MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT #01-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 238,159.80
2 UNIT #14-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
3 UNIT #14-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,319.80
4 UNIT #14-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 248,699.80
5 UNIT #14-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 255,907.80
6 UNIT #14-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
7 UNIT #14-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
8 UNIT #14-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
9 UNIT #14-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 252,252.80
10 UNIT #19-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
11 UNIT #19-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 257,718.30
12 UNIT #24-01-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TEPI RM 248,512.80
13 UNIT #24-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 246,132.80
14 UNIT #24-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 248,512.80
15 UNIT #24-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 250,892.80
16 UNIT #24-06-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 258,117.80
17 UNIT #24-07-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
18 UNIT #24-10-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
19 UNIT #24-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 254,462.80
20 UNIT #25-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,027.80
21 UNIT #26-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 243,939.80
22 UNIT #27-03-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 245,214.80
23 UNIT #27-05-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 PENJURU RM 247,594.80
24 UNIT #27-08-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
25 UNIT #27-09-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
26 UNIT #27-11-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 251,147.80
27 UNIT #28-02-C1 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 403.00 37.48 TENGAH RM 241,738.30
28 UNIT #04-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 416,302.80
29 UNIT #04-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 408,057.80
30 UNIT #08-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 421,402.80
31 UNIT #08-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 433,829.80
32 UNIT #09-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 423,527.80
33 UNIT #13-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 423,782.80
34 UNIT #13-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 438,147.80
35 UNIT #14-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 434,152.80
36 UNIT #14-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 425,907.80
37 UNIT #14-03-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
38 UNIT #14-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 440,272.80
39 UNIT #17-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,527.80
40 UNIT #17-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 432,282.80
41 UNIT #24-01-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 438,402.80
42 UNIT #24-02-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TEPI RM 430,157.80
43 UNIT #29-05-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 TENGAH RM 433,897.80
44 UNIT #29-06-C2 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 781.00 72.60 PENJURU RM 440,204.80
45 UNIT #01-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
46 UNIT #01-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 308,352.80
47 UNIT #01-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 308,352.80
48 UNIT #04-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
49 UNIT #04-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
50 UNIT #04-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
51 UNIT #04-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
52 UNIT #04-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
53 UNIT #04-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 310,137.80
54 UNIT #04-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
55 UNIT #04-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 310,137.80
56 UNIT #04-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 314,812.80
57 UNIT #07-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
58 UNIT #07-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 311,922.80
59 UNIT #07-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
60 UNIT #07-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 311,922.80
61 UNIT #07-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 316,597.80
62 UNIT #08-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 313,707.80
63 UNIT #11-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 319,572.80
64 UNIT #11-02-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
65 UNIT #11-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
66 UNIT #11-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
67 UNIT #11-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
68 UNIT #11-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
69 UNIT #11-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 319,589.80
70 UNIT #14-03-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
71 UNIT #14-05-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
72 UNIT #14-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
73 UNIT #14-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
74 UNIT #14-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 322,547.80
75 UNIT #14-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 320,932.80
76 UNIT #14-16-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
77 UNIT #14-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
78 UNIT #14-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
79 UNIT #14-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 324,009.80
80 UNIT #23-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
81 UNIT #24-01-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 326,967.80
82 UNIT #24-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 325,522.80
83 UNIT #24-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
84 UNIT #24-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 325,522.80
85 UNIT #24-15-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 323,839.80
86 UNIT #24-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
87 UNIT #24-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
88 UNIT #24-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 326,967.80
89 UNIT #27-06-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
90 UNIT #27-07-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
91 UNIT #27-08-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 534.00 50.44 TEPI RM 321,102.80
92 UNIT #27-09-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
93 UNIT #27-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 321,102.80
94 UNIT #27-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 325,709.80
95 UNIT #27-17-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
96 UNIT #27-18-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
97 UNIT #27-19-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 322,547.80
98 UNIT #29-10-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 TENGAH RM 318,127.80
99 UNIT #29-11-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,802.80
100 UNIT #29-12-D SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 543.00 50.44 PENJURU RM 322,717.80