MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT 07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 447,450.20
2 UNIT 07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 601,444.70
3 UNIT 07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 499,890.10
4 UNIT 08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 412,869.65
5 UNIT 08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 497,420.00
6 UNIT 09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 578,777.75
7 UNIT 09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 749,246.10
8 UNIT 09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 437,380.25
9 UNIT 09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 461,890.00
10 UNIT 10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 579,728.05
11 UNIT 10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 750,196.40
12 UNIT 10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 448,779.60
13 UNIT 11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 428,259.75
14 UNIT 11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 500,270.05
15 UNIT 11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 449,729.90
16 UNIT 11-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 326,743.40
17 UNIT 12-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 416,670.00
18 UNIT 12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 581,627.80
19 UNIT 12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 440,230.30
20 UNIT 12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 332,442.65
21 UNIT 12-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 464,740.05
22 UNIT 13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 430,160.35
23 UNIT 13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 347,795.35
24 UNIT 13-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 502,169.80
25 UNIT 13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 753,045.60
26 UNIT 13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 451,629.65
27 UNIT 13A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 418,569.75
28 UNIT 13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 503,120.10
29 UNIT 13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 583,528.40
30 UNIT 13A-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 340,926.50
31 UNIT 15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 419,520.05
32 UNIT 15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 349,695.10
33 UNIT 15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 754,946.20
34 UNIT 15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 443,080.35
35 UNIT 15-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 335,292.70
36 UNIT 15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 467,590.10
37 UNIT 15-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 330,542.90
38 UNIT 16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 350,645.40
39 UNIT 16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 585,428.15
40 UNIT 16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 454,479.70
41 UNIT 17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 433,959.85
42 UNIT 17-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 421,419.80
43 UNIT 17-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 505,970.15
44 UNIT 17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 343,776.55
45 UNIT 17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 337,193.30
46 UNIT 17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 469,489.85
47 UNIT 17-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 332,442.65
48 UNIT 18-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 434,910.15
49 UNIT 18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 757,796.25
50 UNIT 18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 456,380.30
51 UNIT 18-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 333,392.95
52 UNIT 19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 353,494.60
53 UNIT 19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 588,278.20
54 UNIT 19-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 345,676.30
55 UNIT 19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 339,093.05
56 UNIT 19-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 334,343.25
57 UNIT 20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 424,269.85
58 UNIT 20-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 508,820.20
59 UNIT 20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 759,696.00
60 UNIT 20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 447,830.15
61 UNIT 20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 340,043.35
62 UNIT 20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 458,280.05
63 UNIT 20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 472,339.90
64 UNIT 20-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 335,292.70
65 UNIT 21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 437,760.20
66 UNIT 21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,028.00 96.00 PENJURU RM 590,177.95
67 UNIT 21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 347,576.90
68 UNIT 21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 336,243.00
69 UNIT 22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 356,344.65
70 UNIT 22-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 510,719.95
71 UNIT 22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 341,943.10
72 UNIT 22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 474,239.65
73 UNIT 22-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 337,193.30
74 UNIT 23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 427,119.90
75 UNIT 23-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 511,670.25
76 UNIT 23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 450,680.20
77 UNIT 23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 349,476.65
78 UNIT 23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 764.00 71.00 PENJURU RM 461,130.10
79 UNIT 23-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 338,142.75
80 UNIT 23A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 743.00 69.00 PENJURU RM 440,610.25
81 UNIT 23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 592.00 55.00 TENGAH RM 358,245.25
82 UNIT 23A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 512,619.70
83 UNIT 23A-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,346.00 125.00 PENJURU RM 763,496.35
84 UNIT 23A-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 754.00 70.00 PENJURU RM 451,629.65
85 UNIT 23A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 538.00 50.00 TENGAH RM 343,842.85
86 UNIT 23A-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 797.00 74.00 PENJURU RM 476,140.25
87 UNIT 23A-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 339,093.05
88 UNIT 25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 721.00 67.00 PENJURU RM 429,019.65
89 UNIT 25-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 80.00 PENJURU RM 513,570.00
90 UNIT 25-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 571.00 53.00 TENGAH RM 351,376.40