MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 184269 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
2 PTD 184270 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
3 PTD 184273 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
4 PTD 184274 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TEPI RM 2,604,502.00
5 PTD 184275 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TEPI RM 2,604,502.00
6 PTD 184276 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
7 PTD 184280 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
8 PTD 184281 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
9 PTD 184288 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
10 PTD 184289 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
11 PTD 184292 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
12 PTD 184293 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,728.00 0.00 PENJURU RM 2,976,975.00
13 PTD 184294 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,412.00 0.00 PENJURU RM 2,661,908.00
14 PTD 184295 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
15 PTD 184301 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
16 PTD 184302 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TEPI RM 2,555,236.00
17 PTD 184303 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,380.00 0.00 TEPI RM 2,555,236.00
18 PTD 184304 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
19 PTD 184307 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
20 PTD 184308 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,588.00 0.00 TENGAH RM 1,752,523.00
21 PTD 184315 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
22 PTD 184316 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
23 PTD 184330 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,413.00 0.00 TEPI RM 2,637,405.00
24 PTD 184331 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
25 PTD 184335 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
26 PTD 184336 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
27 PTD 184342 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,421.00 0.00 PENJURU RM 2,670,881.00
28 PTD 184343 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
29 PTD 184347 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
30 PTD 184348 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
31 PTD 184357 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
32 PTD 184358 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00
33 PTD 184359 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,540.00 0.00 TENGAH RM 1,707,480.00