MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #01-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 238,159.80
2 UNIT #13-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 242,834.80
3 UNIT #13-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,802.80
4 UNIT #14-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
5 UNIT #14-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,319.80
6 UNIT #14-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 248,699.80
7 UNIT #14-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
8 UNIT #14-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
9 UNIT #14-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
10 UNIT #14-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
11 UNIT #14-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
12 UNIT #16-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
13 UNIT #16-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
14 UNIT #17-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 249,617.80
15 UNIT #17-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,237.80
16 UNIT #17-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
17 UNIT #17-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
18 UNIT #17-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
19 UNIT #17-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
20 UNIT #17-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
21 UNIT #19-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
22 UNIT #19-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,827.80
23 UNIT #19-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
24 UNIT #19-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
25 UNIT #19-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
26 UNIT #19-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
27 UNIT #20-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 252,932.80
28 UNIT #20-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
29 UNIT #20-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
30 UNIT #20-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 258,814.80
31 UNIT #21-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 251,827.80
32 UNIT #21-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,447.80
33 UNIT #21-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 254,207.80
34 UNIT #21-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 261,432.80
35 UNIT #21-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
36 UNIT #21-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
37 UNIT #23-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 249,617.80
38 UNIT #23-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 251,997.80
39 UNIT #23-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
40 UNIT #23-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 255,567.80
41 UNIT #24-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 248,512.80
42 UNIT #24-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,132.80
43 UNIT #24-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
44 UNIT #24-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
45 UNIT #24-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
46 UNIT #24-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
47 UNIT #24-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
48 UNIT #24-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
49 UNIT #25-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 247,407.80
50 UNIT #25-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
51 UNIT #25-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
52 UNIT #25-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 253,357.80
53 UNIT #26-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
54 UNIT #26-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
55 UNIT #26-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
56 UNIT #26-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
57 UNIT #27-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,214.80
58 UNIT #27-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 247,594.80
59 UNIT #27-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
60 UNIT #27-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
61 UNIT #27-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
62 UNIT #28-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 244,118.30
63 UNIT #28-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,738.30
64 UNIT #30-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
65 UNIT #30-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
66 UNIT #30-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
67 UNIT #30-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 247,849.80
68 UNIT #03-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 415,452.80
69 UNIT #03-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 407,207.80
70 UNIT #04-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 416,302.80
71 UNIT #04-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 408,057.80
72 UNIT #08-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 421,402.80
73 UNIT #08-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 413,157.80
74 UNIT #08-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 427,522.80
75 UNIT #08-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 433,829.80
76 UNIT #09-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 423,527.80
77 UNIT #09-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 415,282.80
78 UNIT #09-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 429,647.80
79 UNIT #11-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
80 UNIT #11-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
81 UNIT #11-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
82 UNIT #13-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 432,027.80
83 UNIT #13-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 423,782.80
84 UNIT #13-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
85 UNIT #13-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
86 UNIT #14-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
87 UNIT #14-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
88 UNIT #14-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
89 UNIT #14-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
90 UNIT #16-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
91 UNIT #17-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
92 UNIT #17-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
93 UNIT #19-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
94 UNIT #19-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 450,897.80
95 UNIT #21-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 436,532.80
96 UNIT #22-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 442,652.80
97 UNIT #23-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
98 UNIT #23-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
99 UNIT #24-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
100 UNIT #24-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 430,157.80
101 UNIT #28-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 429,902.80
102 UNIT #28-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 421,657.80
103 UNIT #29-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 427,777.80
104 UNIT #29-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 419,532.80
105 UNIT #29-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
106 UNIT #29-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
107 UNIT #29-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
108 UNIT #30-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 425,652.80
109 UNIT #30-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 431,772.80
110 UNIT #30-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,079.80
111 UNIT #01-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
112 UNIT #01-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
113 UNIT #01-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
114 UNIT #01-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
115 UNIT #02-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
116 UNIT #02-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
117 UNIT #02-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,947.80
118 UNIT #02-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,947.80
119 UNIT #02-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 313,622.80
120 UNIT #03-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
121 UNIT #03-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 309,542.80
122 UNIT #03-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 309,542.80
123 UNIT #04-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
124 UNIT #04-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
125 UNIT #04-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
126 UNIT #04-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
127 UNIT #04-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
128 UNIT #04-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
129 UNIT #04-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
130 UNIT #04-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
131 UNIT #04-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
132 UNIT #05-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,732.80
133 UNIT #05-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,407.80
134 UNIT #06-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,002.80
135 UNIT #06-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,327.80
136 UNIT #07-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
137 UNIT #07-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
138 UNIT #07-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
139 UNIT #07-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
140 UNIT #07-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
141 UNIT #07-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
142 UNIT #07-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,597.80
143 UNIT #08-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 315,152.80
144 UNIT #08-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,382.80
145 UNIT #08-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
146 UNIT #08-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
147 UNIT #08-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
148 UNIT #08-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 313,707.80
149 UNIT #08-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,297.80
150 UNIT #08-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 312,033.30
151 UNIT #08-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
152 UNIT #08-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 315,152.80
153 UNIT #09-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,827.80
154 UNIT #09-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,624.15
155 UNIT #10-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 318,127.80
156 UNIT #10-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 321,289.80
157 UNIT #10-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
158 UNIT #10-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
159 UNIT #10-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
160 UNIT #10-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
161 UNIT #10-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 316,623.30
162 UNIT #10-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
163 UNIT #10-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
164 UNIT #11-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
165 UNIT #11-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
166 UNIT #11-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
167 UNIT #11-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
168 UNIT #11-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
169 UNIT #11-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
170 UNIT #11-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
171 UNIT #11-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
172 UNIT #12-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
173 UNIT #12-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
174 UNIT #12-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
175 UNIT #12-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
176 UNIT #13-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
177 UNIT #13-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
178 UNIT #13-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
179 UNIT #13-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
180 UNIT #13-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
181 UNIT #13-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
182 UNIT #13-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,692.80
183 UNIT #13-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
184 UNIT #13-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
185 UNIT #13-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
186 UNIT #14-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
187 UNIT #14-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
188 UNIT #14-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
189 UNIT #14-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
190 UNIT #14-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
191 UNIT #14-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
192 UNIT #14-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
193 UNIT #14-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
194 UNIT #14-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
195 UNIT #14-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
196 UNIT #15-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,454.80
197 UNIT #15-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
198 UNIT #15-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
199 UNIT #15-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
200 UNIT #15-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
201 UNIT #15-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
202 UNIT #15-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
203 UNIT #16-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
204 UNIT #17-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
205 UNIT #23-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
206 UNIT #23-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,352.80
207 UNIT #24-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 326,967.80
208 UNIT #24-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
209 UNIT #24-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
210 UNIT #24-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
211 UNIT #24-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
212 UNIT #24-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
213 UNIT #24-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
214 UNIT #24-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
215 UNIT #25-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
216 UNIT #25-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
217 UNIT #25-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
218 UNIT #25-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
219 UNIT #25-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
220 UNIT #25-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
221 UNIT #25-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
222 UNIT #25-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
223 UNIT #25-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
224 UNIT #27-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,547.80
225 UNIT #27-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
226 UNIT #27-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
227 UNIT #27-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
228 UNIT #27-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 534.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
229 UNIT #27-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
230 UNIT #27-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
231 UNIT #27-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
232 UNIT #27-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
233 UNIT #27-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
234 UNIT #27-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
235 UNIT #28-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
236 UNIT #28-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
237 UNIT #28-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,572.80
238 UNIT #28-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 317,957.80
239 UNIT #28-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
240 UNIT #29-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
241 UNIT #29-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
242 UNIT #29-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
243 UNIT #29-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
244 UNIT #29-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
245 UNIT #29-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,717.80
246 UNIT #30-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
247 UNIT #30-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
248 UNIT #30-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 316,623.30
249 UNIT #30-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 314,982.80
250 UNIT #30-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
251 UNIT #30-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80