MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 14269 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,048.00 190.22 PENJURU RM 989,298.00
2 PTD 14268 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 605,021.50
3 PTD 14267 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
4 PTD 14263 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
5 PTD 14262 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
6 PTD 14261 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 711,790.00
7 PTD 14257 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,160.00 200.67 TEPI RM 962,285.00
8 PTD 14256 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
9 PTD 14255 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
10 PTD 14250 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
11 PTD 14249 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,584.00 147.16 TENGAH RM 732,513.00
12 PTD 14166 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
13 PTD 14165 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
14 PTD 14159 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
15 PTD 14158 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
16 PTD 14157 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
17 PTD 14156 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
18 PTD 14155 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
19 PTD 14151 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
20 PTD 14150 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
21 PTD 14141 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
22 PTD 14140 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
23 PTD 14218 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
24 PTD 14219 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
25 PTD 14220 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 605,021.50
26 PTD 14224 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
27 PTD 14225 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
28 PTD 14232 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
29 PTD 14233 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
30 PTD 14234 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
31 PTD 14242 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
32 PTD 14243 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
33 PTD 14190 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
34 PTD 14189 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
35 PTD 14188 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
36 PTD 14183 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
37 PTD 14182 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
38 PTD 14181 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 962,268.00
39 PTD 14180 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
40 PTD 14177 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
41 PTD 14176 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
42 PTD 14171 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
43 PTD 14170 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,988.00 143.07 PENJURU RM 819,591.25
44 PTD 14197 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
45 PTD 14198 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
46 PTD 14202 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 605,021.50
47 PTD 14203 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 863,393.45
48 PTD 14204 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,100.00 195.10 TEPI RM 863,393.45
49 PTD 14205 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
50 PTD 14208 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
51 PTD 14209 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
52 PTD 14214 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 143.07 TENGAH RM 711,790.00
53 PTD 14215 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,988.00 184.64 PENJURU RM 819,591.25
54 PTD 14273 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,637.00 152.10 TENGAH RM 989,298.00
55 PTD 14274 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,642.00 152.50 TENGAH RM 989,298.00
56 PTD 14275 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,646.00 152.90 TENGAH RM 989,298.00
57 PTD 14280 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,667.00 154.90 TENGAH RM 989,298.00
58 PTD 14281 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,280.00 211.90 TEPI RM 1,261,400.00
59 PTD 14285 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,652.00 153.45 TENGAH RM 989,298.00
60 PTD 14286 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,645.00 152.81 TENGAH RM 989,298.00
61 PTD 14287 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,638.00 152.17 TENGAH RM 989,298.00
62 PTD 14292 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,603.00 148.97 TENGAH RM 989,315.00
63 PTD 14293 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,175.00 202.10 TEPI RM 1,148,775.00