MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 182819 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
2 PTD 182820 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
3 PTD 182821 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
4 PTD 182827 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
5 PTD 182828 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
6 PTD 182829 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
7 PTD 182833 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 577,150.00
8 PTD 182834 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
9 PTD 182835 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
10 PTD 182839 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
11 PTD 182840 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 561,000.00
12 PTD 182846 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
13 PTD 182847 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
14 PTD 182848 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
15 PTD 182854 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
16 PTD 182855 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
17 PTD 182856 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
18 PTD 182860 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TEPI RM 587,350.00
19 PTD 182861 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
20 PTD 182862 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
21 PTD 182871 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
22 PTD 182872 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
23 PTD 182873 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
24 PTD 182876 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 PENJURU RM 651,100.00
25 PTD 182877 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
26 PTD 182881 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
27 PTD 182882 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
28 PTD 182883 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 570,350.00
29 PTD 182886 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,857.00 PENJURU RM 696,150.00
30 PTD 182887 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 595,850.00
31 PTD 182888 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 595,850.00
32 PTD 182889 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 595,850.00
33 PTD 182895 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,240.00 PENJURU RM 675,750.00
34 PTD 182896 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 TENGAH RM 595,850.00