MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-301 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 382,500.00
2 UNIT A-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
3 UNIT A-502 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
4 UNIT B-201 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 378,250.00
5 UNIT B-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
6 UNIT B-505 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 391,000.00
7 UNIT C-3A02 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 416,500.00
8 UNIT C-501 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
9 UNIT D-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
10 UNIT D-305 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 395,250.00
11 UNIT E-101 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,204.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
12 UNIT E-102 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
13 UNIT E-502 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
14 UNIT E-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
15 UNIT F-202 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
16 UNIT F-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
17 UNIT F-3A01 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
18 UNIT F-3A05 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
19 UNIT G-103 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
20 UNIT G-105 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,204.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
21 UNIT G-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
22 UNIT G-501 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
23 UNIT G-502 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
24 UNIT H-301 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 395,250.00
25 UNIT H-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
26 UNIT H-3A03 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 416,500.00
27 UNIT H-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
28 UNIT J-105 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,204.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
29 UNIT J-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
30 UNIT J-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
31 UNIT J-3A01 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
32 UNIT J-3A02 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 416,500.00
33 UNIT K-102 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
34 UNIT K-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
35 UNIT K-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
36 UNIT K-505 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
37 UNIT L-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
38 UNIT L-303 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
39 UNIT L-3A01 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
40 UNIT L-3A02 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 416,500.00
41 UNIT M-101 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,204.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
42 UNIT M-102 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
43 UNIT M-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
44 UNIT M-305 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 395,250.00
45 UNIT M-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
46 UNIT M-505 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
47 UNIT N-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
48 UNIT N-205 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 391,000.00
49 UNIT N-303 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
50 UNIT N-3A01 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
51 UNIT N-3A02 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 416,500.00
52 UNIT P-102 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
53 UNIT P-103 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,285.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
54 UNIT P-303 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 412,250.00
55 UNIT P-501 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 403,750.00
56 UNIT P-502 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 420,750.00
57 UNIT Q-302 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00
58 UNIT Q-3A05 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 386,750.00
59 UNIT Q-503 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 408,000.00
60 UNIT R-203 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 395,250.00
61 UNIT R-205 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,180.00 0.00 PENJURU RM 378,250.00
62 UNIT R-303 APARTMENT 5 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,247.00 0.00 PENJURU RM 399,500.00