MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 LOT 3 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,526.00 332.40 TENGAH RM 2,337,500.00
2 LOT 4 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,598.00 327.85 TENGAH RM 2,337,500.00
3 LOT 7 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,514.00 328.07 TENGAH RM 2,337,500.00
4 LOT 8 RUMAH BERKEMBAR 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,526.00 321.15 TENGAH RM 2,337,500.00
5 LOT 19 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,778.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
6 LOT 20 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,778.00 310.72 TEPI RM 1,800,937.50
7 LOT 23 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,365.00 333.47 PENJURU RM 1,859,375.00
8 LOT 29 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,715.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
9 LOT 30 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,786.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
10 LOT 31 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,400.00 333.47 PENJURU RM 1,907,187.50
11 LOT 42 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,520.00 333.47 PENJURU RM 1,907,187.50
12 LOT 43 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,786.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
13 LOT 44 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,715.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
14 LOT 47 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,786.00 310.72 TEPI RM 1,800,937.50
15 LOT 48 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,715.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
16 LOT 53 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,721.00 310.72 TEPI RM 1,800,937.50
17 LOT 54 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,700.00 310.71 TENGAH RM 1,737,187.50
18 LOT 13 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,128.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
19 LOT 14 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,128.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
20 LOT 34 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,024.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
21 LOT 35 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,024.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
22 LOT 38 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,024.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
23 LOT 39 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,024.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
24 LOT 58 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,710.00 351.48 PENJURU RM 2,013,437.50
25 LOT 59 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
26 LOT 66 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
27 LOT 67 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
28 LOT 71 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,940.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
29 LOT 72 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,584.00 351.48 PENJURU RM 2,013,437.50
30 LOT 75 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
31 LOT 76 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,725.00 351.48 PENJURU RM 2,013,437.50
32 LOT 77 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,620.00 350.51 PENJURU RM 2,013,437.50
33 LOT 78 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
34 LOT 81 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
35 LOT 82 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
36 LOT 89 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50
37 LOT 90 RUMAH TERES 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,920.00 330.72 TENGAH RM 1,907,187.50