MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 21397 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,705.00 0.00 PENJURU RM 335,359.00
2 PTD 21435 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,725.00 0.00 PENJURU RM 335,835.00
3 PTD 21436 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 287,300.00
4 PTD 21437 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 287,300.00
5 PTD 21438 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 287,300.00
6 PTD 21450 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
7 PTD 21451 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
8 PTD 21452 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
9 PTD 21453 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
10 PTD 21454 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
11 PTD 21455 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
12 PTD 21456 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
13 PTD 21457 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
14 PTD 21458 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
15 PTD 21459 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
16 PTD 21460 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
17 PTD 21463 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,178.00 0.00 PENJURU RM 385,784.40
18 PTD 21466 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
19 PTD 21467 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
20 PTD 21468 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
21 PTD 21469 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
22 PTD 21470 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
23 PTD 21471 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
24 PTD 21472 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
25 PTD 21473 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
26 PTD 21474 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
27 PTD 21475 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
28 PTD 21476 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,949.00 0.00 PENJURU RM 380,334.20
29 PTD 21477 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,363.00 0.00 PENJURU RM 390,187.40
30 PTD 21478 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
31 PTD 21479 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
32 PTD 21480 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
33 PTD 21481 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
34 PTD 21482 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
35 PTD 21483 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
36 PTD 21484 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
37 PTD 21487 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,143.00 0.00 PENJURU RM 361,151.40
38 PTD 21488 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,421.00 0.00 PENJURU RM 367,767.80
39 PTD 21489 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
40 PTD 21490 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
41 PTD 21491 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
42 PTD 21492 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
43 PTD 21493 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
44 PTD 21494 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
45 PTD 21495 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
46 PTD 21496 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
47 PTD 21497 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 297,500.00
48 PTD 21498 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,728.00 0.00 PENJURU RM 351,274.40
49 PTD 21372 KEDAI 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,840.00 0.00 PENJURU RM 296,888.00
50 PTD 21384 KEDAI 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,840.00 0.00 PENJURU RM 296,888.00