MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 201823 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,405.00 223.40 PENJURU RM 980,050.00
2 PTD 201824 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 200.70 TENGAH RM 937,550.00
3 PTD 201825 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
4 PTD 201832 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
5 PTD 201833 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
6 PTD 201834 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,828.00 262.70 PENJURU RM 1,136,280.00
7 PTD 201840 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
8 PTD 201841 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
9 PTD 201842 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
10 PTD 201847 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,405.00 223.40 PENJURU RM 979,880.00
11 PTD 201848 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 200.70 TENGAH RM 937,550.00
12 PTD 201851 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
13 PTD 201852 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
14 PTD 201853 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
15 PTD 201856 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
16 PTD 201857 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
17 PTD 201858 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 277.90 PENJURU RM 1,151,580.00
18 PTD 201864 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
19 PTD 201865 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,033,430.00
20 PTD 201866 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,640.00 338.20 PENJURU RM 1,184,050.00
21 PTD 201871 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
22 PTD 201872 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
23 PTD 201873 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
24 PTD 201879 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
25 PTD 201880 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
26 PTD 201881 RUMAH KLUSTER 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 208.10 TENGAH RM 1,004,530.00
27 PTD 201892 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
28 PTD 201893 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
29 PTD 201894 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
30 PTD 201900 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
31 PTD 201901 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
32 PTD 201902 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
33 PTD 201909 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
34 PTD 201910 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,475.00 TEPI RM 944,350.00
35 PTD 201913 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
36 PTD 201914 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
37 PTD 201920 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
38 PTD 201921 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
39 PTD 201922 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 PENJURU RM 991,100.00
40 PTD 201923 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 PENJURU RM 991,100.00
41 PTD 201924 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
42 PTD 201928 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
43 PTD 201929 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
44 PTD 201933 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 TENGAH RM 791,350.00
45 PTD 201934 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,405.00 PENJURU RM 833,850.00
46 PTD 201950 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,405.00 PENJURU RM 860,880.00
47 PTD 201951 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 TENGAH RM 819,230.00
48 PTD 201955 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
49 PTD 201956 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
50 PTD 201959 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
51 PTD 201960 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
52 PTD 201961 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 PENJURU RM 1,020,000.00
53 PTD 201962 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 PENJURU RM 1,020,000.00
54 PTD 201963 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
55 PTD 201964 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
56 PTD 201970 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
57 PTD 201971 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
58 PTD 201974 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,422.00 TEPI RM 908,650.00
59 PTD 201975 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
60 PTD 201981 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
61 PTD 201982 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
62 PTD 201983 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
63 PTD 201990 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
64 PTD 201991 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
65 PTD 201992 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
66 PTD 202003 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
67 PTD 202004 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
68 PTD 202005 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
69 PTD 202012 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
70 PTD 202013 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
71 PTD 202014 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
72 PTD 202020 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 901,680.00
73 PTD 202021 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,398.00 TEPI RM 935,680.00
74 PTD 202024 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
75 PTD 202025 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
76 PTD 202031 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
77 PTD 202032 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
78 PTD 202034 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,991.00 PENJURU RM 991,100.00
79 PTD 202035 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
80 PTD 202036 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
81 PTD 202040 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
82 PTD 202041 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
83 PTD 202042 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 TENGAH RM 872,780.00
84 PTD 201814 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,317.00 308.20 TENGAH RM 1,225,700.00
85 PTD 201815 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,378.00 313.80 TENGAH RM 1,231,650.00
86 PTD 201821 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,707.00 344.40 TENGAH RM 1,262,250.00
87 PTD 201822 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,329.00 402.20 TENGAH RM 1,368,500.00