MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 200967 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
2 PTD 200968 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
3 PTD 200972 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
4 PTD 200974 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,467.00 PENJURU RM 804,100.00
5 PTD 200976 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
6 PTD 200978 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
7 PTD 200979 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
8 PTD 200980 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
9 PTD 200846 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
10 PTD 200851 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
11 PTD 200852 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
12 PTD 200858 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
13 PTD 200859 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
14 PTD 200867 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
15 PTD 200869 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
16 PTD 200870 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
17 PTD 200872 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
18 PTD 200878 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
19 PTD 200879 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
20 PTD 200882 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
21 PTD 200883 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,424.00 TEPI RM 787,100.00
22 PTD 200886 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
23 PTD 200887 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
24 PTD 200892 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
25 PTD 200893 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,424.00 TEPI RM 787,100.00
26 PTD 200894 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,467.00 PENJURU RM 804,100.00
27 PTD 200895 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
28 PTD 200896 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
29 PTD 200897 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
30 PTD 200903 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,424.00 TEPI RM 787,100.00
31 PTD 200904 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,467.00 PENJURU RM 804,100.00
32 PTD 200906 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
33 PTD 200907 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
34 PTD 200910 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
35 PTD 200914 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,467.00 PENJURU RM 804,100.00
36 PTD 200916 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
37 PTD 200920 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
38 PTD 200922 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
39 PTD 200923 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,425.00 TEPI RM 787,100.00
40 PTD 200924 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,467.00 PENJURU RM 804,100.00
41 PTD 200926 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
42 PTD 200927 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
43 PTD 200932 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
44 PTD 200933 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,425.00 TEPI RM 787,100.00
45 PTD 200935 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
46 PTD 200936 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
47 PTD 200937 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
48 PTD 200940 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
49 PTD 200943 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,424.00 TEPI RM 787,100.00
50 PTD 200945 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
51 PTD 200947 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
52 PTD 200949 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
53 PTD 200956 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00
54 PTD 200957 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,241.00 TENGAH RM 736,100.00