MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #01-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 853,143.30
2 UNIT #06-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 872,174.80
3 UNIT #06-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 956,817.80
4 UNIT #07-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 928,597.80
5 UNIT #09-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 962,104.80
6 UNIT #10-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 975,942.80
7 UNIT #11-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 890,432.80
8 UNIT #12-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 947,399.80
9 UNIT #14-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 890,432.80
10 UNIT #14-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 945,113.30
11 UNIT #14-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 978,237.80
12 UNIT #14-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 975,874.80
13 UNIT #15-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 904,134.80
14 UNIT #15-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 959,367.80
15 UNIT #15-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 992,772.80
16 UNIT #15-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 990,409.80
17 UNIT #16-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 907,177.80
18 UNIT #16-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 995,832.80
19 UNIT #16-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 993,452.80
20 UNIT #17-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 909,472.80
21 UNIT #17-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 964,722.80
22 UNIT #17-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 998,127.80
23 UNIT #17-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 995,747.80
24 UNIT #18-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 959,367.80
25 UNIT #18-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 992,772.80
26 UNIT #18-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 990,409.80
27 UNIT #19-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 911,767.80
28 UNIT #19-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 966,949.80
29 UNIT #19-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,000,363.30
30 UNIT #20-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 915,592.80
31 UNIT #20-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 970,757.80
32 UNIT #20-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,004,179.80
33 UNIT #20-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,001,867.80
34 UNIT #21-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 919,349.80
35 UNIT #21-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 974,582.80
36 UNIT #21-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,007,987.80
37 UNIT #21-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,005,633.30
38 UNIT #22-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 923,157.80
39 UNIT #22-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,011,812.80
40 UNIT #22-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,009,449.80
41 UNIT #23-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 926,982.80
42 UNIT #23-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 982,173.30
43 UNIT #23-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,015,579.15
44 UNIT #23-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,013,257.80
45 UNIT #24-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 930,807.80
46 UNIT #24-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 985,989.80
47 UNIT #24-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,019,394.80
48 UNIT #25-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 934,564.80
49 UNIT #25-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,020,848.30
50 UNIT #26-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 922,392.80
51 UNIT #26-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 977,073.30
52 UNIT #26-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,010,197.80
53 UNIT #26-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,007,843.30
54 UNIT #27-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 918,584.80
55 UNIT #27-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 973,307.80
56 UNIT #27-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,006,372.80
57 UNIT #28-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 914,827.80
58 UNIT #28-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 969,482.80
59 UNIT #28-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,002,547.80
60 UNIT #28-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 1,000,252.80
61 UNIT #29-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 965,657.80
62 UNIT #29-03-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 998,739.80
63 UNIT #29-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 996,427.80
64 UNIT #30-01-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 907,177.80
65 UNIT #30-02-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 TEPI RM 961,849.80
66 UNIT #30-05-A1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,631.00 151.50 PENJURU RM 992,619.80
67 UNIT #01-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 502,917.80
68 UNIT #01-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 473,337.80
69 UNIT #03-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 483,027.80
70 UNIT #03-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 511,774.80
71 UNIT #03-03-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TENGAH RM 505,637.80
72 UNIT #05-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 512,862.80
73 UNIT #06-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 484,387.80
74 UNIT #07-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 492,734.80
75 UNIT #07-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 521,787.80
76 UNIT #07-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 515,582.80
77 UNIT #08-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 522,238.30
78 UNIT #09-03-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TENGAH RM 517,452.80
79 UNIT #10-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 493,567.80
80 UNIT #13-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 495,369.80
81 UNIT #16-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 511,757.80
82 UNIT #17-03-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TENGAH RM 536,407.80
83 UNIT #17-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 536,407.80
84 UNIT #18-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 509,887.80
85 UNIT #18-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 502,747.80
86 UNIT #19-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 514,477.80
87 UNIT #19-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 507,337.80
88 UNIT #22-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 544,652.80
89 UNIT #23-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 523,598.30
90 UNIT #23-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 516,458.30
91 UNIT #24-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 555,532.80
92 UNIT #25-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 557,827.80
93 UNIT #25-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 551,469.80
94 UNIT #26-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 550,602.80
95 UNIT #27-02-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 548,307.80
96 UNIT #27-03-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TENGAH RM 542,017.80
97 UNIT #27-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 511,842.80
98 UNIT #28-05-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 TEPI RM 539,722.80
99 UNIT #29-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 507,269.80
100 UNIT #30-01-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 512,097.80
101 UNIT #30-06-A2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 981.00 91.10 PENJURU RM 504,974.80
102 UNIT #11-01-B1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 402,957.80
103 UNIT #02-05-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TENGAH RM 206,437.80
104 UNIT #03-02-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 PENJURU RM 201,439.80
105 UNIT #06-03-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TEPI RM 214,002.80
106 UNIT #21-01-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TENGAH RM 221,142.80
107 UNIT #21-17-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TENGAH RM 221,142.80
108 UNIT #25-07-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TENGAH RM 233,892.80
109 UNIT #25-17-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TENGAH RM 224,882.80
110 UNIT #28-12-B2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.40 TEPI RM 220,063.30
111 UNIT #01-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 316,767.80
112 UNIT #01-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 316,767.80
113 UNIT #02-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 317,617.80
114 UNIT #02-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 317,617.80
115 UNIT #02-03-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 313,282.80
116 UNIT #03-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 318,467.80
117 UNIT #03-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 318,467.80
118 UNIT #06-03-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 319,402.80
119 UNIT #07-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 324,587.80
120 UNIT #08-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 324,842.80
121 UNIT #08-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 324,842.80
122 UNIT #09-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 325,692.80
123 UNIT #09-07-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 331,132.80
124 UNIT #10-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 329,602.80
125 UNIT #11-03-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 326,032.80
126 UNIT #12-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 331,217.80
127 UNIT #13-05-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 326,287.80
128 UNIT #14-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 330,384.80
129 UNIT #19-03-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 333,767.80
130 UNIT #19-05-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 333,767.80
131 UNIT #19-06-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 339,989.80
132 UNIT #20-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 339,547.80
133 UNIT #20-05-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 335,127.80
134 UNIT #20-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 339,547.80
135 UNIT #21-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 340,933.30
136 UNIT #23-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 343,712.80
137 UNIT #24-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 345,089.80
138 UNIT #25-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 346,517.80
139 UNIT #25-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 346,517.80
140 UNIT #25-05-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 342,029.80
141 UNIT #25-06-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 348,302.80
142 UNIT #26-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 342,012.80
143 UNIT #27-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 340,652.80
144 UNIT #27-02-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 340,652.80
145 UNIT #27-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 340,652.80
146 UNIT #29-08-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TEPI RM 337,864.80
147 UNIT #30-01-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 TENGAH RM 336,487.80
148 UNIT #30-07-E1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 593.00 55.10 PENJURU RM 342,012.80
149 UNIT #02-03-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TEPI RM 291,879.80
150 UNIT #03-01-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 291,777.80
151 UNIT #04-03-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TEPI RM 293,154.80
152 UNIT #05-02-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 300,107.80
153 UNIT #07-02-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 301,637.80
154 UNIT #20-03-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 312,007.80
155 UNIT #20-07-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 311,072.80
156 UNIT #23-02-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 319,232.80
157 UNIT #24-01-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 316,113.30
158 UNIT #24-08-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 316,113.30
159 UNIT #24-09-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 316,113.30
160 UNIT #26-01-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TEPI RM 313,299.80
161 UNIT #26-07-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 313,299.80
162 UNIT #28-05-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 306,737.80
163 UNIT #29-08-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 309,542.80
164 UNIT #30-01-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 308,267.80
165 UNIT #30-02-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 312,543.30
166 UNIT #30-03-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 309,202.80
167 UNIT #30-08-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 TENGAH RM 308,267.80
168 UNIT #30-09-E2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.40 PENJURU RM 308,267.80