MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 STRATA A-1-009 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,099.00 0.00 TEPI RM 1,128,970.00
2 STRATA A-2-009 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,325.00 0.00 TEPI RM 981,325.00
3 STRATA A-2-010 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TEPI RM 806,735.00
4 STRATA A-2-013 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TEPI RM 806,735.00
5 STRATA A-2-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,325.00 0.00 TEPI RM 981,325.00
6 STRATA A-2-019 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,507.00 0.00 TENGAH RM 645,660.00
7 STRATA A-2-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,885.00 0.00 PENJURU RM 1,163,480.00
8 STRATA A-2-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,885.00 0.00 PENJURU RM 1,174,700.00
9 STRATA A-2-022 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TENGAH RM 817,955.00
10 STRATA A-2-028 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,530.00 0.00 TENGAH RM 1,113,755.00
11 STRATA A-2-037 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TEPI RM 817,955.00
12 STRATA A-3-009 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
13 STRATA A-3-010 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TEPI RM 577,660.00
14 STRATA A-3-011 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
15 STRATA A-3-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
16 STRATA A-3-018 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
17 STRATA A-3-019 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,292.00 0.00 TENGAH RM 486,115.00
18 STRATA A-3-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 446,845.00
19 STRATA A-3-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,141.00 0.00 PENJURU RM 426,700.00
20 STRATA A-3-022 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,141.00 0.00 PENJURU RM 426,700.00
21 STRATA A-3-023 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 446,845.00
22 STRATA A-3-024 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 574,685.00
23 STRATA A-3-030 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,056.00 0.00 TENGAH RM 774,945.00
24 STRATA A-3-037 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
25 STRATA A-3-038 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
26 STRATA A-3-039 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TEPI RM 574,685.00
27 STRATA A-4-009 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
28 STRATA A-4-011 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
29 STRATA A-4-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
30 STRATA A-4-018 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
31 STRATA A-4-019 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,292.00 0.00 TENGAH RM 486,115.00
32 STRATA A-4-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 446,845.00
33 STRATA A-4-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,141.00 0.00 PENJURU RM 426,700.00
34 STRATA A-4-023 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 446,845.00
35 STRATA A-4-024 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 574,685.00
36 STRATA A-4-029 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 452,880.00
37 STRATA A-4-030 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,056.00 0.00 TENGAH RM 774,945.00
38 STRATA A-4-033 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,034.00 0.00 TEPI RM 768,315.00
39 STRATA A-4-039 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TEPI RM 574,685.00
40 STRATA B-1-029 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,347.00 0.00 TEPI RM 1,278,910.00
41 STRATA B-1-032 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,788.00 0.00 TEPI RM 1,613,725.00
42 STRATA B-2-001 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,777.00 0.00 PENJURU RM 1,110,185.00
43 STRATA B-2-002 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,776.00 0.00 TENGAH RM 780,555.00
44 STRATA B-2-006 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TEPI RM 817,955.00
45 STRATA B-2-010 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,530.00 0.00 TENGAH RM 1,113,755.00
46 STRATA B-2-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TENGAH RM 817,955.00
47 STRATA B-2-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 648,805.00
48 STRATA B-2-027 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 637,585.00
49 STRATA B-2-028 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 637,585.00
50 STRATA B-2-029 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,325.00 0.00 TEPI RM 981,325.00
51 STRATA B-2-032 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,519.00 0.00 TEPI RM 1,119,960.00
52 STRATA B-2-037 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,507.00 0.00 TEPI RM 645,660.00
53 STRATA B-3-002 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,668.00 0.00 TENGAH RM 624,070.00
54 STRATA B-3-006 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TEPI RM 574,685.00
55 STRATA B-3-010 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,067.00 0.00 TENGAH RM 778,940.00
56 STRATA B-3-013 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
57 STRATA B-3-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 577,660.00
58 STRATA B-3-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 574,685.00
59 STRATA B-3-029 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
60 STRATA B-3-030 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
61 STRATA B-3-031 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
62 STRATA B-3-034 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
63 STRATA B-3-039 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,292.00 0.00 TEPI RM 486,115.00
64 STRATA B-4-001 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,573.00 0.00 PENJURU RM 962,115.00
65 STRATA B-4-002 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,668.00 0.00 TENGAH RM 624,070.00
66 STRATA B-4-006 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TEPI RM 574,685.00
67 STRATA B-4-007 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
68 STRATA B-4-010 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,067.00 0.00 TENGAH RM 778,940.00
69 STRATA B-4-013 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
70 STRATA B-4-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 577,660.00
71 STRATA B-4-019 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
72 STRATA B-4-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
73 STRATA B-4-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 574,685.00
74 STRATA B-4-029 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
75 STRATA B-4-031 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 650,165.00
76 STRATA B-4-034 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
77 STRATA B-4-039 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,292.00 0.00 TEPI RM 486,115.00
78 STRATA C-1-001 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 3,692.00 0.00 PENJURU RM 1,957,465.00
79 STRATA C-1-012 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,647.00 0.00 TENGAH RM 937,210.00
80 STRATA C-1-013 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,722.00 0.00 TEPI RM 982,855.00
81 STRATA C-1-018 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,099.00 0.00 TENGAH RM 1,193,485.00
82 STRATA C-2-002 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 637,585.00
83 STRATA C-2-012 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 637,585.00
84 STRATA C-2-013 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,507.00 0.00 TENGAH RM 645,660.00
85 STRATA C-2-014 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,530.00 0.00 TENGAH RM 1,102,535.00
86 STRATA C-2-017 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,357.00 0.00 TEPI RM 1,044,480.00
87 STRATA C-2-018 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,851.00 0.00 TENGAH RM 806,735.00
88 STRATA C-2-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,464.00 0.00 TENGAH RM 637,585.00
89 STRATA C-3-001 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,367.00 0.00 PENJURU RM 511,360.00
90 STRATA C-3-002 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
91 STRATA C-3-003 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
92 STRATA C-3-007 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 2,045.00 0.00 TEPI RM 772,395.00
93 STRATA C-3-011 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
94 STRATA C-3-015 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00
95 STRATA C-3-016 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,292.00 0.00 TENGAH RM 487,645.00
96 STRATA C-3-020 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,884.00 0.00 TEPI RM 712,045.00
97 STRATA C-3-021 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,528.00 0.00 TENGAH RM 577,660.00
98 STRATA C-3-024 KEDAI PEJABAT BERSTRATA ( 4 TINGKAT ) LOT BUMIPUTERA 1,195.00 0.00 TENGAH RM 451,350.00