MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 112457 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,883.00 800.82 PENJURU RM 2,822,000.00
2 PTD 112458 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,470,500.00
3 PTD 112459 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
4 PTD 112460 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
5 PTD 112467 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TEPI RM 1,368,500.00
6 PTD 112468 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
7 PTD 112469 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
8 PTD 112470 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
9 PTD 112591 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,021.00 560.48 TEPI RM 1,921,000.00
10 PTD 112592 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
11 PTD 112593 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
12 PTD 112594 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
13 PTD 112595 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
14 PTD 112611 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
15 PTD 112612 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
16 PTD 112613 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
17 PTD 112614 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
18 PTD 112615 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TEPI RM 1,453,500.00
19 PTD 112618 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
20 PTD 112619 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
21 PTD 112620 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
22 PTD 112621 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
23 PTD 112773 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,764.00 426.60 TENGAH RM 1,530,000.00
24 PTD 112774 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
25 PTD 112775 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
26 PTD 112776 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
27 PTD 112779 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TEPI RM 1,453,500.00
28 PTD 112780 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
29 PTD 112781 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
30 PTD 112782 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
31 PTD 112783 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,368,500.00
32 PTD 112792 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,693.00 468.97 TEPI RM 1,487,500.00
33 PTD 112793 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
34 PTD 112794 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
35 PTD 112795 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
36 PTD 112804 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
37 PTD 112805 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,283,500.00
38 PTD 112806 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 426.60 TENGAH RM 1,470,500.00
39 PTD 112807 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,575.00 714.98 PENJURU RM 2,592,500.00