MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 110492 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 345,865.00
2 PTD 110493 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 345,865.00
3 PTD 110494 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 345,865.00
4 PTD 110495 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 345,865.00
5 PTD 110498 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
6 PTD 110499 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
7 PTD 110500 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
8 PTD 110501 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
9 PTD 110515 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 328,015.00
10 PTD 110516 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 328,015.00
11 PTD 110517 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 328,015.00
12 PTD 110518 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 328,015.00
13 PTD 110530 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
14 PTD 110531 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
15 PTD 110532 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
16 PTD 110533 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
17 PTD 110537 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
18 PTD 110538 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
19 PTD 110539 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
20 PTD 110540 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
21 PTD 110552 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
22 PTD 110553 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
23 PTD 110554 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
24 PTD 110555 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
25 PTD 110556 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
26 PTD 110557 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,678.00 0.00 PENJURU RM 573,665.00
27 PTD 110558 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
28 PTD 110559 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
29 PTD 110560 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
30 PTD 110561 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
31 PTD 110564 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
32 PTD 110565 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
33 PTD 110566 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
34 PTD 110567 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
35 PTD 110568 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
36 PTD 110577 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,722.00 0.00 PENJURU RM 523,515.00
37 PTD 110578 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
38 PTD 110579 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
39 PTD 110582 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
40 PTD 110583 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
41 PTD 110584 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
42 PTD 110585 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
43 PTD 110586 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
44 PTD 110711 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
45 PTD 110712 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
46 PTD 110713 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
47 PTD 110714 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
48 PTD 110715 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,919.00 0.00 PENJURU RM 498,865.00
49 PTD 110726 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
50 PTD 110727 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
51 PTD 110728 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
52 PTD 110729 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
53 PTD 110742 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
54 PTD 110743 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
55 PTD 110744 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
56 PTD 110745 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
57 PTD 110746 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,885.00 0.00 PENJURU RM 532,015.00
58 PTD 110747 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
59 PTD 110748 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
60 PTD 110750 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
61 PTD 110751 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
62 PTD 110761 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TEPI RM 342,465.00
63 PTD 110762 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
64 PTD 110764 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
65 PTD 110765 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00