MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #01-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 238,159.80
2 UNIT #13-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 242,834.80
3 UNIT #13-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,802.80
4 UNIT #13-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
5 UNIT #13-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
6 UNIT #14-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
7 UNIT #14-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,319.80
8 UNIT #14-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 248,699.80
9 UNIT #14-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
10 UNIT #14-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
11 UNIT #14-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
12 UNIT #14-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
13 UNIT #14-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
14 UNIT #15-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 247,407.80
15 UNIT #15-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
16 UNIT #15-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
17 UNIT #15-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
18 UNIT #16-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
19 UNIT #16-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
20 UNIT #16-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
21 UNIT #16-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
22 UNIT #16-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
23 UNIT #16-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
24 UNIT #17-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 249,617.80
25 UNIT #17-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,237.80
26 UNIT #17-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
27 UNIT #17-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
28 UNIT #17-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
29 UNIT #17-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
30 UNIT #17-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
31 UNIT #18-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 253,102.80
32 UNIT #18-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
33 UNIT #18-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
34 UNIT #18-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
35 UNIT #19-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
36 UNIT #19-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,827.80
37 UNIT #19-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
38 UNIT #19-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
39 UNIT #19-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
40 UNIT #19-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
41 UNIT #20-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 252,932.80
42 UNIT #20-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
43 UNIT #20-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
44 UNIT #20-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
45 UNIT #21-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 251,827.80
46 UNIT #21-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
47 UNIT #21-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
48 UNIT #21-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 261,432.80
49 UNIT #21-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
50 UNIT #21-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
51 UNIT #22-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,722.80
52 UNIT #22-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
53 UNIT #22-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
54 UNIT #22-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 256,614.15
55 UNIT #23-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
56 UNIT #23-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 251,997.80
57 UNIT #23-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
58 UNIT #23-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
59 UNIT #24-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 248,512.80
60 UNIT #24-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,132.80
61 UNIT #24-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
62 UNIT #24-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
63 UNIT #24-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
64 UNIT #24-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
65 UNIT #24-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
66 UNIT #24-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
67 UNIT #25-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 247,407.80
68 UNIT #25-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
69 UNIT #25-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,407.80
70 UNIT #25-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 249,787.80
71 UNIT #25-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
72 UNIT #25-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
73 UNIT #26-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 246,319.80
74 UNIT #26-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
75 UNIT #26-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
76 UNIT #26-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
77 UNIT #26-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
78 UNIT #26-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
79 UNIT #27-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,214.80
80 UNIT #27-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 247,594.80
81 UNIT #27-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
82 UNIT #27-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
83 UNIT #27-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
84 UNIT #27-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
85 UNIT #28-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 244,118.30
86 UNIT #28-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,738.30
87 UNIT #28-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 253,714.80
88 UNIT #28-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
89 UNIT #28-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 250,042.80
90 UNIT #29-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 245,452.80
91 UNIT #29-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 252,609.80
92 UNIT #29-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
93 UNIT #29-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
94 UNIT #29-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,937.80
95 UNIT #30-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,967.80
96 UNIT #30-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 244,347.80
97 UNIT #30-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
98 UNIT #30-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
99 UNIT #30-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
100 UNIT #30-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
101 UNIT #01-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 405,507.80
102 UNIT #02-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 414,602.80
103 UNIT #03-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 415,452.80
104 UNIT #03-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 407,207.80
105 UNIT #04-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 416,302.80
106 UNIT #04-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 408,057.80
107 UNIT #05-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 417,152.80
108 UNIT #06-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 409,757.80
109 UNIT #07-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 418,852.80
110 UNIT #08-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 421,402.80
111 UNIT #08-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 413,157.80
112 UNIT #08-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 427,522.80
113 UNIT #08-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 433,829.80
114 UNIT #09-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 423,527.80
115 UNIT #09-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 415,282.80
116 UNIT #09-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 429,647.80
117 UNIT #10-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 425,652.80
118 UNIT #10-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 417,407.80
119 UNIT #10-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,079.80
120 UNIT #11-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
121 UNIT #11-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
122 UNIT #11-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
123 UNIT #12-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 429,902.80
124 UNIT #12-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 421,657.80
125 UNIT #12-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
126 UNIT #12-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
127 UNIT #12-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,329.80
128 UNIT #13-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 432,027.80
129 UNIT #13-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 423,782.80
130 UNIT #13-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
131 UNIT #13-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
132 UNIT #14-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
133 UNIT #14-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
134 UNIT #14-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
135 UNIT #14-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
136 UNIT #15-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 436,277.80
137 UNIT #15-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 428,032.80
138 UNIT #15-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
139 UNIT #15-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
140 UNIT #16-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
141 UNIT #17-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
142 UNIT #17-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
143 UNIT #18-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,652.80
144 UNIT #18-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 434,407.80
145 UNIT #19-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
146 UNIT #19-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
147 UNIT #21-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
148 UNIT #22-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,652.80
149 UNIT #23-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
150 UNIT #23-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
151 UNIT #24-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
152 UNIT #24-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 430,157.80
153 UNIT #25-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 436,277.80
154 UNIT #25-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 428,032.80
155 UNIT #25-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
156 UNIT #25-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 442,397.80
157 UNIT #26-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
158 UNIT #26-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
159 UNIT #27-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
160 UNIT #27-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
161 UNIT #28-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 429,902.80
162 UNIT #28-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 421,657.80
163 UNIT #28-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
164 UNIT #28-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 436,022.80
165 UNIT #28-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,329.80
166 UNIT #29-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
167 UNIT #29-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 419,532.80
168 UNIT #29-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
169 UNIT #29-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
170 UNIT #29-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
171 UNIT #30-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 425,652.80
172 UNIT #30-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 431,772.80
173 UNIT #30-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,079.80
174 UNIT #01-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
175 UNIT #01-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
176 UNIT #01-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
177 UNIT #01-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
178 UNIT #02-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
179 UNIT #02-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
180 UNIT #02-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,947.80
181 UNIT #02-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
182 UNIT #02-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 313,622.80
183 UNIT #03-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,217.80
184 UNIT #03-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 309,542.80
185 UNIT #03-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
186 UNIT #03-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
187 UNIT #03-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 309,542.80
188 UNIT #04-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
189 UNIT #04-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
190 UNIT #04-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
191 UNIT #04-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
192 UNIT #04-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
193 UNIT #04-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
194 UNIT #04-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
195 UNIT #04-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
196 UNIT #04-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
197 UNIT #05-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
198 UNIT #05-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
199 UNIT #05-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,732.80
200 UNIT #05-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
201 UNIT #05-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,407.80
202 UNIT #06-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,002.80
203 UNIT #06-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,327.80
204 UNIT #06-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,327.80
205 UNIT #06-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,327.80
206 UNIT #07-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
207 UNIT #07-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
208 UNIT #07-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
209 UNIT #07-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
210 UNIT #07-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
211 UNIT #07-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
212 UNIT #07-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,597.80
213 UNIT #08-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,152.80
214 UNIT #08-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,382.80
215 UNIT #08-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
216 UNIT #08-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
217 UNIT #08-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
218 UNIT #08-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 313,707.80
219 UNIT #08-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
220 UNIT #08-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,382.80
221 UNIT #08-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,297.80
222 UNIT #08-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 312,033.30
223 UNIT #08-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
224 UNIT #08-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
225 UNIT #09-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,827.80
226 UNIT #09-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
227 UNIT #09-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 315,152.80
228 UNIT #09-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 315,152.80
229 UNIT #09-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,827.80
230 UNIT #09-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,759.80
231 UNIT #09-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,624.15
232 UNIT #10-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,127.80
233 UNIT #10-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 321,289.80
234 UNIT #10-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
235 UNIT #10-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
236 UNIT #10-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
237 UNIT #10-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
238 UNIT #10-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
239 UNIT #10-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
240 UNIT #10-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
241 UNIT #10-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
242 UNIT #10-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
243 UNIT #11-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
244 UNIT #11-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
245 UNIT #11-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
246 UNIT #11-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
247 UNIT #11-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
248 UNIT #11-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
249 UNIT #11-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
250 UNIT #11-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
251 UNIT #11-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
252 UNIT #11-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
253 UNIT #12-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
254 UNIT #12-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 319,572.80
255 UNIT #12-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 319,572.80
256 UNIT #12-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,247.80
257 UNIT #12-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,179.80
258 UNIT #12-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 317,957.80
259 UNIT #12-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
260 UNIT #12-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
261 UNIT #12-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
262 UNIT #12-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
263 UNIT #13-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
264 UNIT #13-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
265 UNIT #13-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
266 UNIT #13-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
267 UNIT #13-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
268 UNIT #13-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
269 UNIT #13-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,692.80
270 UNIT #13-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
271 UNIT #13-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
272 UNIT #13-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
273 UNIT #14-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
274 UNIT #14-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
275 UNIT #14-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
276 UNIT #14-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
277 UNIT #14-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
278 UNIT #14-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
279 UNIT #14-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
280 UNIT #14-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
281 UNIT #14-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
282 UNIT #14-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
283 UNIT #15-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,454.80
284 UNIT #15-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
285 UNIT #15-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
286 UNIT #15-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
287 UNIT #15-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
288 UNIT #15-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
289 UNIT #15-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
290 UNIT #16-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
291 UNIT #16-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
292 UNIT #16-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
293 UNIT #16-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
294 UNIT #16-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
295 UNIT #16-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
296 UNIT #17-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
297 UNIT #18-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,797.80
298 UNIT #23-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
299 UNIT #23-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
300 UNIT #24-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 326,967.80
301 UNIT #24-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
302 UNIT #24-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
303 UNIT #24-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
304 UNIT #24-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
305 UNIT #24-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
306 UNIT #24-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
307 UNIT #24-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
308 UNIT #25-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
309 UNIT #25-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
310 UNIT #25-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
311 UNIT #25-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
312 UNIT #25-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
313 UNIT #25-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
314 UNIT #25-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
315 UNIT #25-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
316 UNIT #25-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
317 UNIT #26-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 323,992.80
318 UNIT #26-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
319 UNIT #26-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
320 UNIT #26-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
321 UNIT #26-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
322 UNIT #26-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
323 UNIT #27-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
324 UNIT #27-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
325 UNIT #27-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
326 UNIT #27-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
327 UNIT #27-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 534.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
328 UNIT #27-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
329 UNIT #27-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
330 UNIT #27-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
331 UNIT #27-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
332 UNIT #27-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
333 UNIT #27-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
334 UNIT #28-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
335 UNIT #28-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
336 UNIT #28-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
337 UNIT #28-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
338 UNIT #28-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,247.80
339 UNIT #28-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 324,179.80
340 UNIT #28-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 317,957.80
341 UNIT #28-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
342 UNIT #29-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
343 UNIT #29-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
344 UNIT #29-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
345 UNIT #29-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 318,127.80
346 UNIT #29-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 318,127.80
347 UNIT #29-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
348 UNIT #29-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
349 UNIT #29-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
350 UNIT #29-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,717.80
351 UNIT #29-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
352 UNIT #29-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
353 UNIT #30-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
354 UNIT #30-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
355 UNIT #30-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
356 UNIT #30-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
357 UNIT #30-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
358 UNIT #30-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80