MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
2 UNIT A-#07-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
3 UNIT A-#07-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
4 UNIT A-#07-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
5 UNIT A-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
6 UNIT A-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
7 UNIT A-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
8 UNIT A-#16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
9 UNIT A-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
10 UNIT A-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
11 UNIT A-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
12 UNIT A-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
13 UNIT A-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
14 UNIT A-#24-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
15 UNIT A-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
16 UNIT A-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
17 UNIT A-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
18 UNIT A-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
19 UNIT A-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
20 UNIT A-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
21 UNIT A-#29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
22 UNIT A-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
23 UNIT A-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
24 UNIT A-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
25 UNIT A-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
26 UNIT A-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
27 UNIT A-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
28 UNIT A-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
29 UNIT A-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
30 UNIT A-#32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
31 UNIT A-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
32 UNIT A-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
33 UNIT A-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
34 UNIT A-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
35 UNIT A-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
36 UNIT A-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
37 UNIT A-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
38 UNIT A-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
39 UNIT A-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
40 UNIT A-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
41 UNIT A-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
42 UNIT B-#04-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
43 UNIT B-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
44 UNIT B-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
45 UNIT B-#06-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
46 UNIT B-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
47 UNIT B-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
48 UNIT B-#14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
49 UNIT B-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
50 UNIT B-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
51 UNIT B-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
52 UNIT B-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
53 UNIT B-#24-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
54 UNIT B-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
55 UNIT B-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
56 UNIT B-#27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
57 UNIT B-#27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
58 UNIT B-#27-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
59 UNIT B-#28-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
60 UNIT B-#28-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
61 UNIT B-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
62 UNIT B-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
63 UNIT B-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
64 UNIT B-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
65 UNIT B-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
66 UNIT B-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
67 UNIT B-#31-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
68 UNIT B-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
69 UNIT B-#32-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
70 UNIT B-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
71 UNIT B-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
72 UNIT B-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
73 UNIT B-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
74 UNIT B-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
75 UNIT B-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
76 UNIT B-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
77 UNIT B-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
78 UNIT B-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
79 UNIT B-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
80 UNIT B-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
81 UNIT B-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
82 UNIT B-#35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
83 UNIT B-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
84 UNIT C-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
85 UNIT C-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
86 UNIT C-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
87 UNIT C-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
88 UNIT C-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
89 UNIT C-#10-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
90 UNIT C-#13-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
91 UNIT C-#14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
92 UNIT C-#15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
93 UNIT C-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
94 UNIT C-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
95 UNIT C-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
96 UNIT C-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
97 UNIT C-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
98 UNIT C-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
99 UNIT C-#24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
100 UNIT C-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
101 UNIT C-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
102 UNIT C-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
103 UNIT C-#26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
104 UNIT C-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
105 UNIT C-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
106 UNIT C-#27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
107 UNIT C-#29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
108 UNIT C-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
109 UNIT C-#30-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
110 UNIT C-#30-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
111 UNIT C-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
112 UNIT C-#31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
113 UNIT C-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
114 UNIT C-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
115 UNIT C-#31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
116 UNIT C-#31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
117 UNIT C-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
118 UNIT C-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
119 UNIT C-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
120 UNIT C-#33-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
121 UNIT C-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
122 UNIT C-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
123 UNIT C-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
124 UNIT C-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
125 UNIT C-#34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
126 UNIT C-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
127 UNIT C-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 TENGAH RM 429,369.85
128 UNIT C-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
129 UNIT C-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 942.00 0.00 PENJURU RM 480,420.00
130 UNIT C-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 952.00 0.00 TENGAH RM 485,520.00
131 UNIT C-#35-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
132 UNIT C-#35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 PENJURU RM 296,601.55
133 UNIT D-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
134 UNIT D-#31-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
135 UNIT D-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
136 UNIT D-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
137 UNIT D-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
138 UNIT D-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 TENGAH RM 281,225.90
139 UNIT D-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
140 UNIT D-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 553.00 0.00 TENGAH RM 296,601.55
141 UNIT D-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
142 UNIT D-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 526.00 0.00 PENJURU RM 281,225.90
143 UNIT D-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 793.00 0.00 PENJURU RM 429,369.85
144 UNIT E-#02-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
145 UNIT E-#04-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
146 UNIT E-#04-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
147 UNIT E-#04-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
148 UNIT E-#05-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
149 UNIT E-#05-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
150 UNIT E-#06-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
151 UNIT E-#07-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
152 UNIT E-#08-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
153 UNIT E-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
154 UNIT E-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
155 UNIT E-#09-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
156 UNIT E-#09-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
157 UNIT E-#11-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
158 UNIT E-#14-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
159 UNIT E-#14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
160 UNIT E-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
161 UNIT E-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
162 UNIT E-#14-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
163 UNIT E-#15-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
164 UNIT E-#15-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
165 UNIT E-#16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
166 UNIT E-#17-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
167 UNIT E-#17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
168 UNIT E-#17-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
169 UNIT E-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
170 UNIT E-#19-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
171 UNIT E-#19-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
172 UNIT E-#20-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
173 UNIT E-#20-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
174 UNIT E-#22-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
175 UNIT E-#22-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
176 UNIT E-#23-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
177 UNIT E-#23-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
178 UNIT E-#23-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
179 UNIT E-#24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
180 UNIT E-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
181 UNIT E-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
182 UNIT E-#25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
183 UNIT E-#25-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
184 UNIT E-#25-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
185 UNIT E-#26-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
186 UNIT E-#26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
187 UNIT E-#27-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
188 UNIT E-#27-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
189 UNIT E-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
190 UNIT E-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
191 UNIT E-#28-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
192 UNIT E-#28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
193 UNIT E-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
194 UNIT E-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
195 UNIT E-#29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
196 UNIT E-#29-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
197 UNIT E-#32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
198 UNIT E-#32-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
199 UNIT E-#32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
200 UNIT E-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
201 UNIT E-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
202 UNIT E-#33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
203 UNIT E-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
204 UNIT E-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
205 UNIT E-#34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
206 UNIT E-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
207 UNIT E-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
208 UNIT E-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
209 UNIT E-#35-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
210 UNIT E-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
211 UNIT F-#06-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
212 UNIT F-#06-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
213 UNIT F-#07-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
214 UNIT F-#07-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
215 UNIT F-#08-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
216 UNIT F-#08-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
217 UNIT F-#09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
218 UNIT F-#09-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
219 UNIT F-#09-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
220 UNIT F-#09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
221 UNIT F-#10-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
222 UNIT F-#12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
223 UNIT F-#12-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
224 UNIT F-#13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
225 UNIT F-#13-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
226 UNIT F-#13-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
227 UNIT F-#14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
228 UNIT F-#14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
229 UNIT F-#14-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
230 UNIT F-#15-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
231 UNIT F-#15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
232 UNIT F-#18-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
233 UNIT F-#18-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
234 UNIT F-#19-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
235 UNIT F-#19-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
236 UNIT F-#19-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
237 UNIT F-#20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
238 UNIT F-#20-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
239 UNIT F-#21-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
240 UNIT F-#21-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
241 UNIT F-#21-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
242 UNIT F-#22-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
243 UNIT F-#22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
244 UNIT F-#23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
245 UNIT F-#24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
246 UNIT F-#24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
247 UNIT F-#24-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
248 UNIT F-#24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
249 UNIT F-#25-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
250 UNIT F-#25-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
251 UNIT F-#26-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
252 UNIT F-#26-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
253 UNIT F-#26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
254 UNIT F-#26-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
255 UNIT F-#28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
256 UNIT F-#28-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
257 UNIT F-#29-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
258 UNIT F-#29-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
259 UNIT F-#29-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
260 UNIT F-#29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
261 UNIT F-#30-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
262 UNIT F-#30-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
263 UNIT F-#30-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
264 UNIT F-#30-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
265 UNIT F-#30-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
266 UNIT F-#30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
267 UNIT F-#31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
268 UNIT F-#31-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
269 UNIT F-#32-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
270 UNIT F-#32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
271 UNIT F-#33-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
272 UNIT F-#33-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
273 UNIT F-#33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
274 UNIT F-#33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
275 UNIT F-#33-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
276 UNIT F-#33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
277 UNIT F-#34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
278 UNIT F-#34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
279 UNIT F-#34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
280 UNIT F-#34-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
281 UNIT F-#34-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00
282 UNIT F-#34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
283 UNIT F-#35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 PENJURU RM 475,830.00
284 UNIT F-#35-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 933.00 0.00 TENGAH RM 475,830.00
285 UNIT F-#35-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,344.00 0.00 PENJURU RM 669,446.40
286 UNIT F-#35-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,103.00 0.00 TENGAH RM 562,530.00