MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 101757 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
2 PTD 101758 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
3 PTD 101759 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
4 PTD 101781 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,950.00 0.00 TEPI RM 635,800.00
5 PTD 101782 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
6 PTD 101783 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
7 PTD 101784 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
8 PTD 101785 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
9 PTD 101791 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,700.00 0.00 TEPI RM 923,100.00
10 PTD 101792 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
11 PTD 101793 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
12 PTD 101794 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
13 PTD 101796 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
14 PTD 101808 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
15 PTD 101809 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
16 PTD 101810 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
17 PTD 101811 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
18 PTD 101812 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,950.00 0.00 TEPI RM 635,800.00
19 PTD 101856 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00
20 PTD 101857 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00
21 PTD 101858 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00
22 PTD 101871 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
23 PTD 101872 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
24 PTD 101874 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
25 PTD 101886 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
26 PTD 101887 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
27 PTD 101889 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
28 PTD 101890 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,650.00 0.00 TENGAH RM 508,300.00
29 PTD 101893 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00
30 PTD 101896 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00
31 PTD 101897 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 0.00 TENGAH RM 542,300.00