MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-0G-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 625.00 45.50 TENGAH RM 273,062.50
2 UNIT A-0G-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 840.00 61.27 TENGAH RM 366,775.00
3 UNIT A-01-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
4 UNIT A-01-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
5 UNIT A-01-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
6 UNIT A-02-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
7 UNIT A-02-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
8 UNIT A-02-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
9 UNIT A-03-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
10 UNIT A-03A-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
11 UNIT A-03A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
12 UNIT A-03A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
13 UNIT A-03A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
14 UNIT A-05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
15 UNIT A-05-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
16 UNIT A-05-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
17 UNIT A-06-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
18 UNIT A-06-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
19 UNIT A-06-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
20 UNIT A-06-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
21 UNIT A-07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
22 UNIT A-07-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
23 UNIT A-08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
24 UNIT A-08-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
25 UNIT A-08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
26 UNIT A-08-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
27 UNIT A-09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
28 UNIT A-09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
29 UNIT A-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
30 UNIT A-10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
31 UNIT A-10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
32 UNIT A-10-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
33 UNIT A-11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
34 UNIT A-11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
35 UNIT A-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
36 UNIT A-11-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
37 UNIT A-12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
38 UNIT A-12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
39 UNIT A-12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
40 UNIT A-12-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
41 UNIT A-12-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
42 UNIT A-13A-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
43 UNIT A-13A-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
44 UNIT A-13A-13A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TEPI RM 484,865.50
45 UNIT A-15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
46 UNIT A-15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
47 UNIT A-15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
48 UNIT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
49 UNIT A-15-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
50 UNIT A-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
51 UNIT A-16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
52 UNIT A-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
53 UNIT A-16-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
54 UNIT A-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
55 UNIT A-18-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
56 UNIT A-18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
57 UNIT A-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
58 UNIT A-18-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
59 UNIT A-19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
60 UNIT A-19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
61 UNIT A-20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
62 UNIT A-20-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
63 UNIT A-20-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
64 UNIT A-20-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
65 UNIT A-21-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
66 UNIT A-21-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
67 UNIT A-22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
68 UNIT A-22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
69 UNIT A-22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
70 UNIT A-22-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
71 UNIT A-22-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50
72 UNIT A-23-03A SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
73 UNIT A-23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,317.00 122.31 TEPI RM 640,636.50
74 UNIT A-23-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
75 UNIT A-23A-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 490.00 45.50 TENGAH RM 261,162.50
76 UNIT A-23A-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
77 UNIT A-23A-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 660.00 61.27 TENGAH RM 351,475.00
78 UNIT A-23A-13 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 999.00 92.84 TENGAH RM 484,865.50