MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 207734 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
2 PTD 207735 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
3 PTD 207736 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
4 PTD 207780 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
5 PTD 207781 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
6 PTD 207782 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
7 PTD 207791 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
8 PTD 207792 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
9 PTD 207793 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
10 PTD 207830 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,348.00 2,540.00 TEPI RM 921,230.00
11 PTD 207855 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,528.00 2,557.00 PENJURU RM 979,880.00
12 PTD 207856 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,728.00 2,440.00 TENGAH RM 783,530.00
13 PTD 207907 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,148.00 2,171.00 PENJURU RM 869,380.00
14 PTD 207936 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
15 PTD 207937 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
16 PTD 207938 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
17 PTD 207943 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TEPI RM 718,930.00
18 PTD 207944 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
19 PTD 207945 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
20 PTD 207966 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
21 PTD 207967 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
22 PTD 207968 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TEPI RM 718,930.00
23 PTD 207973 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
24 PTD 207974 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
25 PTD 207975 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
26 PTD 207983 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
27 PTD 207984 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
28 PTD 207985 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
29 PTD 208008 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,916.00 TEPI RM 646,680.00
30 PTD 208009 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
31 PTD 208010 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
32 PTD 208033 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
33 PTD 208034 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
34 PTD 208035 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,137.00 1,916.00 TEPI RM 709,580.00
35 PTD 208043 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
36 PTD 208044 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
37 PTD 208045 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
38 PTD 208053 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TEPI RM 718,930.00
39 PTD 208054 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
40 PTD 208055 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
41 PTD 208096 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
42 PTD 208097 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
43 PTD 208098 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TEPI RM 718,930.00
44 PTD 208106 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
45 PTD 208107 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
46 PTD 208108 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
47 PTD 208115 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
48 PTD 208116 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
49 PTD 208117 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
50 PTD 208133 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
51 PTD 208134 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
52 PTD 208135 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
53 PTD 208145 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
54 PTD 208146 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
55 PTD 208147 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,362.00 2,166.00 TEPI RM 780,980.00
56 PTD 208148 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TEPI RM 718,930.00
57 PTD 208149 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
58 PTD 208150 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
59 PTD 208161 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
60 PTD 208162 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
61 PTD 208163 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
62 PTD 208179 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
63 PTD 208180 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
64 PTD 208181 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 2,166.00 TENGAH RM 707,030.00
65 PTD 208203 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
66 PTD 208204 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
67 PTD 208205 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
68 PTD 208220 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
69 PTD 208221 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
70 PTD 208244 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
71 PTD 208245 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00
72 PTD 208246 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,440.00 1,880.00 TENGAH RM 624,580.00