MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 01-02 KEDAI APARTMENT LOT BUMIPUTERA 2,637.00 244.98 TENGAH RM 1,120,725.00
2 STRATA 09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 786.00 73.02 TENGAH RM 347,412.00
3 STRATA 09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,432.00 133.04 TEPI RM 462,536.00
4 STRATA 10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 336,389.20
5 STRATA 11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 338,150.40
6 STRATA 11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 338,150.40
7 STRATA 12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 339,911.60
8 STRATA 13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 284,287.60
9 STRATA 13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 341,672.80
10 STRATA 13-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 241,454.40
11 STRATA 13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 341,672.80
12 STRATA 13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 284,287.60
13 STRATA 13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 284,287.60
14 STRATA 13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 343,434.00
15 STRATA 13A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 242,369.00
16 STRATA 13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 343,434.00
17 STRATA 13A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
18 STRATA 13A-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
19 STRATA 13A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 343,434.00
20 STRATA 13A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 285,753.00
21 STRATA 15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 345,195.20
22 STRATA 15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 345,195.20
23 STRATA 15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 287,218.40
24 STRATA 16-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 244,198.20
25 STRATA 17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 290,149.20
26 STRATA 17-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 245,112.80
27 STRATA 17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 290,149.20
28 STRATA 17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 290,149.20
29 STRATA 17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 290,149.20
30 STRATA 19-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 246,942.00
31 STRATA 19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 352,240.00
32 STRATA 19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 293,080.00
33 STRATA 19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 293,080.00
34 STRATA 21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 248,771.20
35 STRATA 21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
36 STRATA 21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
37 STRATA 21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 296,010.80
38 STRATA 22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 297,476.20
39 STRATA 22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 297,476.20
40 STRATA 22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 49.98 TENGAH RM 249,685.80
41 STRATA 23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 224,955.90
42 STRATA 23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 361,046.00
43 STRATA 23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 361,046.00
44 STRATA 25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
45 STRATA 25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 362,807.20
46 STRATA 25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
47 STRATA 25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 301,872.40
48 STRATA 25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 362,807.20
49 STRATA 26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 364,568.40
50 STRATA 26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 303,337.80
51 STRATA 26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 364,568.40
52 STRATA 26-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 364,568.40
53 STRATA 27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 366,329.60
54 STRATA 28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 368,090.80
55 STRATA 29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 369,852.00
56 STRATA 29-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 369,852.00
57 STRATA 30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 371,613.20
58 STRATA 30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 371,613.20
59 STRATA 30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 309,199.40
60 STRATA 30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 371,613.20
61 STRATA 31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 373,374.40
62 STRATA 31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 310,664.80
63 STRATA 31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 310,664.80
64 STRATA 31-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 229,442.20
65 STRATA 31-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 373,374.40
66 STRATA 32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 312,130.20
67 STRATA 32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
68 STRATA 32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 230,083.10
69 STRATA 32-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
70 STRATA 32-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 230,083.10
71 STRATA 32-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 375,135.60
72 STRATA 32-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 312,130.20
73 STRATA 33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 313,595.60
74 STRATA 33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 376,896.80
75 STRATA 33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 230,724.00
76 STRATA 33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,036.00 96.25 TEPI RM 376,896.80
77 STRATA 33-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,076.00 99.96 TENGAH RM 391,448.80
78 STRATA 33-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 862.00 80.08 TENGAH RM 313,595.60
79 STRATA 33A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 377.00 35.02 TENGAH RM 347,047.35