MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
2 UNIT A-#07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
3 UNIT A-#07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
4 UNIT A-#07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
5 UNIT A-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
6 UNIT A-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
7 UNIT A-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
8 UNIT A-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
9 UNIT A-#12-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
10 UNIT A-#13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
11 UNIT A-#13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
12 UNIT A-#13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
13 UNIT A-#13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
14 UNIT A-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
15 UNIT A-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
16 UNIT A-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
17 UNIT A-#16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
18 UNIT A-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
19 UNIT A-#17-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
20 UNIT A-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
21 UNIT A-#19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
22 UNIT A-#19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
23 UNIT A-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
24 UNIT A-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
25 UNIT A-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
26 UNIT A-#21-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
27 UNIT A-#22-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
28 UNIT A-#23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
29 UNIT A-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
30 UNIT A-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
31 UNIT A-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
32 UNIT A-#24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
33 UNIT A-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
34 UNIT A-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
35 UNIT A-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
36 UNIT A-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
37 UNIT A-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
38 UNIT A-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
39 UNIT A-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
40 UNIT A-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
41 UNIT A-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
42 UNIT A-#29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
43 UNIT A-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
44 UNIT A-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
45 UNIT A-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
46 UNIT A-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
47 UNIT A-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
48 UNIT A-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
49 UNIT A-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
50 UNIT A-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
51 UNIT A-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
52 UNIT A-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
53 UNIT A-#31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
54 UNIT A-#32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
55 UNIT A-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
56 UNIT A-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
57 UNIT A-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
58 UNIT A-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
59 UNIT A-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
60 UNIT A-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
61 UNIT A-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
62 UNIT A-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
63 UNIT A-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
64 UNIT A-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
65 UNIT A-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
66 UNIT B-#04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
67 UNIT B-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
68 UNIT B-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
69 UNIT B-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
70 UNIT B-#07-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,051.00 0.00 TENGAH RM 569,063.95
71 UNIT B-#08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
72 UNIT B-#08-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
73 UNIT B-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
74 UNIT B-#10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
75 UNIT B-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
76 UNIT B-#11-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
77 UNIT B-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
78 UNIT B-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
79 UNIT B-#13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
80 UNIT B-#14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
81 UNIT B-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
82 UNIT B-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
83 UNIT B-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
84 UNIT B-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
85 UNIT B-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
86 UNIT B-#15-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
87 UNIT B-#16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
88 UNIT B-#17-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
89 UNIT B-#17-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
90 UNIT B-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
91 UNIT B-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
92 UNIT B-#22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
93 UNIT B-#23-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
94 UNIT B-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
95 UNIT B-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
96 UNIT B-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
97 UNIT B-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
98 UNIT B-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
99 UNIT B-#26-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
100 UNIT B-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
101 UNIT B-#27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
102 UNIT B-#27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
103 UNIT B-#27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
104 UNIT B-#27-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
105 UNIT B-#28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
106 UNIT B-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
107 UNIT B-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
108 UNIT B-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
109 UNIT B-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
110 UNIT B-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
111 UNIT B-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
112 UNIT B-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
113 UNIT B-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
114 UNIT B-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
115 UNIT B-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
116 UNIT B-#31-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
117 UNIT B-#31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
118 UNIT B-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
119 UNIT B-#32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
120 UNIT B-#32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
121 UNIT B-#32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
122 UNIT B-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
123 UNIT B-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
124 UNIT B-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
125 UNIT B-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
126 UNIT B-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
127 UNIT B-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
128 UNIT B-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
129 UNIT B-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
130 UNIT B-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
131 UNIT B-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
132 UNIT B-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
133 UNIT B-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
134 UNIT B-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
135 UNIT B-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
136 UNIT C-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
137 UNIT C-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
138 UNIT C-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
139 UNIT C-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
140 UNIT C-#07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,051.00 0.00 PENJURU RM 569,063.95
141 UNIT C-#08-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
142 UNIT C-#08-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
143 UNIT C-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
144 UNIT C-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
145 UNIT C-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
146 UNIT C-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
147 UNIT C-#11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
148 UNIT C-#12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
149 UNIT C-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
150 UNIT C-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
151 UNIT C-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
152 UNIT C-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
153 UNIT C-#15-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
154 UNIT C-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
155 UNIT C-#17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
156 UNIT C-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
157 UNIT C-#18-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
158 UNIT C-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
159 UNIT C-#19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
160 UNIT C-#20-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
161 UNIT C-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
162 UNIT C-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
163 UNIT C-#23-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
164 UNIT C-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
165 UNIT C-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
166 UNIT C-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
167 UNIT C-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
168 UNIT C-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
169 UNIT C-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
170 UNIT C-#25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
171 UNIT C-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
172 UNIT C-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
173 UNIT C-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
174 UNIT C-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
175 UNIT C-#27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
176 UNIT C-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
177 UNIT C-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
178 UNIT C-#29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
179 UNIT C-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
180 UNIT C-#30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
181 UNIT C-#30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
182 UNIT C-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
183 UNIT C-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
184 UNIT C-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
185 UNIT C-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
186 UNIT C-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
187 UNIT C-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
188 UNIT C-#31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
189 UNIT C-#31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
190 UNIT C-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
191 UNIT C-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
192 UNIT C-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
193 UNIT C-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
194 UNIT C-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
195 UNIT C-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
196 UNIT C-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
197 UNIT C-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
198 UNIT C-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
199 UNIT C-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
200 UNIT C-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
201 UNIT C-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
202 UNIT C-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
203 UNIT C-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
204 UNIT C-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
205 UNIT C-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
206 UNIT D-#09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
207 UNIT D-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
208 UNIT D-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
209 UNIT D-#10-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
210 UNIT D-#11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
211 UNIT D-#11-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
212 UNIT D-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
213 UNIT D-#12-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
214 UNIT D-#12-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
215 UNIT D-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
216 UNIT D-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
217 UNIT D-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
218 UNIT D-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
219 UNIT D-#15-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
220 UNIT D-#16-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
221 UNIT D-#16-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
222 UNIT D-#18-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
223 UNIT D-#19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
224 UNIT D-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
225 UNIT D-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
226 UNIT D-#21-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
227 UNIT D-#21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
228 UNIT D-#21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
229 UNIT D-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
230 UNIT D-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
231 UNIT D-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
232 UNIT D-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
233 UNIT D-#25-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
234 UNIT D-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
235 UNIT D-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
236 UNIT D-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
237 UNIT D-#28-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
238 UNIT D-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
239 UNIT D-#30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
240 UNIT D-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
241 UNIT D-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
242 UNIT D-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
243 UNIT D-#31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
244 UNIT D-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
245 UNIT D-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
246 UNIT D-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
247 UNIT D-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
248 UNIT D-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
249 UNIT D-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
250 UNIT D-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
251 UNIT D-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
252 UNIT D-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
253 UNIT E-#02-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
254 UNIT E-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
255 UNIT E-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
256 UNIT E-#04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
257 UNIT E-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
258 UNIT E-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
259 UNIT E-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
260 UNIT E-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
261 UNIT E-#07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
262 UNIT E-#08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
263 UNIT E-#08-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
264 UNIT E-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
265 UNIT E-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
266 UNIT E-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
267 UNIT E-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
268 UNIT E-#09-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
269 UNIT E-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
270 UNIT E-#10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
271 UNIT E-#10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
272 UNIT E-#11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
273 UNIT E-#11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
274 UNIT E-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
275 UNIT E-#13-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
276 UNIT E-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
277 UNIT E-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
278 UNIT E-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
279 UNIT E-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
280 UNIT E-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
281 UNIT E-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
282 UNIT E-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
283 UNIT E-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
284 UNIT E-#15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
285 UNIT E-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
286 UNIT E-#17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
287 UNIT E-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
288 UNIT E-#17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
289 UNIT E-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
290 UNIT E-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
291 UNIT E-#19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
292 UNIT E-#19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
293 UNIT E-#20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
294 UNIT E-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
295 UNIT E-#22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
296 UNIT E-#22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
297 UNIT E-#23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
298 UNIT E-#23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
299 UNIT E-#23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
300 UNIT E-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
301 UNIT E-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
302 UNIT E-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
303 UNIT E-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
304 UNIT E-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
305 UNIT E-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
306 UNIT E-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
307 UNIT E-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
308 UNIT E-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
309 UNIT E-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
310 UNIT E-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
311 UNIT E-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
312 UNIT E-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
313 UNIT E-#28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
314 UNIT E-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
315 UNIT E-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
316 UNIT E-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
317 UNIT E-#29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
318 UNIT E-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
319 UNIT E-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
320 UNIT E-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
321 UNIT E-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
322 UNIT E-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
323 UNIT E-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
324 UNIT E-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
325 UNIT E-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
326 UNIT E-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
327 UNIT E-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
328 UNIT E-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
329 UNIT E-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
330 UNIT E-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
331 UNIT E-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
332 UNIT F-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
333 UNIT F-#06-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
334 UNIT F-#07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
335 UNIT F-#07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
336 UNIT F-#08-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
337 UNIT F-#08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
338 UNIT F-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
339 UNIT F-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
340 UNIT F-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
341 UNIT F-#09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
342 UNIT F-#09-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
343 UNIT F-#10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
344 UNIT F-#11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
345 UNIT F-#12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
346 UNIT F-#12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
347 UNIT F-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
348 UNIT F-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
349 UNIT F-#13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
350 UNIT F-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
351 UNIT F-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
352 UNIT F-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
353 UNIT F-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
354 UNIT F-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
355 UNIT F-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
356 UNIT F-#18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
357 UNIT F-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
358 UNIT F-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
359 UNIT F-#19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
360 UNIT F-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
361 UNIT F-#20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
362 UNIT F-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
363 UNIT F-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
364 UNIT F-#21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
365 UNIT F-#22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
366 UNIT F-#22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
367 UNIT F-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
368 UNIT F-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
369 UNIT F-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
370 UNIT F-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
371 UNIT F-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
372 UNIT F-#25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
373 UNIT F-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
374 UNIT F-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
375 UNIT F-#26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
376 UNIT F-#26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
377 UNIT F-#26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
378 UNIT F-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
379 UNIT F-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
380 UNIT F-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
381 UNIT F-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
382 UNIT F-#29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
383 UNIT F-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
384 UNIT F-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
385 UNIT F-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
386 UNIT F-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
387 UNIT F-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
388 UNIT F-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
389 UNIT F-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
390 UNIT F-#31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
391 UNIT F-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
392 UNIT F-#32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
393 UNIT F-#32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
394 UNIT F-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
395 UNIT F-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
396 UNIT F-#33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
397 UNIT F-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
398 UNIT F-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
399 UNIT F-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
400 UNIT F-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
401 UNIT F-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
402 UNIT F-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
403 UNIT F-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
404 UNIT F-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
405 UNIT F-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
406 UNIT F-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
407 UNIT F-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
408 UNIT F-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
409 UNIT F-#35-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00