MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 100259 BANGLO LOT LOT BUMIPUTERA 5,139.00 TEPI RM 1,094,800.00
2 PTD 99876 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
3 PTD 99877 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
4 PTD 99878 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
5 PTD 99879 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
6 PTD 99880 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
7 PTD 99881 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
8 PTD 99882 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
9 PTD 99883 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
10 PTD 99884 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
11 PTD 99885 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
12 PTD 99886 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
13 PTD 99887 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
14 PTD 99888 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
15 PTD 99889 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,621.00 TEPI RM 736,100.00
16 PTD 99890 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
17 PTD 99891 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
18 PTD 99892 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
19 PTD 99893 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
20 PTD 99894 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
21 PTD 99895 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
22 PTD 99896 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
23 PTD 99897 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
24 PTD 99898 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
25 PTD 99899 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
26 PTD 99900 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
27 PTD 99901 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
28 PTD 99902 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
29 PTD 99903 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
30 PTD 99936 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
31 PTD 99937 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
32 PTD 99938 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
33 PTD 99939 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
34 PTD 99940 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
35 PTD 99941 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
36 PTD 99942 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
37 PTD 99943 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
38 PTD 99944 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
39 PTD 99945 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
40 PTD 99946 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
41 PTD 99947 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
42 PTD 99948 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
43 PTD 99949 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
44 PTD 99950 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
45 PTD 99951 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
46 PTD 99952 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
47 PTD 99953 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
48 PTD 99954 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
49 PTD 99955 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
50 PTD 99956 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
51 PTD 99957 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
52 PTD 99958 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
53 PTD 99959 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
54 PTD 99960 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
55 PTD 99961 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
56 PTD 99962 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
57 PTD 99963 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
58 PTD 99964 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
59 PTD 99965 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
60 PTD 99966 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
61 PTD 99967 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
62 PTD 99968 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
63 PTD 99969 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
64 PTD 99993 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,320.00 TEPI RM 668,100.00
65 PTD 99994 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
66 PTD 99995 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
67 PTD 99996 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
68 PTD 99997 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
69 PTD 99998 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
70 PTD 99999 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
71 PTD 100000 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
72 PTD 100001 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
73 PTD 100002 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
74 PTD 100003 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
75 PTD 100004 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
76 PTD 100005 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
77 PTD 100006 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
78 PTD 100007 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
79 PTD 100008 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
80 PTD 100009 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
81 PTD 100010 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
82 PTD 100011 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
83 PTD 100012 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,320.00 TEPI RM 668,100.00
84 PTD 100041 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
85 PTD 100042 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
86 PTD 100043 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
87 PTD 100044 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
88 PTD 100045 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
89 PTD 100046 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
90 PTD 100047 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
91 PTD 100048 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
92 PTD 100049 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
93 PTD 100050 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
94 PTD 100051 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
95 PTD 100052 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
96 PTD 100053 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
97 PTD 100054 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,583.00 TEPI RM 675,750.00
98 PTD 100055 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,386.00 TEPI RM 669,800.00
99 PTD 100056 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
100 PTD 100057 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
101 PTD 100058 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
102 PTD 100059 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
103 PTD 100060 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
104 PTD 100061 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
105 PTD 100062 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
106 PTD 100063 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
107 PTD 100064 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
108 PTD 100065 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
109 PTD 100066 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
110 PTD 100067 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,420.00 TENGAH RM 610,300.00
111 PTD 100068 RUMAH BERKEMBAR 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,657.00 PENJURU RM 708,900.00
112 PTD 99727 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
113 PTD 99728 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
114 PTD 99729 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
115 PTD 99730 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
116 PTD 99731 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
117 PTD 99732 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
118 PTD 99733 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
119 PTD 99734 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 TEPI RM 545,700.00
120 PTD 99735 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,248.00 PENJURU RM 606,900.00
121 PTD 99736 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
122 PTD 99737 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
123 PTD 99738 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
124 PTD 99739 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
125 PTD 99740 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
126 PTD 99741 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
127 PTD 99742 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
128 PTD 99743 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
129 PTD 99768 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
130 PTD 99769 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
131 PTD 99770 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
132 PTD 99771 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
133 PTD 99772 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
134 PTD 99773 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
135 PTD 99774 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
136 PTD 99775 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
137 PTD 99776 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,248.00 PENJURU RM 606,900.00
138 PTD 99777 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 TEPI RM 545,700.00
139 PTD 99778 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
140 PTD 99779 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
141 PTD 99780 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
142 PTD 99781 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
143 PTD 99782 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
144 PTD 99783 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
145 PTD 99784 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00
146 PTD 99785 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 TENGAH RM 499,800.00