MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT A-02-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 254,320.00
2 LOT A-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,960.00
3 LOT A-02-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 352,240.00
4 LOT A-02-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,960.00
5 LOT A-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
6 LOT A-04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 374,680.00
7 LOT A-04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,080.00
8 LOT A-04-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 357,000.00
9 LOT A-04-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 374,680.00
10 LOT A-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
11 LOT A-05-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 265,200.00
12 LOT A-06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 381,480.00
13 LOT A-07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
14 LOT A-07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,760.00
15 LOT A-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
16 LOT A-08-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 377,400.00
17 LOT A-09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 378,080.00
18 LOT A-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 269,960.00
19 LOT A-10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 270,640.00
20 LOT A-10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 364,480.00
21 LOT A-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
22 LOT A-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 286,960.00
23 LOT A-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 284,920.00
24 LOT A-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
25 LOT A-18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
26 LOT A-19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 293,080.00
27 LOT A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 298,520.00
28 LOT A-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,720.00
29 LOT A-21-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 395,080.00
30 LOT A-22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 399,160.00
31 LOT A-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 294,440.00
32 LOT A-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 297,160.00
33 LOT A-24-14 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 393,720.00
34 LOT A-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 303,960.00
35 LOT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 306,680.00
36 LOT A-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 401,880.00
37 LOT A-26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 308,040.00
38 LOT B-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 252,280.00
39 LOT B-02-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 253,640.00
40 LOT B-03-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 257,720.00
41 LOT B-04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 379,440.00
42 LOT B-04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 380,800.00
43 LOT B-04-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 361,760.00
44 LOT B-04-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 258,400.00
45 LOT B-05-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,160.00
46 LOT B-06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,200.00
47 LOT B-06-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
48 LOT B-06-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 259,760.00
49 LOT B-07-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 265,880.00
50 LOT B-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 268,600.00
51 LOT B-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 263,840.00
52 LOT B-09-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 269,280.00
53 LOT B-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 384,200.00
54 LOT B-09-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 382,840.00
55 LOT B-10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 271,320.00
56 LOT B-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 284,920.00
57 LOT B-11-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 290,360.00
58 LOT B-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 291,040.00
59 LOT B-13-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,000.00
60 LOT B-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 385,560.00
61 LOT B-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 286,960.00
62 LOT B-15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 287,640.00
63 LOT B-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 293,080.00
64 LOT B-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
65 LOT B-16-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 285,600.00
66 LOT B-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 289,680.00
67 LOT B-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
68 LOT B-18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TEPI RM 296,480.00
69 LOT B-18-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 387,600.00
70 LOT B-19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 289,680.00
71 LOT B-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
72 LOT B-20-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 291,040.00
73 LOT B-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 292,400.00
74 LOT B-25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 297,840.00
75 LOT B-25-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 749.00 TENGAH RM 303,280.00
76 LOT B-26-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TENGAH RM 401,200.00
77 LOT B-27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 402,560.00
78 LOT B-27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,097.00 TEPI RM 405,280.00