MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 14268 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 605,021.50
2 PTD 14261 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 711,790.00
3 PTD 14257 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 200.67 TEPI RM 962,285.00
4 PTD 14256 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
5 PTD 14250 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
6 PTD 14249 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
7 PTD 14166 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
8 PTD 14165 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
9 PTD 14158 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
10 PTD 14156 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
11 PTD 14155 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
12 PTD 14151 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
13 PTD 14150 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
14 PTD 14218 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
15 PTD 14219 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
16 PTD 14224 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
17 PTD 14225 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
18 PTD 14232 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
19 PTD 14233 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
20 PTD 14234 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
21 PTD 14242 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
22 PTD 14243 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
23 PTD 14190 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
24 PTD 14189 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
25 PTD 14188 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
26 PTD 14183 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
27 PTD 14182 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
28 PTD 14181 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
29 PTD 14180 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
30 PTD 14177 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
31 PTD 14176 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
32 PTD 14171 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
33 PTD 14170 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,988.00 143.07 PENJURU RM 819,591.25
34 PTD 14197 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
35 PTD 14198 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
36 PTD 14202 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 605,021.50
37 PTD 14203 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 863,393.45
38 PTD 14204 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 863,393.45
39 PTD 14205 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
40 PTD 14208 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
41 PTD 14209 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
42 PTD 14214 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
43 PTD 14215 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,988.00 184.64 PENJURU RM 819,591.25
44 PTD 14293 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,175.00 202.10 TEPI RM 1,148,775.00