MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT A-02-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 373,320.00
2 LOT A-02-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 254,320.00
3 LOT A-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,960.00
4 LOT A-02-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 352,240.00
5 LOT A-02-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,960.00
6 LOT A-02-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
7 LOT A-03-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
8 LOT A-03-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 356,320.00
9 LOT A-03-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 258,400.00
10 LOT A-03-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
11 LOT A-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
12 LOT A-04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 374,680.00
13 LOT A-04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 376,040.00
14 LOT A-04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,080.00
15 LOT A-04-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 357,000.00
16 LOT A-04-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 357,000.00
17 LOT A-04-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
18 LOT A-04-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 374,680.00
19 LOT A-05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
20 LOT A-05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 357,680.00
21 LOT A-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
22 LOT A-05-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,200.00
23 LOT A-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 381,480.00
24 LOT A-06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,880.00
25 LOT A-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 264,520.00
26 LOT A-06-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 358,360.00
27 LOT A-06-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 377,400.00
28 LOT A-07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
29 LOT A-07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,760.00
30 LOT A-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
31 LOT A-07-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 266,560.00
32 LOT A-07-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
33 LOT A-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 368,560.00
34 LOT A-08-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,200.00
35 LOT A-08-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 377,400.00
36 LOT A-09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
37 LOT A-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 264,520.00
38 LOT A-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,800.00
39 LOT A-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 269,960.00
40 LOT A-10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 270,640.00
41 LOT A-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
42 LOT A-10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,760.00
43 LOT A-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 379,440.00
44 LOT A-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
45 LOT A-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 288,320.00
46 LOT A-12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,000.00
47 LOT A-12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
48 LOT A-12-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 380,120.00
49 LOT A-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
50 LOT A-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 286,960.00
51 LOT A-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
52 LOT A-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 292,400.00
53 LOT A-14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 293,080.00
54 LOT A-14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
55 LOT A-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 284,920.00
56 LOT A-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
57 LOT A-14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
58 LOT A-15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,160.00
59 LOT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,040.00
60 LOT A-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,720.00
61 LOT A-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 290,360.00
62 LOT A-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
63 LOT A-18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
64 LOT A-18-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
65 LOT A-19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 293,080.00
66 LOT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
67 LOT A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 298,520.00
68 LOT A-19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 392,360.00
69 LOT A-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,160.00
70 LOT A-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,720.00
71 LOT A-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 294,440.00
72 LOT A-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 389,640.00
73 LOT A-21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 392,360.00
74 LOT A-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 392,360.00
75 LOT A-21-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 395,080.00
76 LOT A-22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,160.00
77 LOT A-22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 302,600.00
78 LOT A-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 294,440.00
79 LOT A-22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 391,000.00
80 LOT A-23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 392,360.00
81 LOT A-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 295,800.00
82 LOT A-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 305,320.00
83 LOT A-24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
84 LOT A-24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
85 LOT A-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 297,160.00
86 LOT A-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 299,880.00
87 LOT A-24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 393,720.00
88 LOT A-25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 397,800.00
89 LOT A-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 298,520.00
90 LOT A-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 303,960.00
91 LOT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 306,680.00
92 LOT A-25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 400,520.00
93 LOT A-25-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 400,520.00
94 LOT A-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
95 LOT A-26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 308,040.00
96 LOT A-26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 404,600.00
97 LOT A-26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 396,440.00
98 LOT B-02-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
99 LOT B-02-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 378,080.00
100 LOT B-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,280.00
101 LOT B-02-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 357,000.00
102 LOT B-02-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 351,560.00
103 LOT B-02-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 253,640.00
104 LOT B-03-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 373,320.00
105 LOT B-03-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 257,720.00
106 LOT B-03-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 355,640.00
107 LOT B-03-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 361,080.00
108 LOT B-03-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,120.00
109 LOT B-03-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 378,760.00
110 LOT B-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 379,440.00
111 LOT B-04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
112 LOT B-04-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 361,760.00
113 LOT B-04-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 356,320.00
114 LOT B-04-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 257,040.00
115 LOT B-04-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 258,400.00
116 LOT B-04-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 379,440.00
117 LOT B-05-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
118 LOT B-05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 362,440.00
119 LOT B-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,160.00
120 LOT B-05-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 381,480.00
121 LOT B-06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,200.00
122 LOT B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
123 LOT B-06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,120.00
124 LOT B-06-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,120.00
125 LOT B-06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,760.00
126 LOT B-06-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
127 LOT B-07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
128 LOT B-07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 363,800.00
129 LOT B-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,800.00
130 LOT B-07-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,880.00
131 LOT B-07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
132 LOT B-07-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
133 LOT B-08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
134 LOT B-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 268,600.00
135 LOT B-08-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
136 LOT B-08-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,160.00
137 LOT B-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
138 LOT B-09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 368,560.00
139 LOT B-09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 368,560.00
140 LOT B-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 269,280.00
141 LOT B-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
142 LOT B-09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,840.00
143 LOT B-09-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
144 LOT B-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
145 LOT B-10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 271,320.00
146 LOT B-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 369,240.00
147 LOT B-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 369,240.00
148 LOT B-10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 369,240.00
149 LOT B-10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
150 LOT B-11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 384,200.00
151 LOT B-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 284,920.00
152 LOT B-11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 290,360.00
153 LOT B-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,040.00
154 LOT B-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
155 LOT B-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,000.00
156 LOT B-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
157 LOT B-13-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
158 LOT B-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,240.00
159 LOT B-14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
160 LOT B-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 286,960.00
161 LOT B-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
162 LOT B-14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
163 LOT B-15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 287,640.00
164 LOT B-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
165 LOT B-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
166 LOT B-16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
167 LOT B-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 289,680.00
168 LOT B-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
169 LOT B-18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 296,480.00
170 LOT B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 387,600.00
171 LOT B-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,680.00
172 LOT B-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
173 LOT B-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
174 LOT B-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
175 LOT B-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
176 LOT B-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 299,200.00
177 LOT B-23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 297,840.00
178 LOT B-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 303,280.00
179 LOT B-24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 398,480.00
180 LOT B-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 398,480.00
181 LOT B-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 304,640.00
182 LOT B-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 296,480.00
183 LOT B-24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 398,480.00
184 LOT B-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,840.00
185 LOT B-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
186 LOT B-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 303,280.00
187 LOT B-25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,840.00
188 LOT B-26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 304,640.00
189 LOT B-26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 403,920.00
190 LOT B-26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 401,200.00
191 LOT B-26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,200.00
192 LOT B-27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00
193 LOT B-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
194 LOT B-27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 303,280.00
195 LOT B-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
196 LOT B-27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
197 LOT B-27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 308,720.00
198 LOT B-27-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00