MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 231161 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 695,130.00
2 PTD 229447 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 695,130.00
3 PTD 229459 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 695,130.00
4 PTD 229460 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 695,130.00
5 PTD 231336 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 819,230.00
6 PTD 231345 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 819,230.00
7 PTD 231361 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TEPI RM 774,180.00
8 PTD 229393 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
9 PTD 231148 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
10 PTD 231149 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
11 PTD 231160 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 650,080.00
12 PTD 229442 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
13 PTD 229443 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
14 PTD 229444 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
15 PTD 229445 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
16 PTD 229446 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
17 PTD 229456 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
18 PTD 229457 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
19 PTD 229458 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 650,080.00
20 PTD 231351 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 774,180.00
21 PTD 231359 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
22 PTD 231360 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
23 PTD 231365 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
24 PTD 231366 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
25 PTD 231367 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
26 PTD 231375 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
27 PTD 231376 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 312.15 TENGAH RM 729,980.00
28 PTD 231175 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,399.00 947.24 PENJURU RM 1,964,690.00
29 PTD 231212 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 5,435.00 939.16 PENJURU RM 1,919,980.00
30 PTD 231276 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,618.00 729.66 PENJURU RM 1,312,230.00
31 PTD 231353 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,454.00 684.05 PENJURU RM 1,288,430.00
32 PTD 231378 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,245.00 904.50 PENJURU RM 1,650,530.00
33 PTD 231186 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 962,880.00
34 PTD 231205 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 809,880.00
35 PTD 231216 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 809,880.00
36 PTD 231244 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 809,880.00
37 PTD 231256 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 809,880.00
38 PTD 231286 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 873,630.00
39 PTD 231308 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TEPI RM 873,630.00
40 PTD 231310 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
41 PTD 231311 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
42 PTD 231312 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
43 PTD 231313 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
44 PTD 231352 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
45 PTD 231377 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 999,430.00
46 PTD 231147 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
47 PTD 231120 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
48 PTD 231121 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
49 PTD 231176 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
50 PTD 231177 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
51 PTD 231178 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
52 PTD 231187 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
53 PTD 231188 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
54 PTD 231189 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 917,830.00
55 PTD 231203 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
56 PTD 231204 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
57 PTD 231210 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
58 PTD 231211 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
59 PTD 231217 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
60 PTD 231218 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
61 PTD 231234 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
62 PTD 231235 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
63 PTD 231236 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
64 PTD 231237 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
65 PTD 231245 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
66 PTD 231246 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
67 PTD 231247 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
68 PTD 231248 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
69 PTD 231249 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
70 PTD 231257 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
71 PTD 231258 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
72 PTD 231259 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
73 PTD 231260 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
74 PTD 231270 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
75 PTD 231271 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
76 PTD 231272 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
77 PTD 231273 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 765,680.00
78 PTD 231277 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
79 PTD 231278 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
80 PTD 231279 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
81 PTD 231280 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
82 PTD 231287 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
83 PTD 231288 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
84 PTD 231289 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
85 PTD 231290 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
86 PTD 231300 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
87 PTD 231301 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
88 PTD 231302 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
89 PTD 231303 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00
90 PTD 231309 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,680.00 468.23 TENGAH RM 828,580.00