MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 103043 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
2 PTD 103044 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
3 PTD 103048 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
4 PTD 103049 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
5 PTD 103053 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
6 PTD 103054 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,267.00 4,026.00 PENJURU RM 1,275,000.00
7 PTD 103057 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
8 PTD 103058 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
9 PTD 103061 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
10 PTD 103064 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
11 PTD 103065 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
12 PTD 103072 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
13 PTD 103073 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
14 PTD 103076 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
15 PTD 103079 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
16 PTD 103080 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
17 PTD 103086 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
18 PTD 103087 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
19 PTD 103090 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
20 PTD 103091 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
21 PTD 103095 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
22 PTD 103096 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,267.00 4,026.00 PENJURU RM 1,275,000.00
23 PTD 103099 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
24 PTD 103100 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
25 PTD 103105 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
26 PTD 103106 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
27 PTD 103109 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,688.00 4,838.00 PENJURU RM 1,275,000.00
28 PTD 103113 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
29 PTD 103114 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
30 PTD 103118 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
31 PTD 103119 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
32 PTD 103122 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,387.00 6,125.00 PENJURU RM 1,275,000.00
33 PTD 103123 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
34 PTD 103127 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
35 PTD 103130 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
36 PTD 103131 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
37 PTD 103135 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,688.00 4,838.00 PENJURU RM 1,275,000.00
38 PTD 103136 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
39 PTD 103140 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
40 PTD 103144 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
41 PTD 103145 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
42 PTD 103201 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,415.00 4,310.00 PENJURU RM 1,275,000.00
43 PTD 103202 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
44 PTD 103205 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
45 PTD 103206 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
46 PTD 103210 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
47 PTD 103211 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
48 PTD 103217 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
49 PTD 103218 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
50 PTD 103221 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
51 PTD 103222 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
52 PTD 103225 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
53 PTD 103226 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
54 PTD 103229 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,855.00 TEPI RM 935,000.00
55 PTD 103230 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
56 PTD 103234 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
57 PTD 103235 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
58 PTD 103243 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,672.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
59 PTD 103244 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,664.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
60 PTD 103247 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,640.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
61 PTD 103250 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,622.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
62 PTD 103251 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,618.00 2,855.00 TEPI RM 935,000.00
63 PTD 103255 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,597.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
64 PTD 103256 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,593.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
65 PTD 103259 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,581.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
66 PTD 103260 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,577.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
67 PTD 103264 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,561.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
68 PTD 103265 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,557.00 2,855.00 TEPI RM 935,000.00
69 PTD 103268 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,541.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
70 PTD 103269 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
71 PTD 103273 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
72 PTD 103274 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
73 PTD 103278 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 2,887.00 TENGAH RM 850,000.00
74 PTD 103279 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,415.00 4,026.00 PENJURU RM 1,275,000.00