MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 201621 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,005.00 279.20 PENJURU RM 1,038,262.25
2 PTD 201632 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,531.00 235.10 TEPI RM 958,927.50
3 PTD 201644 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 922,949.55
4 PTD 201647 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,250.00 301.90 PENJURU RM 1,022,374.90
5 PTD 201648 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
6 PTD 201649 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
7 PTD 201653 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,387.00 314.70 PENJURU RM 1,067,167.35
8 PTD 201654 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
9 PTD 201659 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
10 PTD 201660 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TEPI RM 933,199.70
11 PTD 201663 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
12 PTD 201664 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
13 PTD 201669 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
14 PTD 201670 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 912,699.40
15 PTD 201675 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
16 PTD 201676 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
17 PTD 201682 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
18 PTD 201689 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
19 PTD 201694 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 748,699.55
20 PTD 201707 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 748,699.55
21 PTD 201710 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
22 PTD 201711 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 758,949.70
23 PTD 201742 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 748,699.55
24 PTD 201751 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 748,699.55
25 PTD 201752 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 221.10 TENGAH RM 748,699.55
26 PTD 201761 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,649.00 431.90 PENJURU RM 1,086,847.40
27 PTD 201788 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
28 PTD 201793 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,263.00 303.10 PENJURU RM 934,532.50
29 PTD 201794 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
30 PTD 201800 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TEPI RM 830,699.90
31 PTD 201802 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
32 PTD 201803 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
33 PTD 201809 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
34 PTD 201810 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 236.90 TENGAH RM 810,199.60
35 PTD 201604 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,737.00 533.00 TENGAH RM 1,625,792.45
36 PTD 201605 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,623.00 522.40 TENGAH RM 1,614,107.50
37 PTD 201610 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,050.00 469.20 TENGAH RM 1,555,374.20
38 PTD 201611 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,936.00 458.60 TENGAH RM 1,543,689.25
39 PTD 201612 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,821.00 447.90 TENGAH RM 1,531,902.30
40 PTD 201619 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,020.00 373.50 TENGAH RM 1,449,799.95
41 PTD 201620 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,414.00 503.00 TENGAH RM 1,613,184.40