MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT 1-04-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 628,787.50
2 UNIT 1-04-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 755,225.00
3 UNIT 1-04-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 658,537.50
4 UNIT 1-05-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
5 UNIT 1-06-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 629,850.00
6 UNIT 1-06-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
7 UNIT 1-06-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
8 UNIT 1-07-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
9 UNIT 1-07-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
10 UNIT 1-07-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
11 UNIT 1-08-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
12 UNIT 1-08-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
13 UNIT 1-09-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
14 UNIT 1-09-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
15 UNIT 1-10-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 631,975.00
16 UNIT 1-10-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
17 UNIT 1-11-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
18 UNIT 1-11-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
19 UNIT 1-11-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
20 UNIT 1-12-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
21 UNIT 1-13-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
22 UNIT 1-13-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
23 UNIT 1-13-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
24 UNIT 1-14-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 631,975.00
25 UNIT 1-15-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
26 UNIT 1-15-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
27 UNIT 1-15-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
28 UNIT 1-15-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
29 UNIT 1-16-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 631,975.00
30 UNIT 1-16-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
31 UNIT 1-16-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
32 UNIT 1-17-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
33 UNIT 1-17-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
34 UNIT 1-18-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 634,100.00
35 UNIT 1-18-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
36 UNIT 1-18-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
37 UNIT 1-18-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
38 UNIT 1-19-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 633,037.50
39 UNIT 1-20-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 TENGAH RM 634,100.00
40 UNIT 1-20-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
41 UNIT 1-20-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
42 UNIT 2-04-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 TENGAH RM 625,600.00
43 UNIT 2-04-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 755,225.00
44 UNIT 2-04-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 658,537.50
45 UNIT 2-05-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
46 UNIT 2-06-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 TENGAH RM 633,037.50
47 UNIT 2-06-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
48 UNIT 2-06-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
49 UNIT 2-07-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 627,725.00
50 UNIT 2-07-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
51 UNIT 2-07-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
52 UNIT 2-08-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 660,662.50
53 UNIT 2-08-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 757,350.00
54 UNIT 2-09-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 634,100.00
55 UNIT 2-09-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
56 UNIT 2-10-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 628,787.50
57 UNIT 2-10-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
58 UNIT 2-11-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 634,100.00
59 UNIT 2-11-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
60 UNIT 2-11-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
61 UNIT 2-12-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
62 UNIT 2-13-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 634,100.00
63 UNIT 2-13-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
64 UNIT 2-13-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
65 UNIT 2-14-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 628,787.50
66 UNIT 2-15-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 634,100.00
67 UNIT 2-15-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
68 UNIT 2-15-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
69 UNIT 2-15-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 758,412.50
70 UNIT 2-16-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 628,787.50
71 UNIT 2-16-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 661,725.00
72 UNIT 2-16-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 PENJURU RM 758,412.50
73 UNIT 2-17-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
74 UNIT 2-17-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
75 UNIT 2-18-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
76 UNIT 2-18-03 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
77 UNIT 2-18-05 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
78 UNIT 2-18-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
79 UNIT 2-19-02 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 636,225.00
80 UNIT 2-20-01 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 807.00 74.97 PENJURU RM 630,912.50
81 UNIT 2-20-04 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 861.00 79.99 TENGAH RM 663,850.00
82 UNIT 2-20-06 APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,033.00 95.97 TEPI RM 760,537.50
83 LOT L5 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,449,037.50
84 LOT L6 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
85 LOT L9 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,449,037.50
86 LOT L10 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
87 LOT L15 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
88 LOT L19 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,421,412.50
89 LOT L20 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,451,162.50
90 LOT L21 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,451,162.50
91 LOT L27 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,421,412.50
92 LOT L28 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,451,162.50
93 LOT L29 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,451,162.50
94 LOT L30 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,421,412.50
95 LOT L33 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,459,662.50
96 LOT L34 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
97 LOT L35 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
98 LOT L41 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
99 LOT L42 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
100 LOT L48 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
101 LOT L49 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
102 LOT L52 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
103 LOT L53 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 259.76 TENGAH RM 1,419,287.50
104 LOT L54 PERUMAHAN BERSTRATA ( TERES 3 TINGKAT) LOT BUMIPUTERA 1,188.00 263.29 PENJURU RM 1,449,037.50