MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 110595 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,849.00 0.00 PENJURU RM 603,415.00
2 PTD 110597 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
3 PTD 110598 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
4 PTD 110599 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
5 PTD 110600 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
6 PTD 110777 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
7 PTD 110779 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
8 PTD 110794 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
9 PTD 110796 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
10 PTD 110798 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,919.00 0.00 PENJURU RM 500,565.00
11 PTD 110799 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,919.00 0.00 PENJURU RM 500,565.00
12 PTD 110800 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
13 PTD 110801 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
14 PTD 110802 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
15 PTD 110807 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,919.00 0.00 PENJURU RM 518,415.00
16 PTD 110809 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
17 PTD 110810 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
18 PTD 110811 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
19 PTD 110828 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
20 PTD 110829 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
21 PTD 110619 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
22 PTD 110620 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
23 PTD 110621 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
24 PTD 110623 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
25 PTD 110631 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
26 PTD 110632 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
27 PTD 110633 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
28 PTD 110634 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
29 PTD 110644 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
30 PTD 110645 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
31 PTD 110647 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 441,065.00
32 PTD 110652 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
33 PTD 110653 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
34 PTD 110655 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,887.00 0.00 PENJURU RM 570,265.00
35 PTD 110656 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 424,065.00
36 PTD 110659 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
37 PTD 110670 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
38 PTD 110671 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
39 PTD 110672 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 342,465.00
40 PTD 110676 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,488.00 0.00 PENJURU RM 535,415.00
41 PTD 110677 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 0.00 TEPI RM 424,065.00
42 PTD 110678 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
43 PTD 110681 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
44 PTD 110692 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
45 PTD 110693 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
46 PTD 110694 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
47 PTD 110697 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 0.00 TENGAH RM 323,765.00
48 PTD 110698 RUMAH TERES 1 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,542.00 0.00 PENJURU RM 533,715.00