MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
2 UNIT A-#06-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
3 UNIT A-#07-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
4 UNIT A-#07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
5 UNIT A-#07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
6 UNIT A-#07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
7 UNIT A-#08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
8 UNIT A-#08-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
9 UNIT A-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
10 UNIT A-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
11 UNIT A-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
12 UNIT A-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
13 UNIT A-#10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
14 UNIT A-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
15 UNIT A-#12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
16 UNIT A-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
17 UNIT A-#13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
18 UNIT A-#13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
19 UNIT A-#13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
20 UNIT A-#13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
21 UNIT A-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
22 UNIT A-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
23 UNIT A-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
24 UNIT A-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
25 UNIT A-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
26 UNIT A-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
27 UNIT A-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
28 UNIT A-#15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
29 UNIT A-#16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
30 UNIT A-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
31 UNIT A-#16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
32 UNIT A-#16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
33 UNIT A-#17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
34 UNIT A-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
35 UNIT A-#17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
36 UNIT A-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
37 UNIT A-#19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
38 UNIT A-#19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
39 UNIT A-#20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
40 UNIT A-#20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
41 UNIT A-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
42 UNIT A-#20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
43 UNIT A-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
44 UNIT A-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
45 UNIT A-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
46 UNIT A-#21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
47 UNIT A-#22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
48 UNIT A-#22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
49 UNIT A-#22-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
50 UNIT A-#23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
51 UNIT A-#23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
52 UNIT A-#23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
53 UNIT A-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
54 UNIT A-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
55 UNIT A-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
56 UNIT A-#24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
57 UNIT A-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
58 UNIT A-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
59 UNIT A-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
60 UNIT A-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
61 UNIT A-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
62 UNIT A-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
63 UNIT A-#25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
64 UNIT A-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
65 UNIT A-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
66 UNIT A-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
67 UNIT A-#26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
68 UNIT A-#28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
69 UNIT A-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
70 UNIT A-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
71 UNIT A-#28-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
72 UNIT A-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
73 UNIT A-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
74 UNIT A-#29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
75 UNIT A-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
76 UNIT A-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
77 UNIT A-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
78 UNIT A-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
79 UNIT A-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
80 UNIT A-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
81 UNIT A-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
82 UNIT A-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
83 UNIT A-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
84 UNIT A-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
85 UNIT A-#31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
86 UNIT A-#32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
87 UNIT A-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
88 UNIT A-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
89 UNIT A-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
90 UNIT A-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
91 UNIT A-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
92 UNIT A-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
93 UNIT A-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
94 UNIT A-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
95 UNIT A-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
96 UNIT A-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
97 UNIT A-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
98 UNIT B-#04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
99 UNIT B-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
100 UNIT B-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
101 UNIT B-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
102 UNIT B-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
103 UNIT B-#07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,051.00 0.00 TENGAH RM 569,063.95
104 UNIT B-#07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 831.00 0.00 TENGAH RM 445,706.85
105 UNIT B-#08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
106 UNIT B-#08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
107 UNIT B-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
108 UNIT B-#10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
109 UNIT B-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
110 UNIT B-#11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
111 UNIT B-#12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
112 UNIT B-#12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
113 UNIT B-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
114 UNIT B-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
115 UNIT B-#13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
116 UNIT B-#13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
117 UNIT B-#14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
118 UNIT B-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
119 UNIT B-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
120 UNIT B-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
121 UNIT B-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
122 UNIT B-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
123 UNIT B-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
124 UNIT B-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
125 UNIT B-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
126 UNIT B-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
127 UNIT B-#15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
128 UNIT B-#16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
129 UNIT B-#16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
130 UNIT B-#16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
131 UNIT B-#16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
132 UNIT B-#17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
133 UNIT B-#17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
134 UNIT B-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
135 UNIT B-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
136 UNIT B-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
137 UNIT B-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
138 UNIT B-#20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
139 UNIT B-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
140 UNIT B-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
141 UNIT B-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
142 UNIT B-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
143 UNIT B-#22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
144 UNIT B-#22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
145 UNIT B-#22-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
146 UNIT B-#23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
147 UNIT B-#23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
148 UNIT B-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
149 UNIT B-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
150 UNIT B-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
151 UNIT B-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
152 UNIT B-#25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
153 UNIT B-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
154 UNIT B-#25-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
155 UNIT B-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
156 UNIT B-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
157 UNIT B-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
158 UNIT B-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
159 UNIT B-#26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
160 UNIT B-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
161 UNIT B-#26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
162 UNIT B-#27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
163 UNIT B-#27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
164 UNIT B-#27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
165 UNIT B-#27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
166 UNIT B-#28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
167 UNIT B-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
168 UNIT B-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
169 UNIT B-#28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
170 UNIT B-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
171 UNIT B-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
172 UNIT B-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
173 UNIT B-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
174 UNIT B-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
175 UNIT B-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
176 UNIT B-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
177 UNIT B-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
178 UNIT B-#31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
179 UNIT B-#31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
180 UNIT B-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
181 UNIT B-#32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
182 UNIT B-#32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
183 UNIT B-#32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
184 UNIT B-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
185 UNIT B-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
186 UNIT B-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
187 UNIT B-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
188 UNIT B-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
189 UNIT B-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
190 UNIT B-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
191 UNIT B-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
192 UNIT B-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
193 UNIT B-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
194 UNIT B-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
195 UNIT B-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
196 UNIT B-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
197 UNIT B-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
198 UNIT C-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
199 UNIT C-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
200 UNIT C-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
201 UNIT C-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
202 UNIT C-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
203 UNIT C-#07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,051.00 0.00 PENJURU RM 569,063.95
204 UNIT C-#08-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
205 UNIT C-#08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
206 UNIT C-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
207 UNIT C-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
208 UNIT C-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
209 UNIT C-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
210 UNIT C-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
211 UNIT C-#10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
212 UNIT C-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
213 UNIT C-#11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
214 UNIT C-#11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
215 UNIT C-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
216 UNIT C-#11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
217 UNIT C-#12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
218 UNIT C-#12-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
219 UNIT C-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
220 UNIT C-#13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
221 UNIT C-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
222 UNIT C-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
223 UNIT C-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
224 UNIT C-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
225 UNIT C-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
226 UNIT C-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
227 UNIT C-#15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
228 UNIT C-#15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
229 UNIT C-#17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
230 UNIT C-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
231 UNIT C-#17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
232 UNIT C-#17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
233 UNIT C-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
234 UNIT C-#18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
235 UNIT C-#18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
236 UNIT C-#18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
237 UNIT C-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
238 UNIT C-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
239 UNIT C-#19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
240 UNIT C-#19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
241 UNIT C-#20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
242 UNIT C-#20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
243 UNIT C-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
244 UNIT C-#20-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
245 UNIT C-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
246 UNIT C-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
247 UNIT C-#22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
248 UNIT C-#23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
249 UNIT C-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
250 UNIT C-#24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
251 UNIT C-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
252 UNIT C-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
253 UNIT C-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
254 UNIT C-#25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
255 UNIT C-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
256 UNIT C-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
257 UNIT C-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
258 UNIT C-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
259 UNIT C-#25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
260 UNIT C-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
261 UNIT C-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
262 UNIT C-#26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
263 UNIT C-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
264 UNIT C-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
265 UNIT C-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
266 UNIT C-#27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
267 UNIT C-#29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
268 UNIT C-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
269 UNIT C-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
270 UNIT C-#29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
271 UNIT C-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
272 UNIT C-#30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
273 UNIT C-#30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
274 UNIT C-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
275 UNIT C-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
276 UNIT C-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
277 UNIT C-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
278 UNIT C-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
279 UNIT C-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
280 UNIT C-#31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
281 UNIT C-#31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
282 UNIT C-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
283 UNIT C-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
284 UNIT C-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
285 UNIT C-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
286 UNIT C-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
287 UNIT C-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
288 UNIT C-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
289 UNIT C-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
290 UNIT C-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
291 UNIT C-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
292 UNIT C-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
293 UNIT C-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
294 UNIT C-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
295 UNIT C-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
296 UNIT C-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
297 UNIT C-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
298 UNIT D-#09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
299 UNIT D-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
300 UNIT D-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
301 UNIT D-#10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
302 UNIT D-#10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
303 UNIT D-#10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
304 UNIT D-#11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
305 UNIT D-#11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
306 UNIT D-#11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
307 UNIT D-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
308 UNIT D-#12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
309 UNIT D-#12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
310 UNIT D-#14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
311 UNIT D-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
312 UNIT D-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
313 UNIT D-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
314 UNIT D-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
315 UNIT D-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
316 UNIT D-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
317 UNIT D-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
318 UNIT D-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
319 UNIT D-#15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
320 UNIT D-#15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
321 UNIT D-#15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
322 UNIT D-#16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
323 UNIT D-#16-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
324 UNIT D-#16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
325 UNIT D-#16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
326 UNIT D-#16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
327 UNIT D-#18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
328 UNIT D-#18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
329 UNIT D-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
330 UNIT D-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
331 UNIT D-#19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
332 UNIT D-#19-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
333 UNIT D-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
334 UNIT D-#20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
335 UNIT D-#20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
336 UNIT D-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
337 UNIT D-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
338 UNIT D-#21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
339 UNIT D-#21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
340 UNIT D-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
341 UNIT D-#21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
342 UNIT D-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
343 UNIT D-#22-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
344 UNIT D-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
345 UNIT D-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
346 UNIT D-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
347 UNIT D-#24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
348 UNIT D-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
349 UNIT D-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
350 UNIT D-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
351 UNIT D-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
352 UNIT D-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
353 UNIT D-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
354 UNIT D-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
355 UNIT D-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
356 UNIT D-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
357 UNIT D-#26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
358 UNIT D-#27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
359 UNIT D-#28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
360 UNIT D-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
361 UNIT D-#29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
362 UNIT D-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
363 UNIT D-#29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
364 UNIT D-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
365 UNIT D-#30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
366 UNIT D-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
367 UNIT D-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
368 UNIT D-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
369 UNIT D-#31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
370 UNIT D-#31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
371 UNIT D-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
372 UNIT D-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
373 UNIT D-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
374 UNIT D-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
375 UNIT D-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
376 UNIT D-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
377 UNIT D-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
378 UNIT D-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
379 UNIT D-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
380 UNIT D-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
381 UNIT D-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
382 UNIT D-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
383 UNIT D-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
384 UNIT D-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
385 UNIT E-#02-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
386 UNIT E-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
387 UNIT E-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
388 UNIT E-#04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
389 UNIT E-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
390 UNIT E-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
391 UNIT E-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
392 UNIT E-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
393 UNIT E-#07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
394 UNIT E-#08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
395 UNIT E-#08-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
396 UNIT E-#08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
397 UNIT E-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
398 UNIT E-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
399 UNIT E-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
400 UNIT E-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
401 UNIT E-#09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
402 UNIT E-#09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
403 UNIT E-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
404 UNIT E-#10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
405 UNIT E-#10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
406 UNIT E-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
407 UNIT E-#10-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
408 UNIT E-#10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
409 UNIT E-#11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
410 UNIT E-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
411 UNIT E-#11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
412 UNIT E-#11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
413 UNIT E-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
414 UNIT E-#13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
415 UNIT E-#13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
416 UNIT E-#13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
417 UNIT E-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
418 UNIT E-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
419 UNIT E-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
420 UNIT E-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
421 UNIT E-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
422 UNIT E-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
423 UNIT E-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
424 UNIT E-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
425 UNIT E-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
426 UNIT E-#15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
427 UNIT E-#15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
428 UNIT E-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
429 UNIT E-#16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
430 UNIT E-#16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
431 UNIT E-#17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
432 UNIT E-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
433 UNIT E-#17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
434 UNIT E-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
435 UNIT E-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
436 UNIT E-#18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
437 UNIT E-#19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
438 UNIT E-#19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
439 UNIT E-#19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
440 UNIT E-#19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
441 UNIT E-#20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
442 UNIT E-#20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
443 UNIT E-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
444 UNIT E-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
445 UNIT E-#22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
446 UNIT E-#22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
447 UNIT E-#23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
448 UNIT E-#23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
449 UNIT E-#23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
450 UNIT E-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
451 UNIT E-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
452 UNIT E-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
453 UNIT E-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
454 UNIT E-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
455 UNIT E-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
456 UNIT E-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
457 UNIT E-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
458 UNIT E-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
459 UNIT E-#25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
460 UNIT E-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
461 UNIT E-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
462 UNIT E-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
463 UNIT E-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
464 UNIT E-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
465 UNIT E-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
466 UNIT E-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
467 UNIT E-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
468 UNIT E-#28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
469 UNIT E-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
470 UNIT E-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
471 UNIT E-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
472 UNIT E-#29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
473 UNIT E-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
474 UNIT E-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
475 UNIT E-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
476 UNIT E-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
477 UNIT E-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
478 UNIT E-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
479 UNIT E-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
480 UNIT E-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
481 UNIT E-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
482 UNIT E-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
483 UNIT E-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
484 UNIT E-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
485 UNIT E-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
486 UNIT E-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
487 UNIT F-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
488 UNIT F-#06-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
489 UNIT F-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
490 UNIT F-#07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
491 UNIT F-#07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
492 UNIT F-#07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
493 UNIT F-#07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
494 UNIT F-#08-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
495 UNIT F-#08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
496 UNIT F-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
497 UNIT F-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
498 UNIT F-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
499 UNIT F-#09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
500 UNIT F-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
501 UNIT F-#09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
502 UNIT F-#10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
503 UNIT F-#10-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
504 UNIT F-#10-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
505 UNIT F-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
506 UNIT F-#11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
507 UNIT F-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
508 UNIT F-#12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
509 UNIT F-#12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
510 UNIT F-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
511 UNIT F-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
512 UNIT F-#13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
513 UNIT F-#14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
514 UNIT F-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
515 UNIT F-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
516 UNIT F-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
517 UNIT F-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
518 UNIT F-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
519 UNIT F-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
520 UNIT F-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
521 UNIT F-#15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
522 UNIT F-#15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
523 UNIT F-#16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
524 UNIT F-#16-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
525 UNIT F-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
526 UNIT F-#18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
527 UNIT F-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
528 UNIT F-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
529 UNIT F-#19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
530 UNIT F-#19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
531 UNIT F-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
532 UNIT F-#20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
533 UNIT F-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
534 UNIT F-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
535 UNIT F-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
536 UNIT F-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
537 UNIT F-#21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
538 UNIT F-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
539 UNIT F-#22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
540 UNIT F-#22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
541 UNIT F-#23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
542 UNIT F-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
543 UNIT F-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
544 UNIT F-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
545 UNIT F-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
546 UNIT F-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
547 UNIT F-#25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
548 UNIT F-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
549 UNIT F-#25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
550 UNIT F-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
551 UNIT F-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
552 UNIT F-#26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
553 UNIT F-#26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
554 UNIT F-#26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
555 UNIT F-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
556 UNIT F-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
557 UNIT F-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
558 UNIT F-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
559 UNIT F-#29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
560 UNIT F-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
561 UNIT F-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
562 UNIT F-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
563 UNIT F-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
564 UNIT F-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
565 UNIT F-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
566 UNIT F-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
567 UNIT F-#31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
568 UNIT F-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
569 UNIT F-#32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
570 UNIT F-#32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
571 UNIT F-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
572 UNIT F-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
573 UNIT F-#33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
574 UNIT F-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
575 UNIT F-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
576 UNIT F-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
577 UNIT F-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
578 UNIT F-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
579 UNIT F-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
580 UNIT F-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
581 UNIT F-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
582 UNIT F-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
583 UNIT F-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
584 UNIT F-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
585 UNIT F-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
586 UNIT F-#35-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00