MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA 2004 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,345,550.00
2 STRATA 2005 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,354,050.00
3 STRATA 2009 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,354,050.00
4 STRATA 2010 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,345,550.00
5 STRATA 2014 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,345,550.00
6 STRATA 2015 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,354,050.00
7 STRATA 2019 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,354,050.00
8 STRATA 2020 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,637.00 PENJURU RM 1,467,100.00
9 STRATA 2024 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,330,250.00
10 STRATA 2025 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,322,600.00
11 STRATA 2029 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,322,600.00
12 STRATA 2030 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,330,250.00
13 STRATA 2034 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,330,250.00
14 STRATA 2035 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,322,600.00
15 STRATA 2039 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,345,550.00
16 STRATA 2040 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,637.00 PENJURU RM 1,505,350.00
17 STRATA 2041 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,225.00 TEPI RM 1,179,800.00
18 STRATA 2042 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
19 STRATA 2043 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
20 STRATA 2050 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
21 STRATA 2051 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
22 STRATA 2052 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
23 STRATA 2055 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,637.00 PENJURU RM 1,188,300.00
24 STRATA 2056 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
25 STRATA 2057 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
26 STRATA 2064 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
27 STRATA 2065 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
28 STRATA 2066 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
29 STRATA 2069 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,225.00 TEPI RM 1,179,800.00
30 STRATA 2070 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,067,600.00
31 STRATA 2071 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,075,250.00
32 STRATA 2077 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 3,637.00 PENJURU RM 1,211,250.00
33 STRATA 2078 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,098,200.00
34 STRATA 2079 PERUMAHAN BERSTRATA (KLUSTER 2 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TENGAH RM 1,090,550.00