MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 137703 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,652.00 339.30 TEPI RM 630,190.00
2 PTD 137704 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
3 PTD 137710 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
4 PTD 137715 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 PENJURU RM 522,478.00
5 PTD 137716 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
6 PTD 137721 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
7 PTD 137722 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
8 PTD 137723 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
9 PTD 137727 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TEPI RM 522,478.00
10 PTD 137728 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.10 TENGAH RM 474,980.00
11 PTD 137737 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,779.00 165.30 TENGAH RM 492,949.00
12 PTD 137738 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,780.00 165.40 TENGAH RM 493,000.00
13 PTD 137739 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,781.00 165.50 TENGAH RM 493,051.00
14 PTD 137744 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,789.00 166.20 TENGAH RM 493,459.00
15 PTD 137745 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,790.00 166.30 TENGAH RM 493,510.00
16 PTD 137746 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,728.00 204.38 TEPI RM 641,546.00
17 PTD 137755 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,947.00 188.20 PENJURU RM 562,275.00
18 PTD 137652 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,979.00 183.80 TENGAH RM 508,980.00
19 PTD 137653 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,979.00 183.90 TENGAH RM 508,980.00
20 PTD 137654 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,979.00 183.90 TENGAH RM 508,980.00
21 PTD 137660 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,989.00 184.80 TENGAH RM 509,439.00
22 PTD 137661 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,990.00 184.90 TENGAH RM 560,388.00
23 PTD 137665 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,997.00 185.50 TENGAH RM 509,847.00
24 PTD 137666 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,999.00 185.70 TENGAH RM 509,949.00
25 PTD 137667 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,000.00 185.80 TENGAH RM 510,000.00
26 PTD 137675 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,108.00 288.70 PENJURU RM 617,406.00
27 PTD 137678 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,947.00 273.80 PENJURU RM 609,195.00
28 PTD 137690 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,027.00 188.30 TEPI RM 562,275.00