MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 183090 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,990.00 TENGAH RM 701,250.00
2 PTD 183091 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,978.00 TENGAH RM 709,750.00
3 PTD 183092 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,965.00 TENGAH RM 700,400.00
4 PTD 183099 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,537.00 TENGAH RM 691,900.00
5 PTD 183100 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,424.00 TENGAH RM 678,300.00
6 PTD 183102 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,496.00 PENJURU RM 844,050.00
7 PTD 183103 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
8 PTD 183104 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 673,200.00
9 PTD 183111 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
10 PTD 183112 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 673,200.00
11 PTD 183113 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
12 PTD 183122 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 673,200.00
13 PTD 183123 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 688,500.00
14 PTD 183124 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 673,200.00
15 PTD 183129 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 688,500.00
16 PTD 183130 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 673,200.00
17 PTD 183131 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,882.00 PENJURU RM 869,550.00
18 PTD 183132 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,795.00 PENJURU RM 866,150.00
19 PTD 183133 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 693,600.00
20 PTD 183134 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 679,150.00
21 PTD 183140 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 679,150.00
22 PTD 183141 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 693,600.00
23 PTD 183148 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
24 PTD 183149 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 693,600.00
25 PTD 183150 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
26 PTD 183155 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 693,600.00
27 PTD 183156 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 684,250.00
28 PTD 183157 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,882.00 PENJURU RM 880,600.00
29 PTD 183161 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 719,950.00
30 PTD 183162 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 708,900.00
31 PTD 183165 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 719,950.00
32 PTD 183166 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 708,900.00
33 PTD 183167 RUMAH KLUSTER 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,080.00 TENGAH RM 719,950.00