MAKLUMAT LANJUT LOT BUMIPUTERA


BIL NO LOT JENIS RUMAH JENIS PROJEK KELUASAN TANAH (Kp) KELUASAN LANTAI (Mp) KEDUDUKAN LOT HARGA
1 PTD 198724 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,883.00 472.82 PENJURU RM 2,485,825.00
2 PTD 198739 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,953.00 492.12 PENJURU RM 2,547,705.00
3 PTD 198802 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,953.00 492.12 PENJURU RM 2,547,705.00
4 PTD 198845 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,338.00 597.39 PENJURU RM 2,884,772.50
5 PTD 198859 KEDAI PEJABAT 3 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,595.00 388.99 PENJURU RM 2,240,090.00
6 PTD 198754 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,232.00 381.39 PENJURU RM 2,278,085.00
7 PTD 198786 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,232.00 381.39 PENJURU RM 2,278,085.00
8 PTD 198832 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 2,106.00 358.64 PENJURU RM 2,205,197.50
9 PTD 198732 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,341,300.00
10 PTD 198746 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,298,800.00
11 PTD 198762 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,298,800.00
12 PTD 198778 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,298,800.00
13 PTD 198794 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,298,800.00
14 PTD 198824 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TEPI RM 1,434,800.00
15 PTD 198717 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
16 PTD 198718 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
17 PTD 198719 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
18 PTD 198720 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
19 PTD 198725 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
20 PTD 198726 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
21 PTD 198727 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
22 PTD 198733 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
23 PTD 198734 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,307,300.00
24 PTD 198740 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
25 PTD 198741 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
26 PTD 198747 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
27 PTD 198748 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
28 PTD 198755 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
29 PTD 198756 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
30 PTD 198763 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
31 PTD 198764 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
32 PTD 198776 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
33 PTD 198777 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
34 PTD 198784 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
35 PTD 198785 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
36 PTD 198792 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
37 PTD 198793 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
38 PTD 198797 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
39 PTD 198798 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
40 PTD 198799 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,264,800.00
41 PTD 198803 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
42 PTD 198804 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
43 PTD 198805 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
44 PTD 198812 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
45 PTD 198813 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
46 PTD 198822 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,392,300.00
47 PTD 198823 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,392,300.00
48 PTD 198829 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,392,300.00
49 PTD 198830 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,392,300.00
50 PTD 198831 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,392,300.00
51 PTD 198842 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
52 PTD 198843 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
53 PTD 198844 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
54 PTD 198849 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
55 PTD 198850 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
56 PTD 198851 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
57 PTD 198856 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
58 PTD 198857 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 250.74 TENGAH RM 1,324,300.00
59 PTD 198860 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 243.71 TENGAH RM 1,392,300.00
60 PTD 198861 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 243.71 TENGAH RM 1,392,300.00
61 PTD 198866 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 243.71 TENGAH RM 1,392,300.00
62 PTD 198867 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 243.71 TENGAH RM 1,392,300.00
63 PTD 198868 KEDAI PEJABAT 2 TINGKAT LOT BUMIPUTERA 1,400.00 243.71 TENGAH RM 1,392,300.00