MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 101516 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 570,350.00
2 PTD 101517 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
3 PTD 101518 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
4 PTD 101519 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
5 PTD 101520 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
6 PTD 101527 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
7 PTD 101528 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
8 PTD 101529 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
9 PTD 101530 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
10 PTD 101531 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 570,350.00
11 PTD 101591 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,212.00 0.00 TEPI RM 628,150.00
12 PTD 101592 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
13 PTD 101593 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
14 PTD 101594 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
15 PTD 101595 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
16 PTD 101596 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
17 PTD 101605 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
18 PTD 101606 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
19 PTD 101607 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
20 PTD 101608 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
21 PTD 101609 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 423,300.00
22 PTD 101610 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 4,212.00 0.00 TEPI RM 628,150.00
23 PTD 101616 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 539,750.00
24 PTD 101617 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 539,750.00
25 PTD 101618 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
26 PTD 101619 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
27 PTD 101620 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 577,150.00
28 PTD 101621 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 577,150.00
29 PTD 101622 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
30 PTD 101623 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
31 PTD 101631 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 570,350.00
32 PTD 101632 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
33 PTD 101633 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
34 PTD 101634 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
35 PTD 101635 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
36 PTD 101646 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
37 PTD 101647 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
38 PTD 101648 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
39 PTD 101657 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 539,750.00
40 PTD 101658 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
41 PTD 101659 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
42 PTD 101660 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 577,150.00
43 PTD 101661 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 577,150.00
44 PTD 101662 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
45 PTD 101663 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
46 PTD 101664 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 539,750.00
47 PTD 101671 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 549,100.00
48 PTD 101672 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
49 PTD 101673 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
50 PTD 101674 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
51 PTD 101680 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
52 PTD 101681 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
53 PTD 101682 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 515,100.00
54 PTD 101689 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 570,350.00
55 PTD 101690 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
56 PTD 101691 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
57 PTD 101692 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
58 PTD 101693 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
59 PTD 101704 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
60 PTD 101705 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
61 PTD 101706 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
62 PTD 101707 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 414,800.00
63 PTD 101708 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 570,350.00
64 PTD 101709 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,320.00 0.00 PENJURU RM 549,100.00
65 PTD 101710 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
66 PTD 101711 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
67 PTD 101712 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
68 PTD 101713 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
69 PTD 101722 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
70 PTD 101723 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
71 PTD 101724 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
72 PTD 101725 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
73 PTD 101734 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
74 PTD 101735 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
75 PTD 101736 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
76 PTD 101737 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
77 PTD 101738 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
78 PTD 101739 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
79 PTD 101740 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 515,100.00
80 PTD 101753 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,808.00 0.00 TENGAH RM 515,100.00
81 PTD 101754 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,872.00 0.00 TENGAH RM 397,800.00
82 PTD 101755 RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 3,432.00 0.00 TEPI RM 555,900.00