 665,193.00
54 BERTANAH / STRATA 2458 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 655,418.00
55 BERTANAH / STRATA 2487 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 655,418.00
56 BERTANAH / STRATA 2543 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 661,767.50
57 BERTANAH / STRATA 2557 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 661,767.50
58 BERTANAH / STRATA 2570 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 661,767.50
59 BERTANAH / STRATA 2598 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 661,767.50
60 BERTANAH / STRATA 2612 PERUMAHAN BERSTRATA ( RUMAH TERES 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,970.00 172.24 PENJURU RM 661,767.50