MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT A-02-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 373,320.00
2 LOT A-02-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 352,240.00
3 LOT A-02-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
4 LOT A-03-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
5 LOT A-03-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 356,320.00
6 LOT A-03-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
7 LOT A-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
8 LOT A-04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 374,680.00
9 LOT A-04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 376,040.00
10 LOT A-04-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 357,000.00
11 LOT A-04-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 357,000.00
12 LOT A-04-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
13 LOT A-04-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 374,680.00
14 LOT A-05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 375,360.00
15 LOT A-05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 357,680.00
16 LOT A-05-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,200.00
17 LOT A-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 381,480.00
18 LOT A-06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,880.00
19 LOT A-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 264,520.00
20 LOT A-06-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 358,360.00
21 LOT A-06-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 377,400.00
22 LOT A-07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
23 LOT A-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
24 LOT A-07-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 266,560.00
25 LOT A-07-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
26 LOT A-08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 384,200.00
27 LOT A-08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 368,560.00
28 LOT A-08-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 377,400.00
29 LOT A-09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
30 LOT A-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,800.00
31 LOT A-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 269,960.00
32 LOT A-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 384,880.00
33 LOT A-10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
34 LOT A-10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 270,640.00
35 LOT A-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
36 LOT A-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 380,120.00
37 LOT A-10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,760.00
38 LOT A-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 379,440.00
39 LOT A-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
40 LOT A-11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
41 LOT A-11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 387,600.00
42 LOT A-11-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 288,320.00
43 LOT A-11-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,880.00
44 LOT A-12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,280.00
45 LOT A-12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,000.00
46 LOT A-12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,280.00
47 LOT A-12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
48 LOT A-12-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 380,120.00
49 LOT A-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
50 LOT A-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 286,960.00
51 LOT A-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
52 LOT A-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,960.00
53 LOT A-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 292,400.00
54 LOT A-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
55 LOT A-13-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,240.00
56 LOT A-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,920.00
57 LOT A-14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,920.00
58 LOT A-14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
59 LOT A-14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 293,080.00
60 LOT A-14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
61 LOT A-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 284,920.00
62 LOT A-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
63 LOT A-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
64 LOT A-14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
65 LOT A-15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,160.00
66 LOT A-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,880.00
67 LOT A-15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 390,320.00
68 LOT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,040.00
69 LOT A-16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,280.00
70 LOT A-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,720.00
71 LOT A-16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
72 LOT A-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
73 LOT A-16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
74 LOT A-17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
75 LOT A-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 290,360.00
76 LOT A-17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,920.00
77 LOT A-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
78 LOT A-17-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 389,640.00
79 LOT A-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 393,720.00
80 LOT A-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,280.00
81 LOT A-18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
82 LOT A-18-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
83 LOT A-19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,920.00
84 LOT A-19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 293,080.00
85 LOT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
86 LOT A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 298,520.00
87 LOT A-19-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 395,080.00
88 LOT A-19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 392,360.00
89 LOT A-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 393,720.00
90 LOT A-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,160.00
91 LOT A-20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 396,440.00
92 LOT A-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,720.00
93 LOT A-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 294,440.00
94 LOT A-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 389,640.00
95 LOT A-21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 392,360.00
96 LOT A-21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 392,360.00
97 LOT A-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 397,800.00
98 LOT A-21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 395,080.00
99 LOT A-21-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 395,080.00
100 LOT A-22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,160.00
101 LOT A-22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 302,600.00
102 LOT A-22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 399,160.00
103 LOT A-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 393,720.00
104 LOT A-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 294,440.00
105 LOT A-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 393,720.00
106 LOT A-22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 391,000.00
107 LOT A-23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 392,360.00
108 LOT A-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 295,800.00
109 LOT A-23-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 400,520.00
110 LOT A-23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 400,520.00
111 LOT A-24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 399,160.00
112 LOT A-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,160.00
113 LOT A-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 305,320.00
114 LOT A-24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
115 LOT A-24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
116 LOT A-24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 396,440.00
117 LOT A-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 297,160.00
118 LOT A-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 299,880.00
119 LOT A-24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 393,720.00
120 LOT A-25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 397,800.00
121 LOT A-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 298,520.00
122 LOT A-25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 403,240.00
123 LOT A-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 303,960.00
124 LOT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 306,680.00
125 LOT A-25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 400,520.00
126 LOT A-25-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 400,520.00
127 LOT A-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
128 LOT A-26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 308,040.00
129 LOT A-26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 404,600.00
130 LOT A-26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 396,440.00
131 LOT B-02-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
132 LOT B-02-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 378,080.00
133 LOT B-02-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 357,000.00
134 LOT B-02-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 351,560.00
135 LOT B-03-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 373,320.00
136 LOT B-03-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 257,720.00
137 LOT B-03-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 355,640.00
138 LOT B-03-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 361,080.00
139 LOT B-03-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,120.00
140 LOT B-03-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 378,760.00
141 LOT B-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 379,440.00
142 LOT B-04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
143 LOT B-04-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 361,760.00
144 LOT B-04-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 356,320.00
145 LOT B-04-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 379,440.00
146 LOT B-05-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
147 LOT B-05-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 362,440.00
148 LOT B-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,160.00
149 LOT B-05-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 381,480.00
150 LOT B-06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,200.00
151 LOT B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
152 LOT B-06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,120.00
153 LOT B-06-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,120.00
154 LOT B-06-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
155 LOT B-07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
156 LOT B-07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 363,800.00
157 LOT B-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 363,800.00
158 LOT B-07-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,880.00
159 LOT B-07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
160 LOT B-07-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 381,480.00
161 LOT B-08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
162 LOT B-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 268,600.00
163 LOT B-08-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,160.00
164 LOT B-08-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,160.00
165 LOT B-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
166 LOT B-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
167 LOT B-09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 368,560.00
168 LOT B-09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 368,560.00
169 LOT B-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 269,280.00
170 LOT B-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
171 LOT B-09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,840.00
172 LOT B-09-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 382,840.00
173 LOT B-10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
174 LOT B-10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 271,320.00
175 LOT B-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 369,240.00
176 LOT B-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 369,240.00
177 LOT B-10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 369,240.00
178 LOT B-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,880.00
179 LOT B-10-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 383,520.00
180 LOT B-11-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 384,200.00
181 LOT B-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 284,920.00
182 LOT B-11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,920.00
183 LOT B-11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 290,360.00
184 LOT B-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,040.00
185 LOT B-12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 387,600.00
186 LOT B-12-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 384,880.00
187 LOT B-13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
188 LOT B-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,280.00
189 LOT B-13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,280.00
190 LOT B-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,280.00
191 LOT B-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,000.00
192 LOT B-13-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,280.00
193 LOT B-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
194 LOT B-13-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 385,560.00
195 LOT B-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 386,240.00
196 LOT B-14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
197 LOT B-14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,960.00
198 LOT B-14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,960.00
199 LOT B-14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 388,960.00
200 LOT B-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 286,960.00
201 LOT B-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 388,960.00
202 LOT B-14-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
203 LOT B-14-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 386,240.00
204 LOT B-15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 287,640.00
205 LOT B-15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 389,640.00
206 LOT B-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
207 LOT B-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 390,320.00
208 LOT B-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
209 LOT B-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 390,320.00
210 LOT B-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 390,320.00
211 LOT B-16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
212 LOT B-17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 391,680.00
213 LOT B-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 289,680.00
214 LOT B-17-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 391,680.00
215 LOT B-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
216 LOT B-18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 296,480.00
217 LOT B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 387,600.00
218 LOT B-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 391,680.00
219 LOT B-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,680.00
220 LOT B-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 394,400.00
221 LOT B-19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 394,400.00
222 LOT B-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
223 LOT B-19-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 391,680.00
224 LOT B-19-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 391,680.00
225 LOT B-20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 393,040.00
226 LOT B-20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 395,760.00
227 LOT B-20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 395,760.00
228 LOT B-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
229 LOT B-20-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 393,040.00
230 LOT B-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 394,400.00
231 LOT B-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
232 LOT B-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 397,120.00
233 LOT B-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
234 LOT B-21-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 394,400.00
235 LOT B-22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 395,760.00
236 LOT B-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 299,200.00
237 LOT B-22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 398,480.00
238 LOT B-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 398,480.00
239 LOT B-23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 399,840.00
240 LOT B-23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 297,840.00
241 LOT B-23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,840.00
242 LOT B-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 399,840.00
243 LOT B-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 303,280.00
244 LOT B-24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 398,480.00
245 LOT B-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 398,480.00
246 LOT B-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 304,640.00
247 LOT B-24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 401,200.00
248 LOT B-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 296,480.00
249 LOT B-24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,200.00
250 LOT B-24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 398,480.00
251 LOT B-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,840.00
252 LOT B-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
253 LOT B-25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00
254 LOT B-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 303,280.00
255 LOT B-25-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,840.00
256 LOT B-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 401,200.00
257 LOT B-26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 304,640.00
258 LOT B-26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 403,920.00
259 LOT B-26-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 403,920.00
260 LOT B-26-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 403,920.00
261 LOT B-26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 401,200.00
262 LOT B-26-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,200.00
263 LOT B-27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00
264 LOT B-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
265 LOT B-27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 303,280.00
266 LOT B-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
267 LOT B-27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00
268 LOT B-27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 308,720.00
269 LOT B-27-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00