MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #01-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 235,779.80
2 UNIT #02-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 236,214.15
3 UNIT #02-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 238,652.80
4 UNIT #03-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 236,697.80
5 UNIT #03-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 234,317.80
6 UNIT #04-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 237,122.80
7 UNIT #04-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 234,742.80
8 UNIT #04-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 239,502.80
9 UNIT #05-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 237,547.80
10 UNIT #05-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 239,927.80
11 UNIT #06-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 237,972.80
12 UNIT #06-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 235,592.80
13 UNIT #06-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 237,972.80
14 UNIT #06-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 240,352.80
15 UNIT #07-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 238,414.80
16 UNIT #07-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 236,034.80
17 UNIT #08-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 239,757.80
18 UNIT #08-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 242,137.80
19 UNIT #08-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,648.30
20 UNIT #08-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,648.30
21 UNIT #08-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,648.30
22 UNIT #09-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 240,862.80
23 UNIT #09-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 238,482.80
24 UNIT #09-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,409.15
25 UNIT #09-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,744.80
26 UNIT #09-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,744.80
27 UNIT #09-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,744.80
28 UNIT #10-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,967.80
29 UNIT #10-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 251,513.30
30 UNIT #10-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
31 UNIT #10-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
32 UNIT #11-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 243,014.15
33 UNIT #11-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 240,692.80
34 UNIT #11-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,014.15
35 UNIT #11-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
36 UNIT #11-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
37 UNIT #12-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 246,498.30
38 UNIT #12-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 253,714.80
39 UNIT #12-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
40 UNIT #12-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
41 UNIT #12-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
42 UNIT #12-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
43 UNIT #13-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 245,214.80
44 UNIT #13-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 242,834.80
45 UNIT #13-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,802.80
46 UNIT #13-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
47 UNIT #13-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
48 UNIT #14-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
49 UNIT #14-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,319.80
50 UNIT #14-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 248,699.80
51 UNIT #14-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
52 UNIT #14-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
53 UNIT #14-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
54 UNIT #14-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
55 UNIT #14-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
56 UNIT #15-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 247,407.80
57 UNIT #15-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
58 UNIT #15-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
59 UNIT #15-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
60 UNIT #16-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
61 UNIT #16-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
62 UNIT #16-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
63 UNIT #16-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
64 UNIT #16-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
65 UNIT #16-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
66 UNIT #17-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 249,617.80
67 UNIT #17-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,237.80
68 UNIT #17-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
69 UNIT #17-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
70 UNIT #17-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
71 UNIT #17-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
72 UNIT #17-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
73 UNIT #18-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 253,102.80
74 UNIT #18-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
75 UNIT #18-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
76 UNIT #18-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
77 UNIT #19-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
78 UNIT #19-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,827.80
79 UNIT #19-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
80 UNIT #19-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
81 UNIT #19-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
82 UNIT #19-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
83 UNIT #20-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 252,932.80
84 UNIT #20-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
85 UNIT #20-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
86 UNIT #20-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
87 UNIT #21-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 251,827.80
88 UNIT #21-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
89 UNIT #21-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
90 UNIT #21-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 261,432.80
91 UNIT #21-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
92 UNIT #21-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
93 UNIT #22-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,722.80
94 UNIT #22-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
95 UNIT #22-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
96 UNIT #22-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
97 UNIT #23-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
98 UNIT #23-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 251,997.80
99 UNIT #23-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
100 UNIT #23-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
101 UNIT #24-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 248,512.80
102 UNIT #24-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,132.80
103 UNIT #24-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
104 UNIT #24-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
105 UNIT #24-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
106 UNIT #24-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
107 UNIT #24-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
108 UNIT #24-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
109 UNIT #25-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 247,407.80
110 UNIT #25-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
111 UNIT #25-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,407.80
112 UNIT #25-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 249,787.80
113 UNIT #25-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
114 UNIT #25-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
115 UNIT #26-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 246,319.80
116 UNIT #26-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
117 UNIT #26-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
118 UNIT #26-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
119 UNIT #26-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
120 UNIT #26-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
121 UNIT #27-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,214.80
122 UNIT #27-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 247,594.80
123 UNIT #27-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
124 UNIT #27-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
125 UNIT #27-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
126 UNIT #27-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
127 UNIT #28-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 244,118.30
128 UNIT #28-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,738.30
129 UNIT #28-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 253,714.80
130 UNIT #28-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
131 UNIT #28-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
132 UNIT #29-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 245,452.80
133 UNIT #29-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 252,609.80
134 UNIT #29-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
135 UNIT #29-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
136 UNIT #29-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
137 UNIT #30-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,967.80
138 UNIT #30-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 244,347.80
139 UNIT #30-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
140 UNIT #30-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
141 UNIT #30-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
142 UNIT #30-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
143 UNIT #01-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 405,507.80
144 UNIT #02-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 414,602.80
145 UNIT #03-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 415,452.80
146 UNIT #03-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 407,207.80
147 UNIT #04-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 416,302.80
148 UNIT #04-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 408,057.80
149 UNIT #05-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 417,152.80
150 UNIT #06-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 409,757.80
151 UNIT #07-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 418,852.80
152 UNIT #08-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 421,402.80
153 UNIT #08-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 413,157.80
154 UNIT #08-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 427,522.80
155 UNIT #08-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 433,829.80
156 UNIT #09-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 423,527.80
157 UNIT #09-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 415,282.80
158 UNIT #09-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 429,647.80
159 UNIT #10-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 425,652.80
160 UNIT #10-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 417,407.80
161 UNIT #10-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,079.80
162 UNIT #11-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
163 UNIT #11-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
164 UNIT #11-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
165 UNIT #12-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 429,902.80
166 UNIT #12-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 421,657.80
167 UNIT #12-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
168 UNIT #12-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
169 UNIT #12-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,329.80
170 UNIT #13-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 432,027.80
171 UNIT #13-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 423,782.80
172 UNIT #13-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
173 UNIT #13-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
174 UNIT #13-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 444,454.80
175 UNIT #14-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
176 UNIT #14-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
177 UNIT #14-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
178 UNIT #14-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
179 UNIT #14-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 446,579.80
180 UNIT #15-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 436,277.80
181 UNIT #15-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 428,032.80
182 UNIT #15-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
183 UNIT #15-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
184 UNIT #15-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 448,704.80
185 UNIT #16-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
186 UNIT #16-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 444,522.80
187 UNIT #16-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 450,829.80
188 UNIT #17-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
189 UNIT #17-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
190 UNIT #17-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 446,647.80
191 UNIT #17-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 446,647.80
192 UNIT #17-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 452,937.80
193 UNIT #18-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,652.80
194 UNIT #18-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 434,407.80
195 UNIT #18-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 448,772.80
196 UNIT #19-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 444,777.80
197 UNIT #19-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
198 UNIT #19-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
199 UNIT #19-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
200 UNIT #19-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 457,187.80
201 UNIT #20-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 453,022.80
202 UNIT #20-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 453,022.80
203 UNIT #20-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 459,312.80
204 UNIT #21-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 444,777.80
205 UNIT #21-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
206 UNIT #21-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
207 UNIT #21-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
208 UNIT #21-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 457,187.80
209 UNIT #22-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,652.80
210 UNIT #22-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 448,772.80
211 UNIT #22-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 455,062.80
212 UNIT #23-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
213 UNIT #23-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
214 UNIT #23-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 446,647.80
215 UNIT #23-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 446,647.80
216 UNIT #23-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 452,937.80
217 UNIT #24-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
218 UNIT #24-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 430,157.80
219 UNIT #24-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 444,522.80
220 UNIT #24-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 444,522.80
221 UNIT #24-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 450,829.80
222 UNIT #25-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 436,277.80
223 UNIT #25-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 428,032.80
224 UNIT #25-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
225 UNIT #25-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
226 UNIT #25-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 448,704.80
227 UNIT #26-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
228 UNIT #26-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
229 UNIT #26-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 446,579.80
230 UNIT #27-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
231 UNIT #27-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
232 UNIT #27-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 444,454.80
233 UNIT #28-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 429,902.80
234 UNIT #28-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 421,657.80
235 UNIT #28-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
236 UNIT #28-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
237 UNIT #28-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,329.80
238 UNIT #29-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
239 UNIT #29-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 419,532.80
240 UNIT #29-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
241 UNIT #29-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
242 UNIT #29-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
243 UNIT #30-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 425,652.80
244 UNIT #30-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 431,772.80
245 UNIT #30-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,079.80
246 UNIT #01-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
247 UNIT #01-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
248 UNIT #01-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
249 UNIT #01-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
250 UNIT #02-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
251 UNIT #02-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
252 UNIT #02-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,947.80
253 UNIT #02-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
254 UNIT #02-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 313,622.80
255 UNIT #03-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,217.80
256 UNIT #03-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 309,542.80
257 UNIT #03-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
258 UNIT #03-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
259 UNIT #03-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 309,542.80
260 UNIT #04-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
261 UNIT #04-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
262 UNIT #04-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
263 UNIT #04-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
264 UNIT #04-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
265 UNIT #04-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
266 UNIT #04-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
267 UNIT #04-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
268 UNIT #04-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
269 UNIT #05-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
270 UNIT #05-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
271 UNIT #05-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,732.80
272 UNIT #05-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
273 UNIT #05-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,407.80
274 UNIT #06-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,002.80
275 UNIT #06-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,327.80
276 UNIT #06-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,327.80
277 UNIT #06-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,327.80
278 UNIT #07-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
279 UNIT #07-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
280 UNIT #07-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
281 UNIT #07-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
282 UNIT #07-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
283 UNIT #07-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
284 UNIT #07-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,597.80
285 UNIT #08-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,152.80
286 UNIT #08-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,382.80
287 UNIT #08-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
288 UNIT #08-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
289 UNIT #08-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
290 UNIT #08-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 313,707.80
291 UNIT #08-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
292 UNIT #08-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,382.80
293 UNIT #08-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,297.80
294 UNIT #08-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 312,033.30
295 UNIT #08-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
296 UNIT #08-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
297 UNIT #09-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,827.80
298 UNIT #09-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
299 UNIT #09-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 315,152.80
300 UNIT #09-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 315,152.80
301 UNIT #09-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,827.80
302 UNIT #09-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,759.80
303 UNIT #09-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,624.15
304 UNIT #10-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,127.80
305 UNIT #10-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 321,289.80
306 UNIT #10-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
307 UNIT #10-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
308 UNIT #10-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
309 UNIT #10-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
310 UNIT #10-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
311 UNIT #10-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
312 UNIT #10-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
313 UNIT #10-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
314 UNIT #10-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
315 UNIT #11-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
316 UNIT #11-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
317 UNIT #11-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
318 UNIT #11-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
319 UNIT #11-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
320 UNIT #11-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
321 UNIT #11-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
322 UNIT #11-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
323 UNIT #11-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
324 UNIT #11-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
325 UNIT #12-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
326 UNIT #12-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 319,572.80
327 UNIT #12-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 319,572.80
328 UNIT #12-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,247.80
329 UNIT #12-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,179.80
330 UNIT #12-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 317,957.80
331 UNIT #12-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
332 UNIT #12-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
333 UNIT #12-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
334 UNIT #12-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
335 UNIT #13-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
336 UNIT #13-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
337 UNIT #13-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
338 UNIT #13-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
339 UNIT #13-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
340 UNIT #13-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
341 UNIT #13-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,692.80
342 UNIT #13-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
343 UNIT #13-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
344 UNIT #13-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
345 UNIT #14-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
346 UNIT #14-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
347 UNIT #14-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
348 UNIT #14-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
349 UNIT #14-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
350 UNIT #14-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 327,222.80
351 UNIT #14-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 327,137.80
352 UNIT #14-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
353 UNIT #14-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
354 UNIT #14-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
355 UNIT #14-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
356 UNIT #14-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
357 UNIT #15-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,454.80
358 UNIT #15-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 328,667.80
359 UNIT #15-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
360 UNIT #15-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
361 UNIT #15-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
362 UNIT #15-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
363 UNIT #15-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 328,667.80
364 UNIT #15-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
365 UNIT #15-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
366 UNIT #16-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 326,967.80
367 UNIT #16-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
368 UNIT #16-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
369 UNIT #16-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
370 UNIT #16-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
371 UNIT #16-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
372 UNIT #16-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
373 UNIT #16-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
374 UNIT #16-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
375 UNIT #17-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 328,412.80
376 UNIT #17-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,642.80
377 UNIT #17-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
378 UNIT #17-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
379 UNIT #17-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 326,967.80
380 UNIT #17-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,642.80
381 UNIT #17-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,557.80
382 UNIT #17-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
383 UNIT #17-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,438.30
384 UNIT #17-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,438.30
385 UNIT #17-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,438.30
386 UNIT #17-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,438.30
387 UNIT #18-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
388 UNIT #18-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
389 UNIT #18-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
390 UNIT #18-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 328,429.80
391 UNIT #18-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
392 UNIT #18-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,797.80
393 UNIT #19-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,387.80
394 UNIT #19-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,617.80
395 UNIT #19-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
396 UNIT #19-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
397 UNIT #19-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 329,942.80
398 UNIT #19-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
399 UNIT #19-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
400 UNIT #19-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,617.80
401 UNIT #19-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,532.80
402 UNIT #19-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,268.30
403 UNIT #19-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
404 UNIT #19-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
405 UNIT #19-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
406 UNIT #20-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
407 UNIT #20-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 331,387.80
408 UNIT #20-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 331,387.80
409 UNIT #20-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
410 UNIT #20-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,772.80
411 UNIT #20-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 332,917.80
412 UNIT #20-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 332,917.80
413 UNIT #20-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 332,917.80
414 UNIT #20-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 332,917.80
415 UNIT #21-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,617.80
416 UNIT #21-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
417 UNIT #21-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
418 UNIT #21-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
419 UNIT #21-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 329,942.80
420 UNIT #21-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
421 UNIT #21-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,617.80
422 UNIT #21-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 334,532.80
423 UNIT #21-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,268.30
424 UNIT #21-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
425 UNIT #21-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 331,387.80
426 UNIT #22-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
427 UNIT #22-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
428 UNIT #22-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,429.80
429 UNIT #22-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 328,429.80
430 UNIT #22-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 328,429.80
431 UNIT #22-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 333,104.80
432 UNIT #22-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 333,087.80
433 UNIT #22-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
434 UNIT #22-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
435 UNIT #22-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 329,942.80
436 UNIT #23-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 328,412.80
437 UNIT #23-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,642.80
438 UNIT #23-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
439 UNIT #23-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 326,967.80
440 UNIT #23-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
441 UNIT #23-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
442 UNIT #23-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,642.80
443 UNIT #23-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 331,557.80
444 UNIT #23-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
445 UNIT #23-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 328,438.30
446 UNIT #24-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 326,967.80
447 UNIT #24-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 330,138.30
448 UNIT #24-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
449 UNIT #24-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
450 UNIT #24-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
451 UNIT #24-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 330,138.30
452 UNIT #24-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 330,112.80
453 UNIT #24-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
454 UNIT #24-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
455 UNIT #24-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
456 UNIT #24-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
457 UNIT #25-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
458 UNIT #25-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
459 UNIT #25-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
460 UNIT #25-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
461 UNIT #25-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
462 UNIT #25-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
463 UNIT #25-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
464 UNIT #25-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
465 UNIT #25-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
466 UNIT #26-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 323,992.80
467 UNIT #26-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 327,222.80
468 UNIT #26-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
469 UNIT #26-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
470 UNIT #26-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
471 UNIT #26-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 327,222.80
472 UNIT #26-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 327,137.80
473 UNIT #26-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
474 UNIT #26-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
475 UNIT #27-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
476 UNIT #27-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
477 UNIT #27-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
478 UNIT #27-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
479 UNIT #27-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 534.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
480 UNIT #27-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
481 UNIT #27-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
482 UNIT #27-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
483 UNIT #27-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
484 UNIT #27-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
485 UNIT #27-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
486 UNIT #28-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
487 UNIT #28-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
488 UNIT #28-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
489 UNIT #28-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
490 UNIT #28-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,247.80
491 UNIT #28-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,179.80
492 UNIT #28-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 317,957.80
493 UNIT #28-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
494 UNIT #29-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
495 UNIT #29-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
496 UNIT #29-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
497 UNIT #29-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 318,127.80
498 UNIT #29-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 318,127.80
499 UNIT #29-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
500 UNIT #29-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
501 UNIT #29-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
502 UNIT #29-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,717.80
503 UNIT #29-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
504 UNIT #29-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
505 UNIT #30-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
506 UNIT #30-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
507 UNIT #30-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
508 UNIT #30-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
509 UNIT #30-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
510 UNIT #30-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80