MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 15978 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,804,100.35
2 PTD 15979 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,804,100.35
3 PTD 15982 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 64,875.70 PENJURU RM 1,985,194.55
4 PTD 15983 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,003.11 TENGAH RM 1,621,893.50
5 PTD 15987 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 72,253.82 PENJURU RM 2,088,133.80
6 PTD 15988 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,703,872.60
7 PTD 15992 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 72,253.82 PENJURU RM 2,026,717.90
8 PTD 15993 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,653,759.15
9 PTD 15997 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 72,234.99 PENJURU RM 2,026,189.20
10 PTD 15998 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,653,759.15
11 PTD 16002 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 72,253.82 PENJURU RM 2,088,133.80
12 PTD 16003 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,804,100.35
13 PTD 16007 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 72,253.82 PENJURU RM 2,210,964.75
14 PTD 16008 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 58,957.59 TENGAH RM 1,804,100.35
15 PTD 16015 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 57,328.15 TENGAH RM 1,754,240.20
16 PTD 16016 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 50,969.70 TENGAH RM 1,559,670.95
17 PTD 16017 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 55,738.32 PENJURU RM 1,705,591.30
18 PTD 16018 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.53 PENJURU RM 2,289,410.40
19 PTD 16019 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 46,844.54 TENGAH RM 1,990,891.25
20 PTD 16022 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,400.19 PENJURU RM 2,269,505.95
21 PTD 16023 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 46,844.54 TENGAH RM 1,990,891.25
22 PTD 16026 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 54,061.52 PENJURU RM 2,297,612.90
23 PTD 16030 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.53 PENJURU RM 2,289,410.40
24 PTD 16034 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.53 PENJURU RM 2,289,410.40
25 PTD 16038 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.23 PENJURU RM 2,289,410.40
26 PTD 16042 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.53 PENJURU RM 2,289,410.40
27 PTD 16043 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 46,844.54 TENGAH RM 1,990,891.25
28 PTD 16046 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 53,868.53 PENJURU RM 2,289,410.40
29 PTD 16047 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 46,844.54 TENGAH RM 1,990,891.25
30 PTD 16050 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 50,881.65 PENJURU RM 2,162,468.00
31 PTD 16051 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 43,560.04 TENGAH RM 1,851,300.00
32 PTD 16055 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 50,881.65 PENJURU RM 2,162,468.00
33 PTD 16056 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 43,560.04 TENGAH RM 1,851,300.00
34 PTD 16060 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 50,881.65 PENJURU RM 2,162,468.00
35 PTD 16061 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 43,560.04 TENGAH RM 1,851,300.00
36 PTD 16065 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 50,881.65 PENJURU RM 2,162,468.00
37 PTD 16066 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 43,560.04 TENGAH RM 1,851,300.00
38 PTD 16070 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
39 PTD 16071 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
40 PTD 16076 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
41 PTD 16077 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
42 PTD 16082 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 63,477.47 PENJURU RM 2,967,569.30
43 PTD 16083 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
44 PTD 16084 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
45 PTD 16088 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
46 PTD 16089 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
47 PTD 16090 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
48 PTD 16094 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
49 PTD 16095 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
50 PTD 16100 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
51 PTD 16101 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
52 PTD 16106 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 63,477.47 PENJURU RM 2,967,569.30
53 PTD 16107 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
54 PTD 16108 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
55 PTD 16112 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 60,083.18 PENJURU RM 2,808,886.20
56 PTD 16113 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15
57 PTD 16114 TANAH KOSONG (LOT INDUSTRI) LOT BUMIPUTERA 52,710.22 TENGAH RM 2,464,200.15