MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-0G-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
2 UNIT A-0G-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 625.00 45.50 TENGAH RM 273,062.50
3 UNIT A-0G-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 61.27 TENGAH RM 366,775.00
4 UNIT A-0G-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,222.00 92.84 TENGAH RM 503,565.50
5 UNIT A-01-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
6 UNIT A-01-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
7 UNIT A-01-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
8 UNIT A-01-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
9 UNIT A-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
10 UNIT A-02-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
11 UNIT A-02-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
12 UNIT A-03-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
13 UNIT A-03A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
14 UNIT A-03A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
15 UNIT A-03A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
16 UNIT A-05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
17 UNIT A-05-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
18 UNIT A-05-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
19 UNIT A-05-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
20 UNIT A-06-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
21 UNIT A-06-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
22 UNIT A-06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
23 UNIT A-06-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
24 UNIT A-07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
25 UNIT A-07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
26 UNIT A-07-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
27 UNIT A-07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
28 UNIT A-07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
29 UNIT A-07-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,222.00 92.84 TENGAH RM 503,565.50
30 UNIT A-07-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 61.27 TENGAH RM 366,775.00
31 UNIT A-08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
32 UNIT A-08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
33 UNIT A-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
34 UNIT A-08-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
35 UNIT A-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
36 UNIT A-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
37 UNIT A-09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
38 UNIT A-09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
39 UNIT A-09-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
40 UNIT A-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
41 UNIT A-10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
42 UNIT A-10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
43 UNIT A-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
44 UNIT A-10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
45 UNIT A-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
46 UNIT A-11-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
47 UNIT A-11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
48 UNIT A-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
49 UNIT A-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
50 UNIT A-11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
51 UNIT A-12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
52 UNIT A-12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
53 UNIT A-12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
54 UNIT A-12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
55 UNIT A-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
56 UNIT A-12-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
57 UNIT A-13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
58 UNIT A-13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
59 UNIT A-13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
60 UNIT A-13-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
61 UNIT A-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
62 UNIT A-13A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
63 UNIT A-13A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
64 UNIT A-13A-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
65 UNIT A-15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
66 UNIT A-15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
67 UNIT A-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
68 UNIT A-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
69 UNIT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
70 UNIT A-15-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
71 UNIT A-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
72 UNIT A-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
73 UNIT A-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
74 UNIT A-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
75 UNIT A-16-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
76 UNIT A-16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
77 UNIT A-17-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
78 UNIT A-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
79 UNIT A-18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
80 UNIT A-18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
81 UNIT A-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
82 UNIT A-18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
83 UNIT A-18-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
84 UNIT A-19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
85 UNIT A-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
86 UNIT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
87 UNIT A-20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
88 UNIT A-20-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
89 UNIT A-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
90 UNIT A-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
91 UNIT A-20-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
92 UNIT A-21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
93 UNIT A-21-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
94 UNIT A-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
95 UNIT A-21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
96 UNIT A-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
97 UNIT A-22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
98 UNIT A-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
99 UNIT A-22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
100 UNIT A-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
101 UNIT A-22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
102 UNIT A-23-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
103 UNIT A-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
104 UNIT A-23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
105 UNIT A-23-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
106 UNIT A-23A-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
107 UNIT A-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
108 UNIT A-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
109 UNIT A-23A-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
110 UNIT A-23A-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50