MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-02-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
2 UNIT A-02-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
3 UNIT A-03-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
4 UNIT A-03-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
5 UNIT A-04-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
6 UNIT A-04-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
7 UNIT A-04-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
8 UNIT A-05-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
9 UNIT A-05-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
10 UNIT A-05-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
11 UNIT A-06-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
12 UNIT A-06-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
13 UNIT A-06-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
14 UNIT A-07-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
15 UNIT A-07-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
16 UNIT A-08-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
17 UNIT A-08-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
18 UNIT A-08-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
19 UNIT A-09-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
20 UNIT A-09-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
21 UNIT A-10-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
22 UNIT A-10-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
23 UNIT A-11-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
24 UNIT A-11-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
25 UNIT A-12-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
26 UNIT A-13-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
27 UNIT A-13-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
28 UNIT A-14-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
29 UNIT A-14-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
30 UNIT A-15-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
31 UNIT A-15-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
32 UNIT A-15-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
33 UNIT A-16-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
34 UNIT A-16-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
35 UNIT A-16-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
36 UNIT A-17-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
37 UNIT A-18-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
38 UNIT A-18-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
39 UNIT A-19-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
40 UNIT A-19-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
41 UNIT A-20-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
42 UNIT B-02-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
43 UNIT B-03-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
44 UNIT B-03-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
45 UNIT B-04-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
46 UNIT B-04-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
47 UNIT B-05-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
48 UNIT B-05-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
49 UNIT B-06-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
50 UNIT B-07-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
51 UNIT B-07-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
52 UNIT B-08-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
53 UNIT B-10-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
54 UNIT B-10-07 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
55 UNIT B-11-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
56 UNIT B-11-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
57 UNIT B-12-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
58 UNIT B-12-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
59 UNIT B-13-01 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
60 UNIT B-13-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
61 UNIT B-14-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
62 UNIT B-14-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
63 UNIT B-16-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
64 UNIT B-16-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
65 UNIT B-17-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
66 UNIT B-17-08 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
67 UNIT B-18-05 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
68 UNIT B-18-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00
69 UNIT B-19-03 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
70 UNIT B-20-02 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 950.00 88.26 TENGAH RM 318,962.50
71 UNIT B-20-04 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 818.00 75.99 TEPI RM 254,683.80
72 UNIT B-20-06 PANGSAPURI LOT BUMIPUTERA 657.00 61.04 TENGAH RM 237,575.00