MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 205315 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 692,750.00
2 PTD 205324 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 760,750.00
3 PTD 205325 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 692,750.00
4 PTD 205326 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 692,750.00
5 PTD 205404 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
6 PTD 205405 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
7 PTD 205406 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
8 PTD 205407 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
9 PTD 205414 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 607,750.00
10 PTD 205415 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
11 PTD 205338 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,510.00 PENJURU RM 1,070,150.00
12 PTD 205340 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 692,750.00
13 PTD 205349 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 760,750.00
14 PTD 205350 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 692,750.00
15 PTD 205374 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
16 PTD 205375 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
17 PTD 205379 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 607,750.00
18 PTD 205380 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
19 PTD 205381 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
20 PTD 205382 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
21 PTD 205389 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 607,750.00
22 PTD 205390 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
23 PTD 205391 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00
24 PTD 205392 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 539,750.00