MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 230168 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00
2 PTD 230170 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00
3 PTD 230180 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00
4 PTD 230183 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00
5 PTD 230184 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00
6 PTD 230189 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 671,499.79
7 PTD 230190 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 671,499.79
8 PTD 230192 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,350.37 218.36 TEPI RM 1,089,416.74
9 PTD 230193 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,350.24 218.35 TEPI RM 1,089,416.74
10 PTD 230198 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,844.78 171.39 TENGAH RM 806,083.05
11 PTD 230199 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,696.42 250.51 PENJURU RM 1,160,250.00
12 PTD 230202 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,477.59 230.18 PENJURU RM 1,053,999.79
13 PTD 230204 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 643,166.74
14 PTD 230206 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 643,166.74
15 PTD 230208 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 643,166.74
16 PTD 230215 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 742,333.05
17 PTD 230216 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 742,333.05
18 PTD 230217 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 742,333.05
19 PTD 230218 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 742,333.05
20 PTD 230219 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,687.89 156.81 TENGAH RM 756,500.21
21 PTD 230220 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,032.20 188.80 TENGAH RM 777,750.00
22 PTD 230221 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,377.48 220.88 TENGAH RM 997,333.05
23 PTD 230222 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,722.76 252.95 TENGAH RM 1,025,666.74
24 PTD 230223 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,398.29 501.52 PENJURU RM 1,563,999.79
25 PTD 230226 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.09 143.08 TENGAH RM 841,500.00