MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 237027 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,478.00 0.00 PENJURU RM 1,700,765.00
2 PTD 237028 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,131,350.00
3 PTD 237141 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,131,350.00
4 PTD 237142 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,478.00 0.00 PENJURU RM 1,700,765.00
5 PTD 237031 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
6 PTD 237032 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
7 PTD 237037 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
8 PTD 237038 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 915,365.00
9 PTD 237041 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
10 PTD 237042 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
11 PTD 237046 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
12 PTD 237047 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
13 PTD 237124 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
14 PTD 237125 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
15 PTD 237129 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
16 PTD 237130 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 915,365.00
17 PTD 237135 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
18 PTD 237136 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
19 PTD 237147 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
20 PTD 237148 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
21 PTD 237158 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
22 PTD 237159 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
23 PTD 237165 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
24 PTD 237166 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
25 PTD 237174 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
26 PTD 237175 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 915,365.00
27 PTD 237178 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
28 PTD 237179 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
29 PTD 237191 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
30 PTD 237192 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
31 PTD 237195 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
32 PTD 237196 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
33 PTD 237202 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TEPI RM 915,365.00
34 PTD 237203 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
35 PTD 237206 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
36 PTD 237207 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
37 PTD 237210 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00
38 PTD 237211 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 879,835.00