MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 786.00 73.02 TENGAH RM 347,412.00
2 STRATA 10-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 238,710.60
3 STRATA 11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 239,625.20
4 STRATA 11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 281,356.80
5 STRATA 11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 281,356.80
6 STRATA 13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 241,454.40
7 STRATA 13-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 241,454.40
8 STRATA 13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 341,672.80
9 STRATA 13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 284,287.60
10 STRATA 13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 242,369.00
11 STRATA 13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 343,434.00
12 STRATA 13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
13 STRATA 13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
14 STRATA 13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 343,434.00
15 STRATA 13A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
16 STRATA 15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 345,195.20
17 STRATA 15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 287,218.40
18 STRATA 16-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 244,198.20
19 STRATA 17-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 245,112.80
20 STRATA 17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 290,149.20
21 STRATA 19-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 246,942.00
22 STRATA 19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 352,240.00
23 STRATA 19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 293,080.00
24 STRATA 19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 293,080.00
25 STRATA 21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 248,771.20
26 STRATA 21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
27 STRATA 21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
28 STRATA 21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
29 STRATA 22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 297,476.20
30 STRATA 22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 297,476.20
31 STRATA 22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 249,685.80
32 STRATA 23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 361,046.00
33 STRATA 23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 361,046.00
34 STRATA 25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
35 STRATA 25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 362,807.20
36 STRATA 25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
37 STRATA 25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
38 STRATA 25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 362,807.20
39 STRATA 26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 303,337.80
40 STRATA 26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 364,568.40
41 STRATA 26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 226,237.70
42 STRATA 28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 227,519.50
43 STRATA 29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 369,852.00
44 STRATA 29-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 228,160.40
45 STRATA 30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 228,801.30
46 STRATA 30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 371,613.20
47 STRATA 30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 309,199.40
48 STRATA 30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 371,613.20
49 STRATA 31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 373,374.40
50 STRATA 31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 310,664.80
51 STRATA 31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 310,664.80
52 STRATA 32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 312,130.20
53 STRATA 32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
54 STRATA 32-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
55 STRATA 32-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 230,083.10
56 STRATA 32-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
57 STRATA 33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 313,595.60
58 STRATA 33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 376,896.80
59 STRATA 33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 230,724.00
60 STRATA 33-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,076.00 99.96 TENGAH RM 391,448.80
61 STRATA 33-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 313,595.60
62 STRATA 33A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 347,047.35