MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT 2-1-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 0.00 TENGAH RM 347,727.35
2 UNIT 2-2-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 351,579.55
3 UNIT 2-3-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 0.00 TENGAH RM 367,318.15
4 UNIT 2-3-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 0.00 TENGAH RM 241,841.15
5 UNIT 2-4-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 0.00 TENGAH RM 240,437.80
6 UNIT 2-5-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 354,352.25
7 UNIT 2-5-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 TENGAH RM 386,908.95
8 UNIT 2-6-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 243,945.75
9 UNIT 2-7-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 786.00 TENGAH RM 418,124.35
10 UNIT 2-8-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,141.00 PENJURU RM 427,385.95
11 UNIT 2-8-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 958.00 TENGAH RM 393,863.65
12 UNIT 2-8-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 366,829.40
13 UNIT 2-9-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 366,829.40
14 UNIT 2-9-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 246,752.45
15 UNIT 2-10-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,539.00 PENJURU RM 520,633.50
16 UNIT 2-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 367,523.00
17 UNIT 2-10-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,141.00 PENJURU RM 445,590.40
18 UNIT 2-10-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 247,454.55
19 UNIT 2-11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,539.00 PENJURU RM 540,917.05
20 UNIT 2-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 TENGAH RM 261,488.05
21 UNIT 2-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 370,295.70
22 UNIT 2-12-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 453,999.45
23 UNIT 2-13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 365,443.05
24 UNIT 2-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 364,750.30
25 UNIT 2-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 456,772.15
26 UNIT 2-13-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 252,365.85
27 UNIT 2-14-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,453.00 PENJURU RM 562,076.10
28 UNIT 2-14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 253,769.20
29 UNIT 2-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 253,769.20
30 UNIT 2-14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 459,544.85
31 UNIT 2-14-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 255,172.55
32 UNIT 2-15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 255,172.55
33 UNIT 2-15-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 255,172.55
34 UNIT 2-17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,227.00 PENJURU RM 497,669.90
35 UNIT 2-18-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,539.00 PENJURU RM 602,973.85
36 UNIT 2-18-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,227.00 PENJURU RM 502,521.70
37 UNIT 2-18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,141.00 PENJURU RM 478,261.00
38 UNIT 2-19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 376,533.85
39 UNIT 2-19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 TENGAH RM 274,819.45
40 UNIT 2-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 384,159.20
41 UNIT 2-19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 384,159.20
42 UNIT 2-19-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,141.00 PENJURU RM 478,261.00
43 UNIT 2-19-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,625.00 PENJURU RM 627,234.55
44 UNIT 2-19-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 263,592.65
45 UNIT 2-20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 376,533.85
46 UNIT 2-20-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 TENGAH RM 276,222.80
47 UNIT 2-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 385,545.55
48 UNIT 2-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 385,545.55
49 UNIT 2-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 385,545.55
50 UNIT 2-21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,195.00 TENGAH RM 495,589.95
51 UNIT 2-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 549.00 TENGAH RM 278,328.25
52 UNIT 2-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 387,624.65
53 UNIT 2-21-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 TENGAH RM 387,624.65
54 UNIT 2-21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,141.00 PENJURU RM 483,806.40
55 UNIT 2-21-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 267,101.45
56 UNIT 2-22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 267,101.45
57 UNIT 2-22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 479,647.35
58 UNIT 2-24-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,453.00 PENJURU RM 596,042.10
59 UNIT 2-24-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 486,579.10
60 UNIT 2-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 492,817.25
61 UNIT 2-27-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,227.00 PENJURU RM 524,703.30
62 UNIT 2-28-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 281,134.95
63 UNIT 1-1-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 238,332.35
64 UNIT 1-4-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 381,272.60
65 UNIT 1-7-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 437,533.25
66 UNIT 1-7-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 437,533.25
67 UNIT 1-8-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 423,226.90
68 UNIT 1-09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 246,752.45
69 UNIT 1-10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 370,295.70
70 UNIT 1-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 370,295.70
71 UNIT 1-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 248,155.80
72 UNIT 1-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 PENJURU RM 251,664.60
73 UNIT 1-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 373,761.15
74 UNIT 1-12-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 375,841.10
75 UNIT 1-12-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 570.00 TENGAH RM 272,012.75
76 UNIT 1-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 251,664.60
77 UNIT 1-13-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 PENJURU RM 381,386.50
78 UNIT 1-14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 254,471.30
79 UNIT 1-14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 366,829.40
80 UNIT 1-14-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 366,829.40
81 UNIT 1-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 PENJURU RM 256,575.90
82 UNIT 1-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 377,227.45
83 UNIT 1-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 377,227.45
84 UNIT 1-14-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 379,306.55
85 UNIT 1-14-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 570.00 TENGAH RM 275,521.55
86 UNIT 1-15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 368,909.35
87 UNIT 1-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 379,306.55
88 UNIT 1-15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 379,306.55
89 UNIT 1-16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 257,278.00
90 UNIT 1-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 370,295.70
91 UNIT 1-16-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 370,295.70
92 UNIT 1-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 256,575.90
93 UNIT 1-16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 PENJURU RM 260,084.70
94 UNIT 1-17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 259,382.60
95 UNIT 1-18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 385,545.55
96 UNIT 1-18-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 387,624.65
97 UNIT 1-18-16 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 570.00 TENGAH RM 283,941.65
98 UNIT 1-19-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 375,841.10
99 UNIT 1-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 377,227.45
100 UNIT 1-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 PENJURU RM 267,101.45
101 UNIT 1-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 387,624.65
102 UNIT 1-20-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 PENJURU RM 393,170.05
103 UNIT 1-20-15 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 872.00 TENGAH RM 389,011.00
104 UNIT 1-23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 269,206.05
105 UNIT 1-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 271,311.50
106 UNIT 1-24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 384,159.20
107 UNIT 1-24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 270,609.40
108 UNIT 1-26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 274,819.45
109 UNIT 1-27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 276,222.80
110 UNIT 1-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 TENGAH RM 389,011.00
111 UNIT 1-28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 498,362.65
112 UNIT 1-28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 279,731.60
113 UNIT 1-28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,119.00 PENJURU RM 498,362.65
114 UNIT 1-28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 517.00 TENGAH RM 279,029.50