MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 UNIT A-09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,205.00 0.00 TEPI RM 602,820.00
2 UNIT A-09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,076.00 0.00 TENGAH RM 493,680.00
3 UNIT A-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,108.00 0.00 TEPI RM 588,540.00
4 UNIT A-10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 436,560.00
5 UNIT A-10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 527,340.00
6 UNIT A-10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 522,240.00
7 UNIT A-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 527,340.00
8 UNIT A-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 531,420.00
9 UNIT A-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 438,600.00
10 UNIT A-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 531,420.00
11 UNIT A-11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 529,380.00
12 UNIT A-11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 529,380.00
13 UNIT A-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 440,640.00
14 UNIT A-12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 527,340.00
15 UNIT A-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 419,220.00
16 UNIT A-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 442,680.00
17 UNIT A-13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 536,520.00
18 UNIT A-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 534,480.00
19 UNIT A-13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 421,260.00
20 UNIT A-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 529,380.00
21 UNIT A-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 421,260.00
22 UNIT A-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 539,580.00
23 UNIT A-14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 444,720.00
24 UNIT A-14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 444,720.00
25 UNIT A-14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 536,520.00
26 UNIT A-14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 422,280.00
27 UNIT A-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 532,440.00
28 UNIT A-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 532,440.00
29 UNIT A-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 422,280.00
30 UNIT A-15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 541,620.00
31 UNIT A-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 446,760.00
32 UNIT A-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 424,320.00
33 UNIT A-15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 539,580.00
34 UNIT A-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
35 UNIT A-16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
36 UNIT A-16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 543,660.00
37 UNIT A-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 541,620.00
38 UNIT A-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 451,860.00
39 UNIT A-17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 546,720.00
40 UNIT A-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 539,580.00
41 UNIT A-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 543,660.00
42 UNIT A-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 548,760.00
43 UNIT A-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 541,620.00
44 UNIT A-18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TENGAH RM 546,720.00
45 UNIT A-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 551,820.00
46 UNIT A-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 551,820.00
47 UNIT A-19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 543,660.00
48 UNIT A-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 432,480.00
49 UNIT A-20-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 332,520.00
50 UNIT A-20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 457,980.00
51 UNIT A-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 434,520.00
52 UNIT A-21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 460,020.00
53 UNIT A-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 553,860.00
54 UNIT A-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 548,760.00
55 UNIT A-21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 553,860.00
56 UNIT A-22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 558,960.00
57 UNIT A-22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 551,820.00
58 UNIT A-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
59 UNIT A-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 561,000.00
60 UNIT A-23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 439,620.00
61 UNIT A-23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 439,620.00
62 UNIT A-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
63 UNIT A-24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 466,140.00
64 UNIT A-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 466,140.00
65 UNIT A-24-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 338,640.00
66 UNIT A-24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 561,000.00
67 UNIT A-24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
68 UNIT A-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
69 UNIT A-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 441,660.00
70 UNIT A-24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 561,000.00
71 UNIT A-25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 566,100.00
72 UNIT A-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 443,700.00
73 UNIT A-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
74 UNIT A-26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
75 UNIT A-26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 566,100.00
76 UNIT A-26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 561,000.00
77 UNIT A-27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
78 UNIT A-27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 343,740.00
79 UNIT A-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 343,740.00
80 UNIT A-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
81 UNIT A-27-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 563,040.00
82 UNIT A-27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 447,780.00
83 UNIT A-28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 474,300.00
84 UNIT A-28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
85 UNIT A-28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 566,100.00
86 UNIT A-28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
87 UNIT A-29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 575,280.00
88 UNIT A-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 346,800.00
89 UNIT A-29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 346,800.00
90 UNIT A-29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 451,860.00
91 UNIT A-29-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 573,240.00
92 UNIT A-30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 347,820.00
93 UNIT A-30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 570,180.00
94 UNIT A-30-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 453,900.00
95 UNIT A-31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 349,860.00
96 UNIT A-31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 481,440.00
97 UNIT A-31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 349,860.00
98 UNIT A-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 455,940.00
99 UNIT A-31-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 573,240.00
100 UNIT A-31-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 455,940.00
101 UNIT A-32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 350,880.00
102 UNIT A-32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 483,480.00
103 UNIT A-32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 350,880.00
104 UNIT A-32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 580,380.00
105 UNIT A-32-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 575,280.00
106 UNIT A-33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 351,900.00
107 UNIT A-33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 351,900.00
108 UNIT A-33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 583,440.00
109 UNIT A-33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 459,000.00
110 UNIT A-33-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 459,000.00
111 UNIT A-34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 587,520.00
112 UNIT A-34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 353,940.00
113 UNIT A-34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 487,560.00
114 UNIT A-34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 487,560.00
115 UNIT A-34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 353,940.00
116 UNIT A-34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 461,040.00
117 UNIT A-34-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 580,380.00
118 UNIT A-34-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 461,040.00
119 UNIT A-34-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 585,480.00
120 UNIT A-35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 354,960.00
121 UNIT A-35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 489,600.00
122 UNIT A-35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 354,960.00
123 UNIT A-35-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 582,420.00
124 UNIT A-35-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 463,080.00
125 UNIT A-35-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 587,520.00
126 UNIT B-09-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,205.00 0.00 TEPI RM 602,820.00
127 UNIT B-09-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,076.00 0.00 TENGAH RM 493,680.00
128 UNIT B-09-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 710.00 0.00 TENGAH RM 363,120.00
129 UNIT B-09-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 1,108.00 0.00 TEPI RM 588,540.00
130 UNIT B-10-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 436,560.00
131 UNIT B-10-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 527,340.00
132 UNIT B-10-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 522,240.00
133 UNIT B-10-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 527,340.00
134 UNIT B-11-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 531,420.00
135 UNIT B-11-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 438,600.00
136 UNIT B-11-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 531,420.00
137 UNIT B-11-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 529,380.00
138 UNIT B-11-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 529,380.00
139 UNIT B-12-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 440,640.00
140 UNIT B-12-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 527,340.00
141 UNIT B-12-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 419,220.00
142 UNIT B-13-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 442,680.00
143 UNIT B-13-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 536,520.00
144 UNIT B-13-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 534,480.00
145 UNIT B-13-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 421,260.00
146 UNIT B-13-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 529,380.00
147 UNIT B-13-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 421,260.00
148 UNIT B-14-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 539,580.00
149 UNIT B-14-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 444,720.00
150 UNIT B-14-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 444,720.00
151 UNIT B-14-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 536,520.00
152 UNIT B-14-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 422,280.00
153 UNIT B-14-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 532,440.00
154 UNIT B-14-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 532,440.00
155 UNIT B-14-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 422,280.00
156 UNIT B-15-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 541,620.00
157 UNIT B-15-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 446,760.00
158 UNIT B-15-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 424,320.00
159 UNIT B-15-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 539,580.00
160 UNIT B-16-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
161 UNIT B-16-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 449,820.00
162 UNIT B-16-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 543,660.00
163 UNIT B-16-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 541,620.00
164 UNIT B-16-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 541,620.00
165 UNIT B-17-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 451,860.00
166 UNIT B-17-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 546,720.00
167 UNIT B-17-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 539,580.00
168 UNIT B-17-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 543,660.00
169 UNIT B-18-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 548,760.00
170 UNIT B-18-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 541,620.00
171 UNIT B-18-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 546,720.00
172 UNIT B-19-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 551,820.00
173 UNIT B-19-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 551,820.00
174 UNIT B-19-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 543,660.00
175 UNIT B-19-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 432,480.00
176 UNIT B-20-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 457,980.00
177 UNIT B-20-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 434,520.00
178 UNIT B-21-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 460,020.00
179 UNIT B-21-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 553,860.00
180 UNIT B-21-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 548,760.00
181 UNIT B-21-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 553,860.00
182 UNIT B-22-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 558,960.00
183 UNIT B-22-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 551,820.00
184 UNIT B-22-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 555,900.00
185 UNIT B-23-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 561,000.00
186 UNIT B-23-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 439,620.00
187 UNIT B-23-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 439,620.00
188 UNIT B-23-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
189 UNIT B-24-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 338,640.00
190 UNIT B-24-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 466,140.00
191 UNIT B-24-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 466,140.00
192 UNIT B-24-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 561,000.00
193 UNIT B-24-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
194 UNIT B-24-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 555,900.00
195 UNIT B-24-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 441,660.00
196 UNIT B-24-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 561,000.00
197 UNIT B-25-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 340,680.00
198 UNIT B-25-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 566,100.00
199 UNIT B-25-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 443,700.00
200 UNIT B-26-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
201 UNIT B-26-06 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
202 UNIT B-26-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 566,100.00
203 UNIT B-26-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 561,000.00
204 UNIT B-27-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
205 UNIT B-27-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 343,740.00
206 UNIT B-27-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 343,740.00
207 UNIT B-27-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 568,140.00
208 UNIT B-27-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 563,040.00
209 UNIT B-27-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 447,780.00
210 UNIT B-28-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 474,300.00
211 UNIT B-28-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
212 UNIT B-28-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 566,100.00
213 UNIT B-28-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 571,200.00
214 UNIT B-29-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 575,280.00
215 UNIT B-29-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 346,800.00
216 UNIT B-29-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 346,800.00
217 UNIT B-29-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 451,860.00
218 UNIT B-29-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 573,240.00
219 UNIT B-30-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 347,820.00
220 UNIT B-30-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 570,180.00
221 UNIT B-30-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 453,900.00
222 UNIT B-31-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 349,860.00
223 UNIT B-31-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 481,440.00
224 UNIT B-31-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 349,860.00
225 UNIT B-31-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 455,940.00
226 UNIT B-31-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 573,240.00
227 UNIT B-31-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 455,940.00
228 UNIT B-32-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 350,880.00
229 UNIT B-32-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 483,480.00
230 UNIT B-32-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 350,880.00
231 UNIT B-32-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 580,380.00
232 UNIT B-32-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 575,280.00
233 UNIT B-33-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 351,900.00
234 UNIT B-33-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 351,900.00
235 UNIT B-33-07 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 583,440.00
236 UNIT B-33-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 459,000.00
237 UNIT B-33-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 459,000.00
238 UNIT B-34-01 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 587,520.00
239 UNIT B-34-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 353,940.00
240 UNIT B-34-03 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 487,560.00
241 UNIT B-34-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 487,560.00
242 UNIT B-34-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 353,940.00
243 UNIT B-34-08 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 461,040.00
244 UNIT B-34-10 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 580,380.00
245 UNIT B-34-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 461,040.00
246 UNIT B-34-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 585,480.00
247 UNIT B-35-02 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 354,960.00
248 UNIT B-35-04 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 829.00 0.00 TENGAH RM 489,600.00
249 UNIT B-35-05 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 603.00 0.00 TENGAH RM 354,960.00
250 UNIT B-35-09 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 958.00 0.00 TENGAH RM 582,420.00
251 UNIT B-35-11 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 753.00 0.00 TENGAH RM 463,080.00
252 UNIT B-35-12 SERVICE APARTMENT LOT BUMIPUTERA 969.00 0.00 TEPI RM 587,520.00