MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 94244 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,147.00 571.09 PENJURU RM 607,197.50
2 PTD 94245 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 414,800.00
3 PTD 94246 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 414,800.00
4 PTD 94252 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 414,800.00
5 PTD 94253 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 414,800.00
6 PTD 94298 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 311,100.00
7 PTD 94306 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 178.37 TENGAH RM 311,100.00
8 PTD 94440 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 6,024.00 192.72 PENJURU RM 485,520.00
9 PTD 94441 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
10 PTD 94442 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
11 PTD 94443 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
12 PTD 94447 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TEPI RM 313,395.00
13 PTD 94448 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
14 PTD 94449 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
15 PTD 94457 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TEPI RM 313,395.00
16 PTD 94458 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
17 PTD 94459 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
18 PTD 94460 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
19 PTD 94461 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,074.00 192.72 TENGAH RM 304,895.00
20 PTD 94354 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 167.23 TENGAH RM 301,750.00
21 PTD 94355 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 167.23 TENGAH RM 301,750.00
22 PTD 94370 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 167.23 TENGAH RM 301,750.00
23 PTD 94371 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,800.00 167.23 TENGAH RM 301,750.00
24 PTD 94375 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
25 PTD 94376 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
26 PTD 94393 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
27 PTD 94395 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
28 PTD 94422 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
29 PTD 94423 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
30 PTD 94424 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
31 PTD 94431 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
32 PTD 94432 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
33 PTD 94433 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00
34 PTD 94435 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.08 TENGAH RM 282,200.00