MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 187349 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
2 PTD 187350 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
3 PTD 187362 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
4 PTD 187363 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,187.00 314.20 PENJURU RM 748,000.00
5 PTD 187364 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,038.00 292.55 PENJURU RM 657,730.00
6 PTD 187365 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
7 PTD 187374 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 292.55 TEPI RM 596,530.00
8 PTD 187375 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
9 PTD 187384 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
10 PTD 187385 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
11 PTD 187397 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
12 PTD 187398 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
13 PTD 187404 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
14 PTD 187405 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
15 PTD 187417 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
16 PTD 187418 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
17 PTD 187432 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
18 PTD 187433 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
19 PTD 187439 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
20 PTD 187440 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
21 PTD 187453 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
22 PTD 187454 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,254.00 314.20 PENJURU RM 704,480.00
23 PTD 187459 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
24 PTD 187460 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
25 PTD 187470 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
26 PTD 187471 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
27 PTD 187482 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
28 PTD 187483 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
29 PTD 187488 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
30 PTD 187489 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
31 PTD 187500 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
32 PTD 187501 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,525.00 292.55 TEPI RM 659,430.00
33 PTD 187510 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
34 PTD 187511 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
35 PTD 187513 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 314.20 TEPI RM 686,800.00
36 PTD 187514 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
37 PTD 187523 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
38 PTD 187524 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
39 PTD 187534 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
40 PTD 187535 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
41 PTD 187556 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 314.20 TEPI RM 686,800.00
42 PTD 187565 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
43 PTD 187566 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,187.00 314.20 PENJURU RM 748,000.00
44 PTD 187567 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,187.00 314.20 PENJURU RM 748,000.00
45 PTD 187568 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
46 PTD 187589 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
47 PTD 187590 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,401.00 292.55 TEPI RM 652,630.00
48 PTD 187596 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
49 PTD 187597 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,007.00 314.20 PENJURU RM 746,130.00
50 PTD 187601 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
51 PTD 187618 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
52 PTD 187619 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 314.20 TEPI RM 686,800.00
53 PTD 187621 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
54 PTD 187622 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
55 PTD 187629 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
56 PTD 187630 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
57 PTD 187633 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
58 PTD 187634 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00
59 PTD 187647 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,871.00 292.55 TEPI RM 622,880.00
60 PTD 187648 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
61 PTD 187655 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
62 PTD 187656 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
63 PTD 187663 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 242.57 TENGAH RM 457,980.00
64 PTD 187673 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,550.00 314.20 TEPI RM 686,800.00
65 PTD 187674 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 264.31 TENGAH RM 548,250.00